Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • áfa, társasági adó, adózási eljárásjog
  • polgári jog, cégjog, munkajog
  • nemzetközi ügyletek, átvilágítások, átstrukturálások

Őstermelők év közbeni jogviszonyváltása

2022. 09. 06.

A mezőgazdasági őstermelők szociális hozzájárulási adókötelezettségét fő szabály szerint az adóév vonatkozásában kell megállapítani. A régi szabályok nem kezelték azt az esetet, amikor az őstermelő társadalombiztosítási jogállása év közben megváltozik.

Az őstermelő társadalombiztosítási jogállása év közben megváltozhat például azért, mert megszűnik a munkaviszonya, így őstermelőként válik biztosítottá. Erre tekintettel a szabályrendszer kiegészült az év közbeni jogviszony-váltásra vonatkozó szabályokkal. 
A Szocho tv. 7. § újonnan beépülő (3a) bekezdése azt az esetet szabályozza, amikor az őstermelő az év egy részében valamely egyéb jogviszonyában (pl.: munkavállalóként) biztosított és év végén a nem biztosított őstermelőkre vonatkozó szabályok szerint [7.§ (3) bekezdés] kell megállapítania az adókötelezettségét. Ez esetben az éves adókötelezettség meghatározása során az őstermelő a tárgyévre megállapított adóalapjából levonhatja a biztosítotti jogállás időszakára fennálló szociális hozzájárulási adó-kötelezettség alapját (Lásd: Szocho tv. 7. § (3a) bekezdés; hatályos: 2022. július 28. napjától).

Őstermelők év közbeni nyugdíjba vonulása

Tekintettel arra, hogy a saját jogú nyugdíjas őstermelők önálló tevékenységből származó jövedelme mentes a szociális hozzájárulási adó alól, így az év közben nyugdíjba vonuló őstermelők adóalapjának a meghatározása céljából szükségessé vált egy arányosítási szabály bevezetése. Az új rendelkezés kimondja, hogy a nyugdíjba vonuló őstermelőknek a tárgyévre megállapított adóalapjuknak a nyugdíjfolyósítás kezdő napját követő időszakra jutó arányos részét az adókötelezettség megállapítása során nem kell figyelembe venni (Lásd: Szocho tv. 7. § (7) bekezdés; hatályos: 2022. augusztus 26. napjától).

Dr. Veress Júlia (2022-09-06)