Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • TB ellátások
  • járulékok
  • TB jogviszonyok

Ez a tartalom 1267 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Mikor kötelező a munkáltatónak módosítania a munkaszerződést?

2020. 12. 04.

A Munka Törvénykönyve főszabályként rögzíti, hogy a felek a munkaszerződést közös megegyezéssel módosíthatják. Vannak azonban olyan esetek, amikor nem közös megegyezésen alapul a módosítás, hanem a törvény kötelezi a munkáltatót a munkaszerződés módosítására.

A munkáltató és a munkavállaló az írásba foglalt munkaszerződésben a munkavállaló alapbérén és munkakörén túl – amely két tartalmi elem minimálisan kötelező része a munkaszerződésnek – megállapodhatnak többek között a munkavégzés helyéről, az adott munkakörülményekről, a munkaidőről, annak beosztásáról. Ha a későbbiekben módosítják a munkaszerződést, akkor azt szintén írásba foglalják. A munkaszerződés módosítására adhat okot, ha például a munkavállaló egészségi állapota megváltozik, vagy a személyi alapbére módosul, vagy teljes munkaidő helyett részmunkaidőben dolgozik tovább. Ezen szempontok alapján tekintsük át, hogy melyek azok a kötelezettségek a Munka Törvénykönyvében, amelyekre tekintettel a munkáltatónak a korábbi munkaszerződést módosítania kell.

Módosítás a munkavállaló egészségi állapotában bekövetkező változás kapcsán

A Munka Törvénykönyve alapján a munkavállalót csak olyan munkára lehet alkalmazni, amely testi alkatára, fejlettségére, egészségi állapotára tekintettel rá hátrányos következményekkel nem járhat. Ha változik a munkavállaló egészségi állapota, akkor első körben a munkáltató köteles a munkafeltételeket, a munkaidő-beosztást megfelelően módosítani. Amennyiben a munkaszerződés tartalmazza a munkaidő-beosztást, netán a munkafeltételeket is, és az(ok) a fentiek alapján módosul(nak), akkor azt a munkaszerződés módosításában szerepeltetni kell.

 
 

Hasonlóan a munkaszerződés módosítására kerülhet sor várandósság esetén, amely az egészségügyben dolgozó várandósok esetén gyakran előfordulhat, hiszen a fizikai megterhelés, vagy az egészséget veszélyeztető munkakörnyezet ezt indokolhatja. Ha várandósság esetén, a munkafeltételek vagy a munkaidőbeosztás a fentiekben ismertetettek alapján nem módosíthatóak, és a munkavállaló várandóssága megállapításától gyermeke egyéves koráig – munkaköri alkalmasságára vonatkozó orvosi vélemény alapján – a munkakörében nem foglalkoztatható tovább, akkor a munkáltató köteles a munkavállaló egészségi állapotának megfelelő másik munkakört felajánlani. Ha van ilyen felajánlható munkakör, és azt a várandós, illetve kisgyermekes munkavállaló elvállalja, akkor ez esetben az új munkakör kapcsán szintén módosítani kell a munkaszerződést. Továbbá figyelemmel kell lenni arra is, hogy a munkavállaló a felajánlott munkakörnek megfelelő alapbérre jogosult, amely azonban az eredeti munkaszerződése szerinti alapbérénél nem lehet kevesebb.

Munkaügyi ellenőrzések - felkészülés az új szabályokra

Módosítás a munkabér módosítása kapcsán

A Munka Törvénykönyve előírja, hogy amikor a munkavállaló visszatér a munkába a szülési szabadságáról, vagy a fizetés nélküli szabadságáról, akkor a munkáltató ajánlatot tesz a munkavállaló számára a munkabér módosítására. Ennek során a munkavállalóval azonos munkakörű munkavállalók részére a munkáltatónál időközben megvalósított átlagos éves béremelés mértékét kell alapul venni. Ilyen munkavállalók hiányában a munkáltatónál ténylegesen megvalósult átlagos éves béremelés mértéke az irányadó. Amennyiben a fenti ajánlat alapján változik a munkavállaló munkabére, akkor azt kötelező munkaszerződés módosításban is rögzíteni. Vagyis ez esetben is a Munka Törvénykönyve által előírt kötelezettségen alapul a munkaszerződés módosítása.

Munkaszerződés módosítás részmunkaidős foglalkoztatás kapcsán

Kisgyermekes munkavállalók kapcsán ugyancsak sor kerülhet a munkaszerződés módosítására az alábbi esetben:

A Munka Törvénykönyve rögzíti, hogy a munkáltató a munkavállaló ajánlatára a gyermek 4 éves koráig – három vagy több gyermeket nevelő munkavállaló esetén a gyermek 6 éves koráig – köteles a munkaszerződést az általános teljes napi munkaidő felének megfelelő tartamú részmunkaidőre módosítani. Vagyis, ha a kisgyermekes munkavállaló kéri, akkor a munkáltató köteles a munkaszerződést határozott időre módosítani, melynek következtében a kisgyermekes munkavállaló a korábbi, például napi 8 órás munkaidő helyett napi 4 órás munkaidőben dolgozhat gyermeke 4 éves koráig, illetve három vagy több gyermeket nevelő munkavállaló esetén gyermeke 6 éves koráig.

(Lezárva: 2020. november 15.)

dr. Radics Zsuzsanna (2020-12-04)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!