Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • vállalkozások adózása
  • adóigazgatási eljárás
  • cégjog, cégügyletek

Ez a tartalom 788 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

4 fős ÖCSG adózásának érdekes kérdései

2022. 05. 23.

Hogyan kell beadni a helyi iparűzési adó (HIPA) bevallását egy négyfős ÖCSG esetében, ha több, a kérdést árnyaló körülmény is felmerül?

Egyéni vállalkozó az ÖCSG (Őstermelők Családi Gazdaságának) képviselője. Az ÖCSG-ben összesen 4 fő van. Az ÖCSG-ből származó bevétel az adómentesség határa felett van, de még az átalányadózás keretében. Az egyéni vállalkozásból származó bevétel tételes költségelszámolással lett megállapítva az szja-bevallásban, mivel átlépte az átalányadózás határát. A felmerülő kérdések: A HIPA bevallást hogy kell beadni, mindenkinek külön-külön? A képviselő ÖCSG tag, aki egyéni vállalkozó is, neki, hogy kell megállapítani a HIPA alapot? (ÖCSG-nál átalányadó, EV-nél tételes adómegállapítás van).

A mezőgazdasági őstermelő helyi adókról szóló törvény szerinti iparűzési adóalanyi státuszának létéhez hármas feltétel együttes teljesülése szükséges:

  • egyrészt a jogalany az szja-törvényben (a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény) meghatározott őstermelőnek minősüljön;
  • másrészt éves összbevételének legalább 75 százaléka őstermelői tevékenységéből (míg kiegészítő tevékenységből legfeljebb 25 százaléka) származzon;
  • harmadrészt az összbevétele az adóévben az éves minimálbér 50 százalékát (ez 2021-ben 966.000 Ft, 2022-ben 1.200.000 Ft) meghaladja (azaz az éves minimálbér 50 százalékánál legalább egy forinttal több legyen). Nem kell bevételként figyelembe venni a mezőgazdasági őstermelő által e tevékenységével összefüggésben kapott támogatások (pl. területalapú támogatás)összegét. Az őstermelők ezen támogatásait tehát a bevételi értékhatár számításakor és az adóalap számításakor sem kell figyelembe venni.

Bármely feltétel hiányában az őstermelő nem alanya az adóévi helyi iparűzési adónak. Ha viszont mindhárom feltétel teljesül, az őstermelő az iparűzési adó alanyává válik, és bejelentkezési, valamint bevallási kötelezettség terheli.

A bejelentkezési kötelezettségének a „Bejelentkezés, változás-bejelentés” nyomtatványon, tehet eleget.
A bevallási kötelezettséget a „Helyi iparűzési adóbevallás” elnevezésű nyomtatványon, vagy a NAV-on keresztüli elektronikusan benyújtandó ANYK-s nyomtatványon, vagy az önkormányzati adóhatósághoz közvetlenül, papír alapon lehet teljesíteni. A bevallás benyújtásának határideje az adóévet követő és május 31-e.
Az önkormányzati adóhatósághoz már korábban bejelentkezett őstermelőnek, ha az adóévben az éves bevétele a jogszabályban előírt bevételt nem haladja meg, elég a „Helyi iparűzési adóbevallást helyettesítő nyilatkozatot” benyújtania, szintén az adóévet követő év május 31-éig.

A közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalanyok az adóévi iparűzési adókötelezettségüket úgy is teljesíthetik, hogy az adószámmal rendelkező adóalany a közös őstermelői tevékenységvégzésből származó teljes iparűzési adóalap alapulvételével állapítja meg, vallja be és fizeti meg az adót. Az adómegállapítás ezen módjának választásáról a közös őstermelői igazolványban feltüntetett valamennyi adóalany az adószámmal rendelkező adóalany adóévi adóbevallásában nyilatkozik.
Egyéni vállalkozói oldalon pedig azoknak a tagoknak kell külön bevallást készíteniük, akik a mezőgazdasági tevékenységtől eltérően egyéni vállalkozóként is bejelentkeztek az illetékes önkormányzatnál.

Leipán Tibor (2022-05-23)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!