Ez a tartalom 1368 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Elfogadásra került a nemzetközi fuvarozás szabályait érintő mobilitási csomag

2020. 07. 27.

Az Európai Parlament július 8-án elfogadta az ún. mobilitási csomagot, amelynek célja, hogy javítsák a járművezetők munkakörülményeit, egyértelműsítsék a kiküldött járművezetőkre vonatkozó szabályokat, és fellépjenek a tisztességtelen piaci gyakorlatokkal szemben, ugyanis hiába létezett már ezekre vonatkozó uniós szabályozás, azokat nehéz volt betartatni, és túl sok volt a kiskapu.


Az Európai Parlament képviselői július 8-án este az uniós miniszterek által hivatalosan 2020 áprilisában elfogadott formában, változtatások nélkül szavazták meg a mobilitási csomagba tartozó mindhárom jogszabály-módosítást.

A csomagot a következő jogszabályok alkotják:
•    a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról szóló 1071/2009/EK rendelet, a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló 1072/2009/EK rendelet, és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló rendelet
•    az 561/2006/EK rendeletnek a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, valamint a napi és heti pihenőidőre vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében és a 165/2014/EU rendeletnek a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében történő módosításáról szóló rendelet
•    a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok meghatározásáról, a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló irányelv

A reform egyfelől véget vet a közúti szállítási ágazatban tapasztalt versenytorzulásnak, másfelől javítja a járművezetők pihenési körülményeit. Ennek érdekében módosulnak a kiküldetésre, a vezetési és pihenőidőre, valamint a kabotázs – azaz egy adott tagállamban nem honos fuvarozók által végzett alkalmi áruszállítás – követelményeinek betartatására vonatkozó szabályok.

Jobb munkakörülmények a járművezetők számára

A szabályok módosításának köszönhetően javulnak a pihenés feltételei, és a járművezetők több időt tölthetnek majd otthon. Az új szabályok megerősítik, hogy a rendszeres heti pihenőidőt, ami legalább 45 óra, ezentúl nem lehet a vezetőfülkében tölteni, ehelyett a munkáltatónak megfelelő szállásról kell gondoskodnia.

A fuvarozó cégeknek úgy kell majd megszervezniük a nemzetközi áruszállítást végző járművezetők munkáját, hogy a sofőrök rendszeres időközönként (a munkabeosztástól függően három vagy négy hetente) haza tudjanak menni.

Ehhez persze fontos, hogy a járművezetők megbízható módon rögzítsék az olyan adatokat, mint például a gépjárművek határátkelési helye és ideje. Ebben segít majd az intelligens menetíró készülék.

A sofőrök kiküldetése

Az új szabályok egyik fő célja, hogy jobb szociális és munkakörülményeket teremtsenek a sofőrök számára, miközben biztosítják a fuvarozók számára a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás szabadságát.

A reform megszabja, hogy a járművezetőkre milyen esetekben nem érvényesek a kiküldött munkavállalókra vonatkozó szabályok, mikor nem tartoznak bele a kiküldött munkavállalók kategóriájába. Kiküldött munkavállalónak számít az, aki a munkáltató kérésére ideiglenesen valamely más országban látja el a feladatát.

A szabályok emellett tisztázzák, hogy a gépjárművezetők miként részesülhetnek az „ugyanazon helyen elvégzett ugyanolyan munkáért ugyanolyan bért kell fizetni” elv jelentette előnyökből.

Tisztességesebb verseny és az illegális gyakorlat visszaszorítása

A határátlépést rögzíteni fogják a járművek tachográfjai, így nehezebb lesz ezzel csalni. Ugyanazon ország területén belül ugyanazon járművel végzett két kabotázsművelet között kötelező lesz majd négy napot várakozni, hogy ne legyen mód rendszerszerű kabotázsra.

A postafiókcégek (amelyeket azért hozzák létre, hogy hasznot húzzanak a tagországok közötti bérkülönbségekből) felszámolása érdekében a közúti árufuvarozó cégeknek hitelt érdemlően kell tudniuk bizonyítani, hogy tényleges tevékenységet végeznek abban az országban, ahol bejegyezték őket. Gépjárműveiknek nyolc hetente vissza kell térniük a cég központi telephelyére.

Ami a kabotázst, vagyis a fuvarozó saját országán kívüli, egy másik tagállam nemzeti piacán végzett szállítást illeti, érvényben maradnak a mostani szabályok, amelyek szerint 7 napon belül legfeljebb 3 szállítási művelet végezhető. A szisztematikus kabotázs megelőzéséért azonban 4 napos úgynevezett várakozási időszak kerül bevezetésre, csak ezt követően lehet ugyanannak az országnak a területén ugyanazon járművel kabotázsműveletet végezni. Ennek ellenőrzéséhez nagyon fontos a tagállamok közötti együttműködés és az információk megosztása a hatóságok között.

Ezeket a szabályokat kiterjesztik a nemzetközi fuvarozásban használt kisteherautókra (a 2,5 tonnát meghaladó könnyű haszongépjárművekre) is.

Egyenlő díjazási feltételek a járművezetők kiküldetésének egyértelmű szabályozásával

A módosításoknak köszönhetően nem lehet majd többféleképpen értelmezni a szabályokat, és így várhatóan megszűnnek a járművezetők díjazásában tapasztalt méltánytalanságok. Ezentúl egyértelműen kiküldési helyzetnek minősül a kabotázs és a nemzetközi áruszállítás. Kivételt képez ez alól, ha a jármű be- vagy kirakodás nélkül halad át egy országon (tranzit), és ha csak két ország között végez szállítást (kétoldalú szállítás), még ha közben kétszer meg is áll be- vagy kirakodás céljából.

Következő lépések

Az elfogadott szabályok a következő hetekben, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésük után lépnek hatályba.

A kiküldetésre vonatkozó szabályokat az irányelv hatálybalépését követő 18 hónap elteltével kell alkalmazni. A pihenőidőre és a járművezetők hazatérésére vonatkozó szabályok a rendelet közzétételét követő 20. naptól alkalmazandók. A járművek visszatérésével és a piacra jutás szabályaival kapcsolatos egyéb módosítások a piacra jutásról szóló rendelet hatálybalépését követő 18 hónap elteltével válnak alkalmazandóvá.

(www.europarl.europa.eu)

Lezárva: 2020. július 13.

 

Adópraxis (2020-07-27)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!