Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • TB ellátások
  • járulékok
  • TB jogviszonyok

Ez a tartalom 513 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Nyugdíjas orvos munkaviszonya

2023. 02. 22.

Egy háziorvos a tevékenységét kft.-ben végzi (az OEP a finanszírozást a kft.-nek fizeti). Az orvos a kft-vel munkaviszonyban állt, idén februárban betölti a 65. évét. Kérte a nyugdíjazását, a tevékenységet folytatná tovább nyugdíjasként munkaviszonyban. Az önkormányzat emellett felkérte az orvost, hogy egy másik területen 6 hónapra helyettesítést vállaljon úgy, hogy a munkát munkaviszony keretében kellene végezni napi 4 órában.

Mivel ez költségvetési terület, az 1997. LXXXI tv. 83/C szerint a még el sem bírált nyugdíját fel kellene függeszteni. Sajnos az Önkormányzat csak a magánszeméllyel szerződik, a kft.-vel nem. A kérdés, hogy a 83/C § (3) bekezdése szerint az kft.-ben a tevékenységénél elegendő a 15% szja levonás, és a kft. tekintetében nyugdíjasként kell számfejteni annak ellenére, hogy a nyugdíját nem kapja meg? Ha jól értelmezzük a jogszabályt, akkor februárban még azt a fél havi nyugdíjat megkaphatja, és csak március 1-től kell a felfüggesztést kérni. 

 
 

A 1997. LXXXI tv. 83/C § nem vonatkozik a munkaviszonyra.

1997. LXXXI tv. 83/C §-a ugyanis úgy rendelkezik, hogy az öregségi nyugdíj folyósítását – az öregségi nyugdíj kezdő időpontjától, öregségi nyugdíjasként létesített jogviszony esetén pedig a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig – szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas közalkalmazotti jogviszonyban, egészségügyi szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati viszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, ügyészségi szolgálati viszonyban, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszonyban vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszonyban áll.

Azaz, ha az orvos a 2012. évi I. törvény (Mt.) szerinti munkaviszonyban áll, akkor nem kell a nyugellátását szüneteltetni.

Nyugellátás szünetelése

2019. évi CXXII. törvény (Tbj.) alapján kiegészítő tevékenységet folytató személy a Tbj. 6. § szerinti biztosítási kötelezettség alá eső jogviszonyban kereső tevékenységet folytató saját jogú nyugdíjas személy, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és egyéni vagy társas vállalkozónak minősül, akkor is, ha a saját jogú vagy a hozzátartozói nyugellátás folyósítása szünetel. Azaz, ha például egy nyugdíjas egészségügyi dolgozó egészségügyi szolgálati jogviszonyban tevékenykedik, és ezen időszakban nyugellátásának folyósítása szünetel, akkor tb szempontból továbbra is kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül, így csak a 15% szja-előleg fizetés áll fenn.
 

dr. Radics Zsuzsanna (2023-02-22)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!