Szakterületek:

 • Társadalombiztosítás
 • Munkajog

Ez a tartalom 231 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Ebben változnak a nyugdíjelőleg szabályai 2024-re

2023. 10. 02.

A 2024-es költségvetés megalapozásáról szóló törvény a nyugdíjtörvényt is több vonatkozásban módosítja. Ezen módosítások közül a 2024. január 1-jével hatályba lépő, nyugdíjelőlegre vonatkozó előírások változásait mutatjuk be.

A Magyarország 2024. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2023. évi LIII. törvény több ponton módosítja a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) rendelkezéseit is. A változások ezúttal is érintik a nyugdíjelőleg szabályait is.

Mikor van szükség nyugdíjelőleg megállapítására?

Minden év elején a január 1-je és az év márciusában megjelenő valorizációs szorzószámok közötti időszakban benyújtott nyugdíjigények esetében nyugdíjelőleg megállapítása történik a nyugdíj összegének végleges kiszámításához szükséges valorizációs szorzószámok közzétételéig.

Más esetben is, ettől az időszaktól függetlenül is, szükség lehet nyugdíjelőleg megállapítására, mivel a nyugdíjigény elbírálása iránti eljárás, amelynek során a nyugdíjjogosultság elismerése és a nyugdíj összegének kiszámítása is történik, sokszor nem egyszerű és nem rövid folyamat.

Ennek számos oka lehet, de leggyakrabban talán az, hogy a nyugdíj összegének kiszámításához alapul szolgáló jövedelmek, keresetek összegyűjtése során egy régebbi időszakra vonatkozó munkabér beszerzése nehézségekbe ütközhet, például az akkori munkáltató megszűnése miatt. (A nyugdíj összegét az 1988. január 1-jétől a nyugdíjmegállapítás napjáig elért keresetekből kell meghatározni.)

Mindkét fenti esetben, ha a nyugdíjjogosultság megállapítható, nyugdíjelőleg folyósítására kerül sor.

Ami 2024-re sem változik

A Tny. 73. §-a szerint, ha a nyugellátásra való jogosultság fennáll, a nyugellátás összege azonban a tárgyévi valorizációs szorzószámok hiánya, illetve adatok hiánya vagy egyéb ok miatt az igénybejelentéstől számított harminc napon belül nem határozható meg, akkor a rendelkezésre álló adatok alapján az igénylő részére előleget kell megállapítani és folyósítani. A nyugellátás megállapításakor a nyugellátás összegébe a folyósított előleget be kell számítani.

Ami változik 2024-ben

A nyugdíjelőleget 2024. januártól már nem határozattal, hanem végzéssel kell megállapítani.

Ez a változás a nyugdíjelőleg szerepét, rendeltetését azonban nem fogja befolyásolni, az az eljárás jogi természetét érinti.

Ami szintén nem fog változni 2024-ben

A nyugdíjjogosultság megállapításáról szóló hatósági döntés

 • egyrészt igazolja, hogy a nyugdíjjogosultság fennáll, és nyugdíjelőleg fizetendő,
 • másrészt több olyan kérdés rendezésére is lehetőséget ad, amely az igénylő számára igen fontos lehet.

Az egyik ilyen nagyon lényeges mozzanat az „egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság nyugdíjasként” információ továbbítása az egészségbiztosítási feladatokat ellátó igazgatási szerv felé.

A másik fontos intézkedés az Ellátottak utazási utalványának megküldése a nyugdíjigénylő, most már nyugdíjjogosult részére.

Az Ellátottak utazási utalványa alapján a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) kormányrendelet szerint évi

 • tizenhat alkalommal 50 százalékos mértékű,
 • két alkalommal 90 százalékos mértékű kedvezménnyel váltható menetjegy
 • vasúton,
 • HÉV-en,
 • elővárosi és
 • helyközi autóbuszon,
 • kompon és
 • réven történő utazáshoz.

Két 50 százalékos kedvezmény összevonásával a 90 százalékosnál magasabb kedvezmény is igénybe vehető.
Mivel az utalványt a nyugdíjelőleg megállapításáról szóló döntés kiadásával együtt megküldik az érintett jogosult számára, a helyi kedvezményes közlekedési bérlet is kiváltható ettől az időponttól.

A nyugdíjelőleg megállapításáról szóló döntés szerint megkezdődik a nyugdíjelőleg folyósítása is, és a folyósítási törzsszámot is kiadják. A folyósítási törzsszám rendkívül fontos azonosító a nyugdíj szempontjából.

Új lehetőség a hosszabb ügyintézési idejű nyugdíjak esetén 2024-től

A Tny. 73. § 2024. január 1-jétől hatályba lépő (3) bekezdése új lehetőséget jelent a nyugdíjigénylők számára a hosszabb ügyintézési időt igénylő nyugdíjügyeknél. Az új rendelkezés szerint, ha a nyugellátás iránti igényt az eljárás megindításától számított négy hónap alatt nem bírálják el, az időközben beszerzett adatokra hivatkozva az igénylő kérheti a nyugdíjelőleg összegének módosítását. A módosítás iránti kérelem az esetek túlnyomó részében természetesen a magasabb összegű nyugdíjelőleg megállapítására fog irányulni annak érdekében, hogy a végleges összeg megállapításáig is több lehessen az előleg összege, de ritkább esetben ennek a fordítottja is előfordulhat.

A nyugdíj végleges összegének megállapításakor ugyanis a nyugellátás összegébe a folyósított előleg összegét be kell számítani, így a korábbi adatok alapján megállapított előlegösszeg a további adatok alapján kevesebb lehet, ami az előleg módosításakor a későbbi különbözet nagyságrendjét javíthatja.

A nyugdíj végleges összegét tartalmazó határozat

Amint valamennyi adat rendelkezésre áll a nyugdíj összegének végleges kiszámításához, haladéktalanul sor kerül az erről szóló határozat kiadására.

Azokban az ügyekben, amelyek a tárgyévi valorizációs szorzószámok megjelenésére várnak, vagyis azokban, amelyekben az öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet a tárgyévi nyugdíj megállapításához tartozó valorizációs szorzószámok hatálybalépését megelőzően nyújtották be, az ügyintézési határidő tárgyév április 15-én jár le, tehát eddig az időpontig a végleges nyugdíj-megállapítás megtörténik.

Molnárné Dr. Balogh Márta (2023-10-02)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!