Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • általános forgalmi adó
  • nemzetközi áfa
  • adóigazgatási eljárás

Mi áll a NAV-ellenőrzések fókuszában 2024-ben?

2024. 06. 11.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) idén is kiadta a tájékoztatót, amelyben vázolta az idei évre vonatkozó ellenőrzési tevékenységének sarokköveit. A kockázatelemzések fókuszába új szektorok is bekerültek az állandóan ellenőrzött területek mellett, de a már régóta és rendszeresen vizsgált ágazatok sem kerülnek le a listáról. Kiemelt figyelmet kap idén az adózói adatszolgáltatások adathelyességének biztosítása.

Differenciáltabb hozzáállás

Évek óta számíthatnak a NAV támogatására a jogkövető adózók, ha kisebb súlyú, nem szándékos hibát vétenek, ezzel is ösztönözve az önkéntes jogkövetést. A tapasztalatok szerint azonban egyes adózói körök ezzel visszaélnek, és tendenciózusan csak akkor teljesítik adókötelezettségüket, miután a hivatal megszólítja őket valamilyen eltérés, hiány miatt. Ezért az eddigieknél is differenciáltabb hatósági hozzáállásra van szükség, amiben még inkább az adózók attitűdje lesz a meghatározó az ellenőrzések típusának megválasztásában.

Új szektorok ellenőrzése

A kockázatelemzések fókuszába új szektorok is bekerültek az állandóan ellenőrzött területek mellett. Idén a NAV figyelmére számíthatnak a rendezvényszervezők, a reklám-, marketing-, és médiaszolgáltatók, az ellenőrzött tőkepiaci ügyletekből, és kriptovalutából jövedelmet szerzők, a szépségiparban működők, valamint a testedzési szolgáltatással foglalkozó adózók is. A már régóta és rendszeresen vizsgált ágazatok sem kerülnek le a listáról, így például az építőipar, a személy- és vagyonvédelem, a zöldség- és gyümölcskereskedelem, valamint az értékesítés a webhelyeken, internetes piactereken továbbra is ellenőrzés tárgya lesz.

Kiemelt adózók

Nemzetgazdasági súlyuknál fogva a kiemelt és a legnagyobb adóteljesítményű adózók vizsgálata idén is folytatódik. Ellenőrzési szempont marad az adókedvezmények (fejlesztési-, energiahatékonysági beruházási-, felújítási) igénybevételének vizsgálata, továbbá kiemelt prioritású a kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak (transzferárak) kontrollja. A szokásos piaci árat megállapító határozatokban foglaltak – különös tekintettel a kritikus feltételrendszerre – ellenőrzése kiemelt feladat.

Adatszolgáltatások ellenőrzése

A digitalizáció térnyerésével a tranzakció(esemény)alapú bevallások és adatszolgáltatások váltják fel a hagyományos formákat. Emiatt elengedhetetlen az adatok folyamatos vizsgálata, a rendszerszintű hibák kiszűrése, ami alapfeltétele a csalárd adózói magatartás azonosításának, a láncolatok feltárásának, és a gyors hatósági reakciónak. Az adateltérések kiküszöbölése a jogkövető adózói körnél is elengedhetetlen, ugyanis csak helyes adatokra építhetők jól működő kockázatelemzési modellek. A bevallások, adatszolgáltatások és a NAV rendelkezésére álló adatok pontosságát biztosító eljárások különösen az online adatszolgáltatás és az áfabevallások, valamint a biztosítotti bejelentések és a járulékbevallások egyezőségére koncentrálnak. Utóbbinak különös jelentőséget ad, hogy a munkáltatói bejelentések teremtik meg az alapját a foglalkoztatottak társadalombiztosítási és többek között a majdani nyugellátásának.

Támogató eljárások

2024-ben a NAV akkor segíti támogató eljárással az adózókat, ha a hiba nem szándékos mulasztásra vezethető vissza, ha valószínűsíthető a jogkövetési hajlandóság, ha az eltérés az adózó adóteljesítményéhez viszonyítva vélelmezhetően csekély, és ha a hiba előfordulása nem rendszeres. Ha ezek a körülmények nem állnak fenn, akkor a hivatal nem támogató eljárást, hanem ellenőrzést indít.

Vámellenőrzések és rendészet

Továbbra is előtérben van az EU-ból és harmadik országból behozott és Magyarországon forgalomba helyezett, új gépjárművek utáni regisztrációsadó- és áfafizetés ellenőrzése. Az e-kereskedelem térnyerésével a vámellenőrzések az importnál jelentkező alulértékelések feltárására, valamint a közösségi és belföldi forgalomban tetten érhető áfakikerülésre, a vámérték valódiságára koncentrálnak. Idén is központi téma az importáruk termékbiztonsága, a hamis, veszélyes termékek kiszűrése. Folytatódik a csempészáruk illegális forgalmának visszaszorítása, valamint a hazai és nemzetközi jogszabályokban meghatározott korlátozások, tilalmak következetes érvényesítése, a szankciós rendelkezések betartatása.
A NAV honlapján az https://nav.gov.hu/ugyfeliranytu/adotraffipax rovatban továbbra is elérhetők a jogkövetési vizsgálatok, próbavásárlások tervezett helyszínei és időpontjai és a részletes, 2024-es ellenőrzési terv is.

Bonácz Zsolt (2024-06-11)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!