Szakterületek:

 • személyi jövedelemadó
 • kisadók
 • nonprofit adózás

Ez a tartalom 652 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Költségelszámolás személygépkocsival történő üzleti utazás esetén

2022. 07. 13.

A hivatali vagy üzleti utakhoz kapcsolódóan számos tévhit él jelenleg is. A felmerülő költségek viselése, a költségtérítés lehetősége, annak formái kérdésesek lehetnek. Az utazási költség esetében külön érdemes kitérni a személygépkocsival történő utazáshoz kapcsolódó költségelszámolásra. Ennek két lába van: a saját és nem saját személygépkocsikkal kapcsolatos költségelszámolás, amely történhet kiküldetési rendelvény és útnyilvántartás alapján.

Elsődlegesen a saját személygépkocsi használatára térünk ki. Saját tulajdonú gépjármű tulajdonjogát a munkavállaló a közlekedési igazgatósági hatóság által kiadott törzskönyvvel, visszavonás esetén pedig a közlekedési hatóság által kiadott igazolással igazolhatja. Az Szja tv. szerint saját tulajdonban lévő személygépkocsi a zárt végű lízingbe vett jármű is. Szintén saját tulajdonúnak tekintendő a közeli hozzátartozó tulajdonában lévő, vagy az általa zárt végű lízingbe vett személygépkocsi. [Szja tv. 3. számú melléklet IV. 1. pontja]

Kiküldetési rendelvény alapján történő elszámolás

A magánszemély saját személygépjárművének hivatali célú használatáért a kifizetőtől kiküldetési rendelvény alapján is kaphat költségtérítést.

A jövedelem kiszámításánál szintén nem kell figyelembe venni a kiküldetési rendelvény alapján hivatali, üzleti utazás költségtérítése címén a teljesített kilométer-távolság (futásteljesítmény) figyelembevételével az utazásra kapott összeget, feltéve, hogy a térített összeg nem haladja meg a jogszabályban meghatározott, igazolás nélkül elszámolható mértéket. 
Igazolás nélkül elszámolt mértéknek saját tulajdonúnak minősülő személygépkocsi esetén a norma szerinti üzemanyag-mennyiség és az állami adóhatóság (NAV) által az adott hónapra közzétett üzemanyagár figyelembevételével megállapított üzemanyagköltség és minden más kiadás tekintetében kilométerenként 15 forint általános személygépkocsi-normaköltség minősül. [Szja tv. 7. § (1) bekezdés r) pontja; 3. számú melléklet II/6. pont)]

A közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendeletben meghatározott fogyasztási normákra figyelemmel számolható el és téríthető meg az üzemanyag-felhasználás költsége üzleti (hivatalos) célból megtett kilométerek alapján. A rendelet egyrészt gépkocsi-típusonként, másrészt a gépkocsi lökettérfogata szerint határozza meg a fogyasztási normát. A magánszemély választhat a kétféle fogyasztási norma közül. Egy negyedéven belül azonban csak az egyiket lehet alkalmazni, a kétféle fogyasztási normát vegyesen nem. Az üzemanyag áraként az állami adóhatóság által közzétett ár, vagy a számlák szerinti üzemanyagár vehető figyelembe. A rendelet lehetőséget biztosít arra, hogy a gépkocsik alapnormája egyszerűsített elszámolásként alapnorma-átalányként is meghatározható.

Amennyiben a munkáltató a bevételnek nem számító összegnél többet fizet a magánszemélynek, akkor a teljes összeg adóköteles bevétel, melyre az alapul szolgáló jogviszony szabályai irányadók. A költségelszámolásnál ekkor a magánszemélynek választási lehetősége van.

Vagy az igazolás nélkül elszámolható összeget veszi figyelembe költségként, és a térítés fennmaradó része után, az adott jogviszonyra adót fizet, vagy a felmerült költségeket az útnyilvántartása alapján, a hivatali célból megtett utakra a hivatali és a magáncélból megtett utak arányában számolja el igazolás, vagyis számla, más bizonylatok alapján. Ez utóbbi választás azt is jelenti, hogy – a költségelszámolás miatt – a személygépkocsi tulajdonosának, illetve a magánszemély pénzügyi lízingbe vevőnek cégautóadót kell fizetni.

Az Mt. 51. § (2) bekezdése értelmében a munkáltató köteles a munkavállalónak azt a költségét megtéríteni, amely a munkaviszony teljesítésével indokoltan merült fel. Ez azt is jelenti, hogy kiküldetés esetén, a jogszabály alapján járó költségtérítésen túl a munkáltató köteles a munkavállaló számára megfizetni a kiküldetés során felmerülő szükséges és igazolt többletköltségeket. Amennyiben a magánszemély a saját tulajdonában lévő, vagy általa bérelt, szívességi használatba kapott személygépkocsit használja a kiküldetés során, akkor a kiküldő ugyancsak köteles a magánszemélynek a felmerült kiadásokat megtéríteni az Szja tv. rendelkezése szerint. [Ez vonatkozik arra az esetre is, ha a feladatát személyszállítási szolgáltatás igénybevételével (taxival) oldja meg a magánszemély.]

Útnyilvántartás alapján történő elszámolás

Útnyilvántartás alapján a magánszemélynek két lehetősége van. Vagy a ténylegesen megtett utak figyelembevételével, vagy átalány alapján kaphat költségtérítést. Ez az összeg ekkor adóköteles bevételnek számít, amellyel szemben a felmerült költségek az üzleti, hivatali utakra (futásteljesítmény) elszámolhatók.

A bevétellel szemben a költségek elszámolása – a magánszemély választásától függően – kétféle módszerrel történhet:

 • kilométerenként 15 forint általános személygépkocsi-normaköltség alkalmazásával, mely magába foglalja a fenntartási, javítási és felújítási költségeket is, vagy
 • üzemanyagköltség címén:
 • - a kormányrendeletben meghatározott fogyasztási norma szerinti üzemanyag-mennyiség és a NAV által közzétett ár szorzataként meghatározott összeg szerint, vagy
 • - a számlával igazolt üzemanyag-vásárlás vehető figyelembe azzal, hogy a számla alapján figyelembe vett üzemanyag-mennyiség nem lehet több mint az üzemi használatra az üzemanyag-fogyasztási normával számított mennyiség. A számlával (bizonylattal) igazolt fenntartási, javítási és felújítási költségek is elszámolhatók a hivatali célú használat arányában.

A magánszemély választhat a kétféle módszer között, választása azonban egész évre és valamennyi általa használt személygépjárműre vonatkozik. 

Ha a magánszemély a saját tulajdonban lévő személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatára útnyilvántartás alapján költséget számol el, akkor számolnia kell azzal is, hogy a költségelszámolás miatt cégautóadót kell fizetni.

Üzemanyagköltség költségtérítése címén csak a hivatalos célú használat költségeit lehet érvényesíteni, a hivatalos utakról, üzleti utazásról az Szja tv. szerinti útnyilvántartást kell vezetni, amely a járművekkel kapcsolatos költségelszámolás alapbizonylata.

Kapcsolódó
ceges-kerekpar-elszamolasa

Hogyan kell elszámolni a számvitelben a céges kerékpárt?

A kérdés úgy szól, hogy a számvitelben pontosan hogyan kell elszámolni a céges kerékpárt, illetve annak használatát? Tárgyi eszközként, személyi jellegű ráfordításként? Értékhatárhoz nincs kötve? Más, „munkába járós” közlekedési eszközre (roller, elektromos roller) is kiterejszthetőek a szabályok?

Nem saját tulajdonú jármű

A nem a saját tulajdonú, kizárólag üzemi célra használt járműnél elszámolható:

 • az igazolt bérleti, vagy lízingdíj (ez alól kivétel a személygépkocsi bérleti vagy lízingdíja);
 • az útnyilvántartás alapján a norma szerinti üzemanyag-mennyiség számla alapján, vagy a NAV által közzétett üzemanyagár alapulvételével megállapított üzemanyagköltség;
 • a számla szerinti egyéb költség, ha az a szerződés alapján a magánszemélyt terheli.

A nem saját tulajdonban lévő személygépkocsi hivatali, üzleti célú használatakor a személygépkocsi bérleti- vagy lízingdíja címén a költségként figyelembe vehető összeg több személygépkocsi esetén sem haladhatja meg a bevétel 1 százalékát, egyébként ilyen címen a magánszemély költséget nem számolhat el.
A nem saját tulajdonú személygépkocsi üzemi célú használatakor útnyilvántartás alapján elszámolható az üzemi használatra eső

 • norma szerinti üzemanyag-mennyiség figyelembevételével számla, vagy a NAV által közzétett üzemanyagár alapulvételével megállapított üzemanyagköltség, valamint
 • a számla szerinti egyéb költség, ha az a szerződés alapján a magánszemélyt terheli.

Fontos megjegyezni, ha a személygépkocsi nem saját tulajdonban van, akkor a hivatali, üzleti célú használatra tekintettel a kiküldetési rendelvényhez kapcsolódó, kedvező szabály nem alkalmazható.

dr. Kovács-Petruska Rita (2022-07-13)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!