Szakterületek:

  • önkormányzat-jegyzői munkakör
  • közszolgálati munkajog
  • önkormányzati hatósági jogalkalmazás

Ez a tartalom 1266 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Elhalasztották az orvosok jogviszonyváltását

2020. 12. 01.

A november végén megjelent legújabb kormányrendelet több sürgető határidőt is módosított az orvosok és ápolók jogviszonyváltozásával összefüggésben. Az új időpont 2021. március 1., az érintettek tájékoztatását pedig november vége helyett az országos kórház-főigazgató által előírtak szerint kell majd elvégezni.

A szolgálati jogviszonnyal összefüggő határidők változása 

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) alapján az egészségügyi dolgozók közalkalmazotti jogviszonya egészségügyi szolgálati jogviszonnyá alakult volna át 2021. január 1-től. A Kormány azonban – a veszélyhelyzetre figyelemmel fennálló jogkörében eljárva – az 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelettel 2021. március 1-re tolta ki a jogviszonyváltozás határidejét, így az Eszjtv. hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott közalkalmazott és munkavállaló jogviszonya 2021. március 1-jén alakul át egészségügyi szolgálati jogviszonnyá. 

Az Eszjtv. alapján 2020. november 30-ig kellett volna tájékoztatni az érintetteket a jogviszonyuk átalakulásával és egészségügyi szolgálati munkaszerződésük tervezett tartalmával kapcsolatban. A rendelet azonban úgy rendelkezik, hogy a tájékoztatást az országos kórház-főigazgató által előírtak szerint kell elvégezni. 

A munkaszerződés megkötésének határideje eredetileg 2020. december 31. volt, a rendelet ezt a határidőt a 2021. február 28-ra módosította azzal, hogy a munkaszerződés rendelkezéseit 2021. március 1-től kell alkalmazni. A közalkalmazotti jogviszony megszűnik, ha a felek az egészségügyi szolgálati munkaszerződést 2021. február 28-ig nem kötik meg.

Függetlenül attól, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszony csupán 2021. március 1-től jön létre, az érintettek már 2021. január 1-től jogosultak az Eszjtv. 1. mellékletében meghatározott illetménytábla szerinti illetményre (amennyiben az meghaladja az illetménynek, illetve a munkabérnek azt az összegét, amire az érintett egyébként jogosult lenne a fenti időszakban). Ezen felül az érintettnek jár az az illetménypótlék is, amire a jogviszonyára irányadó szabályok szerint jogosult. Az illetménypótlékot az érintett 2020. december 31-i illetménye vagy munkabére illetőleg a 2020. december 31-i pótlékalap figyelembe vételével kell megállapítani.

A korábbi rendelkezések módosításai, finomításai

Az Eszjtv. úgy rendelkezett, hogy hatálybalépése nem szakítja meg a 2020. december 31. napján fennálló jogviszonyból eredő igények elévülését, és lehetővé tette azt is, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy a 2020. december 31-én meglévő szabadságát 2023. december 31-ig kivegye. A rendelet a fenti időpontot 2021. február 28-ra módosította. Ehhez hasonlóan az Eszjtv. alapján engedélykötelessé váló tevékenység, illetve jogviszony engedélyeztetése iránti kérelmet – 2021. március 1. helyett – az egészségügyi szolgálati jogviszony létrejöttét követő 60 napon belül kell előterjesztenie az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személynek.
A rendelet alapján nem alkalmazható az Eszjtv-nek az az előírása, amely alapján az egészségügyi szolgáltató vezetője dönthetett volna az Eszjtv. alkalmazásának későbbi időpontban történő bevezetéséről az általa vezetett egészségügyi szolgáltatónál. A rendelet megtiltja továbbá, hogy az Eszjtv. hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott egészségügyi dolgozó és egészségügyben dolgozó az egészségügyi szolgáltatónál fennálló jogviszonyát a veszélyhelyzet ideje alatt, vagyis 2021. február 8-ig megszüntesse.

(Lezárva: 2020. november 30.)

dr. Balás Endre (2020-12-01)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!