Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • kisadók, átalányadó
  • számvitel
  • társasági adó

Őstermelő tárgyi eszköz nyilvántartása

2024. 03. 18.

Ha az őstermelő áfa-alany, akkor áfás számlát kell kiállítani a tárgyi eszköz értékesítésről és azután ingó értékesítésként adózik?

A termelési tényezők, vagyis a kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök eladásából származó bevétel nem része a kiegészítő őstermelői tevékenység bevételeinek. Ezért – ahogyan arra Ön is utalt kérdésében –  a jövedelmet az értékesített vagyontárgy jellegétől függően, a személyi jövedelemadóról szóló törvénynek az ingó vagyontárgy átruházásából származó jövedelemre, vagy az ingatlan átruházásából származó jövedelemre vonatkozó szabályai szerint kell megállapítani.

Az őstermelő a jövedelem számításakor az igazolt költségeket abban az esetben vonhatja le a bevételéből, ha azokat az őstermelői tevékenységéből származó bevételével szemben költségként nem számolta el, ideértve az értékcsökkenési leírást is: azaz az adott vagyontárgy tárgyi eszköz nyilvántartásban szereplő, az őstermelői bevétellel szemben még el nem számolt értékcsökkenése levonható.

2023. július 15-tól az előzőek szerinti ingó értékesítésekor a bevétel az igazolt költségeken túl csökkenthető az őstermelői tevékenység keretében hasznosított, kizárólag üzemi célt szolgáló azon tárgyi eszköz értékcsökkenésként még el nem számolt beruházási költségével, amelyet az őstermelő a tárgyévben, illetve a tárgyévet követő évben az adóbevallás benyújtásáig, de legfeljebb a bevallás benyújtási határidejéig megszerez. Amennyiben az újonnan beszerzett ingó vagyontárgy beruházási költsége meghaladja az átruházásból származó bevételt, akkor a fennmaradó összeg az értékcsökkenési leírásra vonatkozó szabályok (Szja tv. 11. számú melléklet II. fejezet) szerint számolható el.

Például: az őstermelő 2023-ban értékesít egy traktort 15 millió forint + áfa összegért, a tárgyi eszköz nyilvántartás szerint még el nem számolt értékcsökkenés 1 millió forint. Ez azt jelenti, hogy az adó alapja 14 millió forint. Viszont az őstermelő  2023-ban vásárol egy új traktort 25 millió forint + áfa összegért. A 25 millió forintból 14 millió forintot figyelembe vehet az eladott traktorból eredő jövedelme számításakor, így az adóalapja 0 forint lesz. Az új traktor után (25 - 14 = ) 11 millió forintot elszámolhat értékcsökkenési leírásként az őstermelői tevékenységével szemben.

Tárgyi eszköz nyilvántartása

Fentiekkel összefüggésben, az őstermelőnek a tárgyi eszköz nyilvántartását úgy kell vezetnie, hogy abból meg lehessen állapítani, hogy a tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevételét mely tárgyi eszköz beruházási költségével csökkenti.

Átmeneti rendelkezés értelmében ez az egyébként 2023. július 15-től hatályos szabály visszamenőlegesen 2022. január 1-től alkalmazható. (Ezért a 2022-ben értékesített, kizárólag üzemi célú tárgyi eszközök eladása miatt a 22SZJA-bevallásban feltüntetett ingó értékesítéséből származó jövedelem után megfizetett adó a bevallás önellenőrzésével visszaigényelhető.)

Feltételezem, hogy „az őstermelő áfa- alany” kitételen azt értjük, hogy az őstermelői tevékenységén kívüli tevékenységeire (vagy különleges jogállásáról lemondva, annak egészére) az őstermelő az áfa-fizetési kötelezettséget választotta és nem az alanyi adómentességet. Hozzá kell tennem, hogy az alanyi adómentes is alanya az áfatörvénynek, azaz adóalany, csak speciális jogállása folytán nem kötelezett áfa fizetésére.

Az értékesítésről áfát is tartalmazó számlát kell kibocsátania az őstermelőnek.

Akkor is, ha az őstermelői tevékenységen kívüli tevékenységeire az őstermelő az alanyi adómentességet választotta. Az általános forgalmi adózás rendszerében ugyanis nem járhat el alanyi adómentesként az adóalany – ideértve az őstermelőt is –, és ebből következően adófizetési kötelezettség terheli például akkor, ha a vállalkozásban (őstermelői tevékenységében) tárgyi eszközként használt terméket értékesít.

Sinka Júlia (2024-03-18)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!