Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • társasági adó
  • polgári jog, cégjog
  • nemzetközi ügyletek

Ez a tartalom 1089 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Így adózik az online rendezvény

2021. 06. 30.

Nem mindig egyszerű megállapítani, hogy egy rendezvény reprezentációs jellegű, vagy a törvény által nevesített nem reprezentációs események körébe tartozik. Egy online szórakoztató esemény esetén is nehézséget okozhat az eseményen részt vevők számának, illetve a résztvevők által megszerzett jövedelemnek a megállapítása és az esemény minősítése. Ráadásul az év végéig megváltozott szocho szabályok is érinthetik a kérdést.

A személyi jövedelemadó meghatározza a reprezentációs, s nem reprezentációs programok minősítését, adózását. Abban az esetben, ha egy esemény vagy rendezvény nem reprezentációs jellegű, nem sorolható a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) által reprezentációként nevesített események körébe. 

A reprezentáció fogalma az Szja tv. 3. § 26. pontjában található, eszerint reprezentáció: a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti rendezvény, esemény keretében, továbbá az állami, egyházi ünnepek alkalmával nyújtott vendéglátás (étel, ital) és a rendezvényhez, eseményhez kapcsolódó szolgáltatás (utazás, szállás, szabadidőprogram stb.) azzal, hogy az előzőek nem minősülnek reprezentációnak, ha a juttatásra vonatkozó dokumentumok és körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti cél, tartózkodási hely és idő, a tényleges szakmai, illetve hitéleti program és a szabadidőprogram aránya stb.) valós tartalma alapján a rendeltetésszerű joggyakorlás sérelme akár közvetve is megállapítható.

Ennek megfelelően reprezentációnak tekinthető a szakmai, üzleti célból szervezett rendezvény, üzleti tárgyalás, szakmai rendezvény, kiállítás, konferencia – csak hogy néhányat említsünk a sok közül. Továbbá ide tartozik az adott egyház hitélete szerinti egyházi ünnep (például karácsony), amikor értelemszerűen üzleti esemény hiányában is reprezentációs vendéglátásra kerülhet sor.

Szórakoztatási célú esemény

Döntően szabadidőprogramra irányul azonban egy Mikulás-ünnepség, évzáró rendezvény, akkor annak adókötelezettsége kapcsán vizsgálandó az Szja tv. 70. § (6) bekezdés b) pontjának első mondatrészében foglaltak alkalmazása. 

Eszerint egyes meghatározott juttatásnak minősül az olyan ingyenes vagy kedvezményes termék, szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel, amelynek igénybevételére egyidejűleg több magánszemély jogosult, és a kifizető – jóhiszemű eljárása ellenére – nem képes megállapítani az egyes magánszemélyek által megszerzett jövedelmet, továbbá az egyidejűleg több magánszemély (ideértve az üzleti partnereket is) számára szervezett ingyenes vagy kedvezményes rendezvénnyel, eseménnyel összefüggésben (ha a rendezvény, esemény a juttatás körülményeiből megítélhetően döntő részben vendéglátásra, szabadidőprogramra irányul) a kifizető által viselt költséget (beleértve az ilyen rendezvényen, eseményen a résztvevőknek adott ajándéktárgyra fordított kiadást is, feltéve, hogy az ajándéktárgy egyedi értéke személyenként nem haladja meg a minimálbér 25 százalékát).

Egy online szórakoztató esemény esetén is nehézséget okozhat az eseményen részt vevők számának, illetve a résztvevők által megszerzett jövedelemnek a megállapítása. Gondoljunk csak arra, hogy az online kapcsolat során folyamatosan változhat a résztvevők köre, ezért az Szja tv. 70. § (6) bekezdés b) pontjának első fordulata alkalmazható lehet a szórakoztató célú online események vonatkozásában.

A szórakoztatási célú esemény során felmerülő költségek (videó- és hangtechnikai megoldásokra fordított kiadások és egyéb megvalósítással és szórakoztatással, egyéb programokkal kapcsolatos költségek) az Szja tv. 70. § (6) bekezdés b) pontjának alkalmazásában egyes meghatározott juttatásként kezelendők.

A szocho idei szabályai

Érdemes azonban szem előtt tartani, hogy a veszélyhelyzeti jogalkotás keretében, a 318/2021. (VI. 9.) Korm. rendelettel módosult a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (Szocho tv.). Ennek következtében ezen egyes meghatározott juttatásokra csak (1,18-szoros adóalap után számítva) 15 százalék szja-t kell fizetni. A mentesség időszakos, a rendelet hatályba lépésének napja és a 2021. december 31. közötti időszakban megvalósuló juttatásokra vonatkozik.

dr. Veress Júlia (2021-06-30)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!