Szakterületek:

  • társasági adó
  • helyi adók
  • Art.

Ez a tartalom 2190 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Mikor szabályszerű a devizás számla?

2017. 06. 09.

A gazdasági életben egyre gyakrabban fordul elő, hogy a felek a közöttük létrejött ügylet ellenértékét devizában állapítják meg. Ilyen esetben az ügyletről ún. devizás számlát kell kiállítani, melyre vonatkozóan az Áfa-tv. külön rendelkezést tartalmaz.

Devizás számla kiállítása akkor merül fel, amikor a termékértékesítésben, szolgáltatásnyújtásban érintett felek az ügylet értékét nem forintban, hanem külföldi fizetőeszközben, azaz devizában állapítják meg. Ilyen esetben a számlán devizában kell feltüntetni az általános forgalmi adó alapját és az áthárított általános forgalmi adó összegét.


Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) a devizás számla vonatkozásában csupán annyi előírást tartalmaz, hogy amennyiben az értékadatok, vagyis az adó alapja és az áthárított adó összege külföldi pénzeszközben (devizában) van feltüntetve, akkor a számlán az áthárított általános forgalmi adót forintban kifejezve is fel kell tüntetni. (Áfa-tv. 172. §)
Az áthárított adó összegét a számla kibocsátója az Áfa-tv. 80. §-a szerint meghatározott árfolyam alkalmazásával köteles megállapítani.
Az áthárított adó forintban meghatározott összege a számlabefogadó (vevő, szolgáltatás igénybevevő) számára is lényeges adat, mivel ezen összeget állíthatja be az adóelszámolásába levonható adóként, feltéve, hogy a beszerzése tekintetében keletkezik adólevonási joga.


A számla kibocsátója saját hatáskörben dönthet arról, hogy a devizás számlán feltünteti-e az alkalmazott árfolyamot. Az Áfa-tv. erre vonatkozó kötelező rendelkezést nem tartalmaz.
A gyakorlatban előfordul, hogy a számlán az általános forgalmi adó alapja és az áthárított általános forgalmi adó összege is egyaránt feltüntetésre kerül mind forintban, mind devizában. Ilyen esetben önmagában a számla alapján nem állapítható meg, hogy devizás vagy forintos számláról van szó. Jellemzően a felek által kötött megállapodásból, szerződésből lehet megállapítani, hogy a felek az ügylet ellenértékét forintban vagy külföldi fizetőeszközben (devizában) határozták meg. Bár nincs erre vonatkozó kötelező rendelkezés, de célszerű - és megítélésem szerint az adókötelezettség jogszerű teljesítéséhez szükséges is – a számlán szövegesen utalni arra, hogy a forintban meghatározott adatok vagy a devizában meghatározott adatok a tájékoztató jellegűek.

 

Dr. Teszéri-Rácz Ildikó (2017-06-09)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!