Szakterületek:

  • társasági adó
  • személyi jövedelemadó
  • kisadók

Ezt a cikket frissítettük a legújabb információkkal!

Miért különleges a mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany az áfa rendszerében?

2019. 11. 13.

A mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany különleges jogállásúnak minősül az általános forgalmi adózás rendszerében, amennyiben az Áfa törvényben meghatározott valamennyi feltételnek megfelel. A különleges jogállás azt jelenti, hogy az adóalany e tevékenysége körében adófizetésre nem kötelezett és az előzetesen felszámított adó levonására nem jogosult.


A mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany abban az esetben minősül különleges jogállásúnak az általános forgalmi adózás rendszerében, és abban az esetben alkalmazza a különleges jogállásra vonatkozó szabályokat, ha az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben (a továbbiakban: Áfa tv.) foglalt valamennyi feltételnek megfelel.

Fontos kiemelni, hogy a mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanyra vonatkozó különös szabályok alkalmazása kötelező, amennyiben az adóalany az alkalmazás feltételeinek megfelel. A különös szabályok alkalmazása alól kizárólag akkor mentesül az adóalany, ha a különleges jogállásáról lemond, és ezt az állami adó- és vámhatósághoz bejelenti.

A mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany különleges jogállása azt jelenti, hogy az adóalany e tevékenysége körében adófizetésre nem kötelezett és az előzetesen felszámított adó levonására nem jogosult. Az Áfa tv. külön kiemeli, hogy a mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany a különleges jogállása megváltozását követően sem alapíthat adólevonási jogot a mezőgazdasági tevékenység folytatásának időszakában keletkezett, és az e tevékenységéhez kapcsolódó előzetesen felszámított adóra.

A különleges jogállást meghatározó rendelkezésből érdemes kiemelni, hogy az adóalany kizárólag „e tevékenysége körében”, vagyis az Áfa tv. alkalmazásában mezőgazdasági tevékenységnek minősülő tevékenysége körében mentesül az adófizetési kötelezettség alól.

Ha a mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany például egy munkagépet értékesít, akkor az értékesítés során az általános szabályok szerint kell az adókötelezettséget megállapítani, függetlenül attól, hogy az adóalany a munkagépet a mezőgazdasági tevékenységhez használta-e vagy sem. Az általános szabályok alkalmazása azonban nem jelenti feltétlenül azt, hogy az értékesítés adófizetési kötelezettséget is eredményez. Ha ugyanis a mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany a munkagépet a különleges jogállás időszakában szerezte be, és az értékesítésig folyamatosan a mezőgazdasági tevékenység érdekében használta, akkor a munkagép értékesítése az Áfa tv. 87. § a) pontja alapján adómentes lesz. Az Áfa tv. 87. § a) pontja szerint mentes az adó alól a termék értékesítése abban az esetben, ha az értékesítést megelőzően a terméket kizárólag a 85. § (1) bekezdése vagy a 86. § (1) bekezdése szerint adómentes termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz használták, egyéb módon hasznosították, és a termékhez adólevonási jog nem kapcsolódott. Ha azonban a mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany a munkagépet olyan időszakban szerezte be, amikor az adófizetési kötelezettséget az általános szabályok szerint teljesítette, és ennek következtében élni tudott az adólevonási jogával, akkor a munkagép értékesítésére nem alkalmazható az Áfa tv. 87. § a) pontja, tehát a munkagép értékesítése adóköteles lesz.

A különleges jogállást meghatározó rendelkezésből érdemes továbbá azt is kiemelni, hogy az adóalany kizárólag „e tevékenysége körében”, vagyis az Áfa törvény alkalmazásában mezőgazdasági tevékenységnek minősülő tevékenysége körében nem jogosult az előzetesen felszámított adó levonására.

Ha a mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalany a mezőgazdasági tevékenység folytatásához például egy munkagépet vásárol, akkor a beszerzést terhelő adót nem helyezheti levonásba sem a beszerzéskor, sem a későbbiekben. A beszerzéskor azért nem vonható le az előzetesen felszámított adó, mert az Áfa tv. 199. § (1) bekezdése szerint a mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalany e tevékenysége körében az előzetesen felszámított adó levonására nem jogosult. Amennyiben az adóalany különleges jogállása nem változik, és a munkagépet végig a mezőgazdasági tevékenység érdekében használja, akkor fel sem merül a beszerzéskor le nem vont előzetesen felszámított adó későbbi levonhatóságának lehetősége. Ha azonban az adóalany különleges jogállásáról lemond, vagy a különleges jogállása megszűnik, akkor felmerülhetne az Áfa tv. 135. § alkalmazásának lehetősége.
Ennek lehetőségét azonban kizárja az Áfa tv. 199. § (2) bekezdésében meghatározott szabály, mely szerint a mezőgazdasági tevékenység folytatásának időszakában keletkezett és az e tevékenységhez kapcsolódó előzetesen felszámított adóra a mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany a különleges jogállása megváltozását követően sem alapíthat adólevonási jogot.

 

 

 

Dr. Németh Ildikó (2019-11-13)

Az eÁFA rendszer bevezetése hozzájárul az adózási folyamatok modernizációjához. Ruszin Zsolt, a (Magyar Könyvelők Országos Egyesületének) MKOE alelnöke szerint a program első tesztjei alapján bár néhány hiányosság merült fel, a kisebb cégek számára mégis könnyen alkalmazkodható és segítséget nyújt a hatékony adóbevallás elkészítéséhez. Az új lehetőségek révén az adózók egyszerűbben kezelhetik kötelezettségeiket. Válassza az innovatív eÁFA rendszert és szabaduljon meg a papírmunkától! Kattintson az Adó és Tb Különszámra, hogy részletesen megismerje a webfelületi és API-s lehetőségeket a gyorsabb és hatékonyabb adóbevallás érdekében!

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!