Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • vállalkozások adózása
  • adóigazgatási eljárás
  • cégjog, cégügyletek

Lakásszövetkezet társasági adója

2024. 03. 25.

Lakásszövetkezet bevétele vállalkozási tevékenységből (bérbeadás) és a lakók közös költség befizetéséből tevődik össze. Az összes bevételből a vállalkozás bevétele 74%-ot tesz ki. A szövetkezet összes költségéből milyen arányban lehet csökkenteni vállalkozás árbevételét a társasági adóalap megállapításához?

A lakásszövetkezetekről szóló törvény (2004. évi CXV. törvény) 2. § (1) bekezdése értelmében a lakásszövetkezet a lakóépületek építésére és fenntartására létrejött jogi személy, gazdálkodó szervezet. A lakásszövetkezet tevékenységét a saját részére, tagjai, továbbá a nem tag tulajdonosok részére végzi, amellyel kapcsolatban nyereségszerzésre nem törekszik.
A lakásszövetkezet gazdálkodása a hivatkozott törvényhely 45. § (1) bekezdése alapján: A lakásszövetkezet tevékenységének pénzügyi forrását a tagok építéssel, a tagok és nem tag tulajdonosok fenntartással (üzemeltetés, karbantartás és felújítás) kapcsolatos befizetései és a lakásszövetkezet egyéb bevételei szolgáltatják.

Következő lépésben az alap és a vállalkozói tevékenységet kell különválasztani, illetve még meghatározni azt, ami nem minősül vállalkozási tevékenységnek a Tao törvény 2. § (6) bekezdése szerint: A lakásszövetkezet a tevékenységének ellátása céljából – e törvény rendelkezéseinek figyelembevételével – vállalkozási tevékenységet is folytathat. A lakásszövetkezet által üzletszerűen végzett társasház-kezelői és ingatlankezelői tevékenységre a társasházakról szóló törvény erre vonatkozó rendelkezéseit megfelelően
Továbbá meg kell határozni a lakásszövetkezet által végzett kedvezményezett tevékenységeket is a 6. számú melléklet alapján.

 A lakásszövetkezeti törvény 1. § (1) bekezdése szerinti jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy
ezt eredményező gazdasági tevékenységéből e törvény alkalmazásában nem minősül vállalkozási tevékenységnek:
1. a lakásszövetkezeti tevékenység;
2. a szabad pénzeszközök betétbe, értékpapírba való elhelyezése után a hitelintézettől, az értékpapír kibocsátójától kapott kamatnak, illetve az állam által kibocsátott értékpapír hozamának olyan része, amelyet a lakásszövetkezeti tevékenység bevétele az összes bevételben képvisel azzal, hogy a bevételt mindkét esetben e kamat és hozam nélkül kell számításba venni.

A leírtakból következik, hogy a lakásszövetkezet bérbeadása vállalkozási tevékenységnek minősül a vállalkozási tevékenységének bevétele a bérbeadásból származó bevétel lesz.

Ugyanakkor adómentesség is megilleti a lakásszövetkezetet, amennyiben a vállalkozási tevékenységből származó bevétele legfeljebb 10 millió forint, és nem több az összes bevétele 10 százalékánál.

Esetünkben a Közös költség bevétel és a Bérleti díj bevétel tekintetében figyelemmel kell lenni a Tao törvény 20. § (1) bekezdésének a) pontjára.
Ezért a társasági adókötelezettséget a vállalkozási tevékenység eredménye alapján kell meghatározni. Ennek során figyelemmel kell lenni a bevétel érdekében közvetlenül felmerült költségre így pl. a bérbe adott ingatlan értékcsökkenési leírására. Ezen felül a közvetett költség bevétellel arányos része csökkentésével kell számolni, amely lehet pl. a képviselő bére és annak közterhe.

Az így megállapított eredményt módosítani kell a Tao törvény 9. § (2)-(4) bekezdéseiben foglaltakkal. Ennek lényege, hogy a korrekciós tételeket is figyelembe kell venni a módosítások során, amelyek nem csak a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatosak, ezért azokat a bevételek arányában kell figyelembe venni.

Leipán Tibor (2024-03-25)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!