Szakterületek:

  • társasági adó
  • személyi jövedelemadó
  • kisadók

Ez a tartalom 1023 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Meghosszabbodott a helyi iparűzési adó bevallásának és befizetésének határideje

2020. 06. 02.

A helyi iparűzési adó bevallásának és befizetésének határideje a 140/2020. Korm. rendelet alapján meghosszabbításra került. Érdemes végiggondolni, hogy milyen hatással jár a bevallás benyújtásának az eredeti határidőt, azaz 2020. május 31. napját követő benyújtása.

A Magyar Közlöny 2020. április 21-i számában kihirdetésre került a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet, melynek 1. § (4) bekezdése szerint az adózók a rendelet hatályba lépésének napja, azaz 2020. április 22. napja és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves és soron kívüli helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségüket, és az ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettségüket, valamint a következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg bevallás benyújtási kötelezettségüket 2020. szeptember 30-ig teljesíthetik.

Az adózók természetesen dönthetnek úgy is, hogy az érintett bevallásukat annak „eredeti” határidejéig (2020. június 2.) nyújtják be, és nem élnek a meghosszabbított határidő lehetőségével.

A helyi iparűzési adó bevallására és megfizetésére vonatkozó szabályozás a Korm. rendelet kihirdetését követő napon lépett hatályba. Ennek megfelelően 2020. április 22-től az adózóknak elegendő a helyi iparűzési adóbevallásukat (egyéb szervezeteknek a nyilatkozatot) 2020. szeptember 30-ig elküldeni az önkormányzati adóhatóság részére. Az adót (adókülönbözetet) eddig az időpontig kell megfizetni.

Érdemes kiemelni, hogy azon adózók esetében, akik a bevallási kötelezettségüknek 2020. április 22-e előtt eleget tettek, ám az adófizetési kötelezettségüknek nem, de az adófizetési kötelezettség eredeti esedékessége 2020. április 22. és szeptember 30. napja közé esik, a Korm. rendelet szabályai alapján 2020. szeptember 30-ig teljesíthetik az adófizetési kötelezettségüket. Ehhez hasonlóan, a 2020. szeptember 30-i éves adófizetési határidő vonatkozik azokra az adózókra is, akik a bevallásukat az eredeti esedékességet követően, de még 2020. szeptember 30-át megelőzően nyújtják be.

Azoknak az adózóknak, akiknek rendelkezésére állnak a helyi iparűzési adókötelezettség megállapításához szükséges adatok, azok a helyi iparűzési adóbevallást bármikor elkészíthetik és benyújthatják. Számukra javasolt is 2020. szeptember 30. napját megelőzően, a minél hamarabb történő benyújtás, amennyiben annak elkészítésében és beküldésében az adózó nincs akadályoztatva. Azon adózóknak különösen indokolt lehet a bevallás korábban történő benyújtása, akik az adóévre több előleget fizettek, mint a megállapított adójuk (ők adóvisszaigénylésre jogosultak, ha nincs más adótartozásuk), és ezt az összeget mielőbb vissza szeretnék igényelni. A visszaigényelhető összeget a bevallás beérkezésének napjától, de legkorábban az adózás rendjéről szóló törvény által az adóbefizetésre előírt eredeti esedékességtől (2020. június 2.) számított 30 napon belül utalja ki az adóhatóság.

A helyi iparűzési adóról szóló bevallás 2020. szeptember 30. napját megelőző benyújtása azért is indokolt, mert a 2020. évi adókötelezettség teljesítésére él a 2020. szeptember 30-i halasztás lehetősége, ám az adóelőleg fizetés változatlan határidőben 2020. szeptember 15-i nappal lesz esedékes, függetlenül attól, hogy az adóbevallás 2020. szeptember 15-e előtt, vagy után kerül benyújtásra.

2022-es Adócsomag Online Szakmai nap

A 140/2020. Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján, amennyiben az adózó az iparűzési adóbevallás-benyújtási, adóelőleg-bevallási kötelezettségét a Korm. rendelet 1. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a 2020-ban kezdődő adóelőleg-fizetési időszak első előlegrészlete esedékessége napjáig nem teljesítette, akkor ezen előlegrészlet esedékességekor (azaz a naptári évvel azonos üzleti éves adózók esetében 2020. szeptember 15-én) az előző – korábban bevallott – iparűzési adóelőleg-részlet összegét kell megfizetni.

A Korm. rendeletben említett „előző – korábban bevallott – iparűzési adóelőleg-összeg” a 2020-ban kezdődő adóelőleg-fizetési időszak első részletét időben megelőző előleg-összeg, ami nem más, mint az előző adóelőlegfizetési időszak második előleg-részlete. Ez a naptári évvel azonos üzleti éves adózó esetében a 2020. március 15-re bevallott összeggel kell, hogy megegyezzen.

Ha a vállalkozó a helyi iparűzési adóra vonatkozó adóbevallását és adóelőleg-bevallását nem nyújtja be 2020. szeptember 15-ig, akkor esetében a korábban bevallott adóelőleget kell bevallott adóelőlegnek tekinteni. Az adózó ezen adóelőleg-részlet mérséklését annak esedékessége előtt kérheti, ha számításai szerint a 2020-ban kezdődő adóév adója nem éri el az adóévi adóelőleg összegét.

A 2020-ban kezdődő előlegfizetési időszak előlegbevallásának 2020. szeptember 15-ét követően történő benyújtása esetén a 2020. szeptember 15-én fizetendő (már elvileg megfizetett) első adóelőleg-összegként a 2020. március 15-én esedékes összeggel azonos összeget kell bevallani (a bevallásban feltüntetni).

A Korm. rendeletből az is következik, hogy ha a naptári évvel azonos üzleti éves adózó 2020. szeptember 15-ig benyújtja a 2019. adóévről szóló bevallását (és a 2020-ban kezdődő előlegfizetési időszak előlegbevallását), akkor neki a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint, és nem a 140/2020. Korm. rendelet szerinti szabályok alapján kell az adóelőleg összegét megállapítani és bevallani.

A fentiek természetesen irányadóak a naptári évtől eltérő üzleti évet választó vállalkozókra is, ha a 2020-ban induló előleg-fizetési időszakuk első előleg-fizetési esedékessége 2020. április 22-e és 2020. szeptember 30-a közé esik.

dr. Németh Ildikó
jogász és adótanácsadó

Lezárva: 2020. május 27.

 

Dr. Németh Ildikó (2020-06-02)