Ez a tartalom 183 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Megszűnt az PTGSZLAH nyomtatványon történő adatszolgáltatás

2021. 01. 28.

A Pénzügyminisztérium rendelete megszüntette az adatszolgáltatási kötelezettséget a nyugta helyett kibocsátott számlákról.

Az Áfa tv. lehetőséget biztosít arra, hogy az az adóalany, aki a Pénztárgép rendelet alapján online pénztárgép használatára kötelezett, a nyugtakibocsátási és adatszolgáltatási kötelezettségét ne online pénztárgéppel, hanem az Áfa tv. rendelkezéseinek megfelelő számla kibocsátásával teljesítse. Amennyiben az adóalany ezt a lehetőséget választja, akkor mentesül a gépi kiállítású nyugtakibocsátási kötelezettség alól.

Ezen adóalanyokat az 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 9/C. §-a alapján adatszolgáltatási kötelezettség terhelte, melyet havonta a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig elektronikus úton kellett teljesíteni az adóhatóság felé a PTGSZLAH jelű nyomtatvány benyújtásával.

E kötelezettséget szüntette meg az egyes bizonylatolással kapcsolatos közvetett adózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2020. (XII. 30.) PM rendelet 2021. január 4-i hatállyal. Ennek megfelelően nem kell a PTGSZLAH jelű nyomtatványon adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni a 2021. január 4-ét vagy azt követően kiállított azon számlák vonatkozásában, amelyeket az adóalany gépi kiállítású nyugta helyett bocsát ki.

(Lezárva: 2021. január 25.)

Adópraxis (2021-01-28)