Ez a tartalom 1732 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Megszűnik vagy marad az adóelőleg feltöltési kötelezettség?

2019. 08. 23.

A nyári adócsomag elfogadását megelőzően számos helyen olvashattuk, hogy megszűnik az adóelőleg feltöltési kötelezettség. A nyári adócsomag időközben elfogadásra került. Nézzük, hogy végül elfogadásra került-e az adóelőleg feltöltési kötelezettséget megszüntető javaslat?

A nyári adócsomag megállapította, hogy a 2019-ben kezdődő adóévtől kezdődően nem terheli a társasági adó alanyait az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség, feltéve, hogy az adóalany 2019. adóéve utolsó hónapjának 20. napja későbbi, mint az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség megszüntetésével összefüggésben módosított rendelkezések hatályba lépésének, illetve az azzal összefüggésben hatályon kívül helyezett rendelkezések hatályon kívül helyezésének napja. A hatályba lépés, illetve a hatályon kívül helyezés napja 2019. július 24., tehát az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség akkor nem terheli a társasági adó alanyait, ha a 2019. adóév utolsó hónapjának 20. napja későbbi, mint 2019. július 24. Tekintettel arra, hogy a naptári év szerint adózók esetében a 2019. adóév utolsó hónapjának 20. napja 2019. december 20., így ezen adóalanyok esetében igaz az állítás, hogy nem terheli őket az adóelőleg kiegészítési kötelezettség.

De! A módosító törvény választási lehetőséget biztosít a társasági adóalanyok számára. Ez azt jelenti, hogy az adózó a 2019. adóéve utolsó hónapja 20. napjáig (naptári év szerint adózók esetében 2019. december 20. napjáig) az állami adó- és vámhatóság felé benyújtott nyilatkozatban választhatja, hogy a 2019. adóévre a társasági adóelőleg-kiegészítési kötelezettséget a jogszabályváltozástól függetlenül teljesíti, és alkalmazza az adóról való rendelkezés szabályait. Ebben az esetben az érintett rendelkezések módosításának (hatályon kívül helyezésének) napját megelőző napon hatályos szabályok szerint járhat el, illetve kell teljesítenie a kapcsolódó feltételeket. Vagyis az adózó a 2019. adóév vonatkozásában választása szerint teljesítheti a feltöltési kötelezettséget, és ha él ezzel a választással, akkor adófelajánlást is tehet. A választás megtételének határideje a 2019. adóév utolsó hónapjának 20. napja (naptári év szerinti adóalanyok esetében 2019. december 20.). A határidő jogvesztő. A választás a 2019. adóév utolsó hónapjának 20. napját követően pedig nem módosítható és nem vonható vissza. A 2019. adóévre vonatkozó önkéntes feltöltés esetén az adókedvezményes film- és sporttámogatás is alkalmazható, de nem kötelező a felajánlást választani.

Fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy igaz is, meg nem is, hogy a feltöltési kötelezettség megszűnt. De nézzünk egy kicsit tovább is!

A helyi adókról szóló törvény korábban hatályos szabálya szerint a helyi iparűzési adóelőleget ki kellett egészítenie annak a vállalkozónak, akit a társasági adóban is adóelőleg-kiegészítési kötelezettség terhelt. Figyelemmel arra, hogy az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség a társasági adóban megszűnik, ugyanakkor – az önkormányzatok likviditásának megőrzése érdekében – e jogintézményt a helyi iparűzési adó vonatkozásában a jogalkotó célszerűnek tartotta fenntartani, így a helyi adókról szóló törvény módosított szabálya szerint az adóévre megfizetett iparűzési adóelőleget az adóévi várható fizetendő adó összegére annak a társasági adóalanynak minősülő, kettős könyvvitelt vezető vállalkozónak (ideértve a külföldi székhelyű vállalkozó magyarországi fióktelepét, továbbá a kettős könyvvitel elveinek megfelelő könyvvezetést alkalmazó más külföldi székhelyű vállalkozót is) kell kiegészítenie, amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított nettó árbevétele a 100 millió forintot meghaladta.

A naptári évtől eltérő üzleti évet választó vállalkozónak is alkalmaznia kell a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítési kötelezettséget a 2019. évben kezdődő adóévében is, feltéve, hogy a 2019-ben kezdődő adóév utolsó hónapjának 20. napja 2019. július 24. napját követő időszakra esik.

Tehát a helyi iparűzési adó tekintetében az adóelőleg-kiegészítési („feltöltési”) kötelezettség nem szűnt meg, és továbbra is terheli azokat az adóalanyokat, akiket a társasági adó tekintetében terhelte az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség.

 

Adópraxis (2019-08-23)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!