Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • vállalkozások adózása
  • adóigazgatási eljárás
  • cégjog, cégügyletek

Ez a tartalom 73 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Őstermelő adózása

2024. 02. 12.

A felvetéssel érintett átalányadózó őstermelő 2023. március 31-ig állt munkaviszonyban, majd főállású őstermelő lett. Éves árbevétele felvásárlási jegyekből 15 millió Ft volt. Hogyan alakul a szocho és az esetleges szja fizetése?

A mezőgazdasági őstermelő a jövedelmet a bevételből a 90 százalék költséghányad levonásával állapítja meg. Adómentes az átalányadózó őstermelő őstermelői jövedelmének az éves minimálbér felét meg nem haladó része. 2023-ban 232 ezer forint volt a minimálbér, azaz az 1 392 000 forintot meg nem haladó, az átalányadózás szabályai szerint megállapított jövedelem mentes a személyi jövedelemadó alól. Ez azt jelenti 2023. évet vizsgálva, hogy az átalányadózó mezőgazdasági őstermelőnek az éves minimálbér ötszörösét, azaz 13 920 000 forintot meg nem haladó bevétele mentes az adó alól.

A kérdéssel érintett őstermelői tevékenységből származó bevétele 15 millió forint volt, az ebből számított jövedelem pedig 1,5 millió forint, azaz túllépte az adómentes összeghatárt.

Az adómentes összeget ebből levonva, 108 ezer forint személyi jövedelemadó-köteles jövedelme volt. Ennek adója 16 200 forint.

Amennyiben a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységből származó, a tárgyévet megelőző évben elért – támogatások nélküli – bevétele meghaladja a tárgyévet megelőző adóév éves minimálbérének ötszörösét, akkor a mezőgazdasági őstermelőt – saját maga után – évente terhelő szociális hozzájárulási adó alapja:

  • a tárgyévi összevont adóalapba tartozó, őstermelői tevékenységből származó jövedelme, de havonta legalább a minimálbér,
  • vagy a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében vállalt összeg adóévre megállapított összege.

(Mivel a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében tett nyilatkozatra vonatkozó információ nincs a kérdésben, így feltételezem, nem tett ilyen tartalmú nyilatkozatot, ezért a továbbiakban az ezzel összefüggő szabályokat nem vizsgálom.)
2023. január 1-től március 31-ig munkaviszonyban állt, így őstermelői minőségében nem volt biztosított. Az év további hónapjaiban viszont őstermelőként minősült biztosítottnak.

Az előzőek szerint, az átalányadózást választó, járulékfizetésre kötelezett mezőgazdasági őstermelőt saját maga után havonta terhelő szociális hozzájárulási adó alapja a minimálbér, azaz 232 000 forint. Jelen esetben ez a szabály érvényes április-december hónapokra vonatkozóan. A szociális hozzájárulási adó mértéke 13 százalék.

Leipán Tibor (2024-02-12)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!