Ez a tartalom 2464 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Megjelent az új transzferár rendelet tervezete

2017. 09. 20.

A Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján olvasható a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló új rendelet tervezete, amely a jelenleg hatályos, és többször módosított 22/2009-es PM rendeletet váltaná fel.

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettség egyik legfontosabb változása lenne, hogy a jelenleg hatályos szabályok alapján készítendő transzferár nyilvántartást egy jóval összetettebb és sokkal több információt tartalmazó dokumentáció váltaná fel.

A tervezet szerint a transzferár nyilvántartás fődokumentumból és helyi dokumentumból állna.

A fődokumentumnak – várhatóan – legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) szervezeti felépítést illetően a csoport jogi és tulajdonosi struktúráját és a szervezetek földrajzi elhelyezkedését szemléltető ábrát,

b) a csoport bemutatását,

c) a csoport immateriális javait,

d) a csoport csoporton belüli pénzügyi tevékenységeit,

e) a csoport pénzügyi és adózási helyzetét.

A rendelet részletesen meghatározza, hogy az egyes témakörök tekintetében mit kell tartalmaznia a nyilvántartásnak. Így például a csoport bemutatását illetően tartalmaznia kell:

– a csoport öt legnagyobb termékéhez és szolgáltatásához, továbbá a csoport forgalmának 5 százalékát meghaladó forgalmú termékéhez és szolgáltatásához tartozó ellátási lánc bemutatását árbevétel szerint;

– a csoport tagjai közötti, jelentős szolgáltatási megállapodásokról – kivéve a kutatásfejlesztési szolgáltatásokat – szóló listát és a megállapodások rövid leírását, beleértve a jelentős szolgáltatásokat nyújtó fő helyszínek kapacitásainak leírását, és a transzferár képzési politikát a szolgáltatási költségek allokálására és a csoporton belül fizetendő szolgáltatási díjak meghatározására vonatkozóan;

– tömör funkcionális elemzést, amely bemutatja egyes csoporton belüli szereplők értékteremtéshez való hozzájárulását (elvégzett kulcsfontosságú funkciók, jelentős viselt kockázatok, jelentős felhasznált eszközök);

– a pénzügyi évben megvalósult jelentős üzleti átszervezésekhez, felvásárlásokhoz (akvizíciókhoz) és üzletágak értékesítéséhez kapcsolódó tranzakciók bemutatását.

A helyi dokumentumnak – várhatóan – legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

– az adózó ügyvezetése (menedzsmentje) felépítésének bemutatását, szervezeti ábráját és azon személyek megnevezését, akik felé az ügyvezetés jelentést tesz és azon országok megnevezését, ahol e személyek a központi irodájukat fenntartják;

– az adózó üzleti vállalkozásának, tevékenységének és stratégiájának részletes bemutatását, beleértve, hogy az adózó részt vett-e, vagy hatással volt-e rá üzleti átszervezés vagy immateriális javak átadása a jelen vagy a közvetlenül megelőző adóévben, és ezen ügyleteknek az adózóra gyakorolt hatását;

– az adózó legfontosabb versenytársainak felsorolását;

– az egyes ellenőrzött ügyletekre, illetve egyes összevont ellenőrzött ügyletekre vonatkozó – a rendeletben részletesen meghatározott – adatokat;

– azoknak a hatályos egy-, két- és többoldalú, szokásos piaci ár-megállapítási megállapodásoknak, valamint más adózási megállapodásoknak (ideértve többek között a feltételes adómegállapítási határozatokat) a másolatát, amelyet nem az adó- és vámhatóság adott ki, és amelyek az adózó nyilvántartási kötelezettség alá eső ellenőrzött ügyleteire vonatkoznak.

A transzferár nyilvántartásra vonatkozó tervezet alapján összességében az állapítható meg, hogy jóval nagyobb adminisztrációs teherrel kell számolniuk azoknak az adózóknak, akiket transzferár nyilvántartási kötelezettség terhel. A tervezet szerint az új nyilvántartási kötelezettséget először a 2018-ban kezdődő adóévi adókötelezettséghez kapcsolódó nyilvántartásokra kellene először alkalmazni, azzal, hogy az adózó választása szerint alkalmazhatná a 2017. adóévi adókötelezettséghez kapcsolódó nyilvántartási kötelezettség teljesítésére is.

Adópraxis (2017-09-20)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!