Szakterületek:

  • számvitel
  • könyvelés a gyakorlatban
  • társasági adó

Munkabérből letiltás

2024. 06. 03.

A kérdésben szereplő cég munkavállalójának három bírósági letiltása van, nettó havi keresete 64.198 Ft. Munkáltatóként hogyan kell megállapítani és elosztani ezt az összeget a különböző végrehajtók között a jogszabályi előírások szerint? Milyen szabályok és számítások alapján történik az elosztás, és mennyi pénzt kell pontosan átutalni az egyes végrehajtók részére?

A pontos szabályokhoz tudni kell, hogy milyen jogcímen, illetve milyen sorrendben érkezett levonások/letiltások végrehajtásáról van szó, azonban ezek a sorrend szempontjából lényeges információknak minősülnek. Ezért általánosságban, a következő szabályokat kell figyelembe venni:

2023. január 1-jétől a havonta kifizetett munkabérnek az a része lesz mentes a végrehajtás alól, amely nem haladja meg a 60 ezer forintot, azaz ezen összeg, a levonásmentes munkabérrész.

Kivételt képez a jogszabályban foglaltak szerint, gyermektartásdíj, ill. a szüléssel járó költség (Vht. 62. §), mivel a gyermektartásdíj minden egyéb letiltást megelőzően végrehajtható, akár a levonásmentes munkabérrész terhére is.
A levonási sorrendet a jogcím és amennyiben sorrendiségben azonos letiltásokról van szó, a letiltásra érkezett végrehajtói levél időpontját kell figyelembe venni. Ha a letiltások jogcíme, ill. időbelisége alapján nem állítható fel sorrendiség, úgy a levonásmentes munkabérrészen fölüli összeget arányosan meg kell osztani a letiltások között.

Jelen esetben – ha gyermektartásdíj is letiltásra kerül – elsőként azt kell végrehajtani, és ebben az esetben a levonásmentes munkabérrész legfeljebb 50 %-ig vonható az adós munkabére, azaz: havonta legfeljebb 34.198 Ft vonható a munkavállalótól. (a letiltás tartalmazza, hogy milyen összegű gyermektartásdíj vonható)
A végrehajtót haladéktalanul értesíteni kell arról, hogy a tartozás, letiltás milyen összegben, ill. várhatóan mikor teljesíthető, tekintettel az adós jövedelmére, és a többi letiltás végrehajthatóságára.
Ha arányos végrehajtást kell eszközölni, és a letiltások között nincs tartásdíj, azaz azonos sorrend, az esetben a havonta letiltható (60 ezer forint fölötti rész): 1399,- Ft letiltásonként.

Vonatkozó főbb jogszabályhelyek:
Végrehajtási tv. (Vht.) 52/A. §, 62. §; Levonási sorrend: 64. §; Levonás a munkavállalói munkabérből: 65. §; A munkáltatónak a letiltással kapcsolatos kötelessége: 75-79/A. §; Kielégítési sorrend: 165. §.

Szabóné Schmuczer Edit (2024-06-03)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!