Szakterületek:

  • jogalkotás
  • munkajog

Ez a tartalom 1261 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Kell-e pénzügyi képviselőt megbízniuk az Egyesült Királyságbeli vállalkozásoknak?

2020. 11. 11.

A BREXIT kihatással jár az Egyesült Királyságban gazdasági céllal letelepedett azon vállalkozások működésére, amelyek a gazdasági tevékenységüket Magyarországon is végzik, ahol adófizetésre igen, de gazdasági célú letelepedésre nem kötelezettek. Lássuk mire kell készülniük ezeknek a vállalkozásoknak?

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa törvény) jelenleg hatályos rendelkezései alapján pénzügyi képviselőt bízhat meg jogainak gyakorlására és kötelezettségeinek teljesítésére az az adóalany, aki (amely) adófizetésre kötelezett, de gazdasági céllal belföldön nem telepedett le. A pénzügyi képviselő megbízása ilyen esetben lehetőség. Ha azonban az adófizetésre kötelezett adóalany harmadik államban telepedett le gazdasági céllal, akkor a pénzügyi képviselő megbízása kötelező, kivéve, ha az adóalanyra az Áfa törvénynek a telekommunikációs, rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatásokkal, valamint elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos különös szabályokról szóló XIX. fejezetét kell alkalmazni.

Vagyis a jelenleg hatályos szabályozási környezetben az Egyesült Királyságban letelepedett adóalanyok, akik/amelyek Magyarországon gazdasági céllal nem telepedtek le, az Áfa törvényben szabályozott jogaik gyakorlására és kötelezettségeik teljesítésére pénzügyi képviselőt bízhatnak meg, de erre nem kötelesek. Mivel a 2020. december 31-ig tartó átmeneti időszakban az Egyesült Királyságot úgy kell kezelni az áfa vonatkozásában, mint a többi tagállamot, az átmeneti időszak alatt az Egyesült Királyságban letelepedett adóalanyok számára pénzügyi képviselő megbízása továbbra sem kötelező.

Tekintve, hogy az átmeneti időszakot követően az Egyesült Királyságot harmadik országként kell kezelni, így a pénzügyi képviselő megbízása a Magyarországon nem, de az Egyesült Királyságban gazdasági célú letelepedéssel bíró adóalanyok esetében kötelező lesz.

A pénzügyi képviselőre vonatkozó szabályozás

A pénzügyi képviselővel kapcsolatban az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény tartalmaz további rendelkezéseket. 

Pénzügyi képviselő olyan korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság lehet, amelynek a jegyzett tőkéje az 50 millió forintot eléri, vagy ennek megfelelő összegű bankgaranciával rendelkezik, és az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása nincs. A pénzügyi képviselő a feltételek meglétét a képviselet elfogadásának bejelentésekor, illetve ezt követően a tevékenység folyamatos végzése alatt évente köteles az adóhatóság felé igazolni.

A pénzügyi képviseletre vonatkozó bejelentést a pénzügyi képviselő köteles a megbízás elfogadásától számított 15 napon belül az állami adó- és vámhatóságnál teljesíteni.

A bejelentés alapján az adóhatóság a külföldi vállalkozást és pénzügyi képviselőjét nyilvántartásba veszi, és a külföldi vállalkozás számára adószámot állapít meg.

Kiemelendő ugyanakkor, hogy az adószámmal már rendelkező vállalkozásnak nem kell ismételten kérnie a nyilvántartásba vételét, esetükben csupán a pénzügyi képviselő bejelentésére van szükség.

A pénzügyi képviselő lényegében a külföldi vállalkozás nevében teljesíti annak belföldi adókötelezettségeit, továbbá gyakorolja az adózót megillető jogokat. A pénzügyi képviselet fennállása alatt a külföldi vállalkozás az adóhatóság előtt személyesen vagy más képviselője útján nem járhat el.

Fontos kiemelni, hogy a külföldi vállalkozás adókötelezettségéért a külföldi vállalkozást és a pénzügyi képviselőt egyetemleges felelősség terheli.

(Lezárva: 2020. november 10.)

Jogkövető szerkesztőség (2020-11-11)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!