Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • társasági adó
  • polgári jog, cégjog
  • nemzetközi ügyletek

Ez a tartalom 386 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Rendezvények áfa megítélése

2023. 05. 30.

Az áfa rendszerében a teljesítési hely szabályai úgy épülnek fel, hogy az Áfa törvény első körben megfogalmaz egy ún. általános szabályt, főszabályt, ezt követően az általános szabályoktól eltérő különös szabályokat. Így van ez a szolgáltatásnyújtások esetén is.

Az Áfa tv. 42. § szerint adóalany részére nyújtott olyan szolgáltatások esetében, amelyek kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási, sport- vagy más hasonló eseményekre, rendezvényekre (így különösen: kiállítások, vásárok és bemutatók) való belépést biztosítják, ideértve az előbbiekhez járulékosan kapcsolódó szolgáltatásokat is, a teljesítés helye az a hely, ahol az eseményt, rendezvényt ténylegesen megrendezik.

Az Áfa tv. 42. §-a azon szolgáltatások teljesítési helyét szabályozza, amelyek a tényleges, a szolgáltatás fizikai értelemben vett elvégzésének helyén teljesülnek.

A kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási, sport- vagy más hasonló eseményekkel, rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások specialitását az adja, hogy esetükben a teljesítés helyét a tényleges fogyasztás helye, vagyis a rendezvény, esemény megrendezésének, illetve a szolgáltatás tényleges teljesítésének helye alapján kell megállapítani. Ezen szolgáltatások esetében indifferens a szolgáltatás igénybe vevőjének, illetve nyújtójának letelepedési helye, a teljesítés helye szempontjából csak az bír jelentőséggel, hogy maga a szolgáltatás fizikálisan mely államban teljesül.

A szolgáltatás elvégzésének helye

Ugyanakkor a Héa-irányelv és ennek megfelelően az Áfa tv. is differenciált szabályozást alkalmaz a megrendelő jogállása alapján.

Az adóalanyok felé nyújtott szolgáltatások ugyanis csak abban az esetben minősülnek a tényleges fogyasztás helyén teljesítettnek, ha a szolgáltatás kulturális, művészeti, sport-, tudományos, oktatási, szórakoztatási vagy hasonló eseményekre, mint például vásárokra és kiállításokra történő belépésre vonatkozik.
A nem adóalanyok felé nyújtott szolgáltatások esetében, amennyiben azok kulturális, művészeti, sport-, tudományos, oktatási, szórakoztatási vagy hasonló tevékenységekkel kapcsolatosak, úgy a fizikai megvalósulás államában teljesülnek.

A szolgáltatás jellegénél fogva különbség van az adóalanyok és nem adóalanyok felé nyújtott szolgáltatások kapcsán.

Az Áfa tv. 42. §-a értelmében az adóalany részére nyújtott olyan szolgáltatások esetében, amelyek kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási, sport- vagy más hasonló eseményekre, rendezvényekre (különösen kiállítások, vásárok és bemutatók) való belépést biztosítják – ideértve az előbbiekhez járulékosan kapcsolódó szolgáltatásokat is –, a teljesítés helye az a hely, ahol az eseményt, rendezvényt ténylegesen megrendezik.

A kulturális, művészeti, sport-, tudományos, oktatási, szórakoztatási vagy hasonló eseményekre történő belépésre vonatkozó szolgáltatások magukban foglalnak olyan szolgáltatásokat, amelyek alapvető jellemzője, hogy – jegy vagy díjfizetés ellenében, beleértve az előfizetés, bérlet vagy rendszeres díj formájában történő díjfizetést is – biztosítják az adott eseményre történő belépés jogát.

Ez különösen az alábbi esetekben alkalmazandó:

  • színházi előadásokra, cirkuszi előadásokra, vásárokra, vidámparkokba, koncertekre, kiállításokra, valamint egyéb hasonló kulturális eseményekre történő belépés joga;
  • sporteseményekre – például mérkőzésekre vagy versenyekre – történő belépés joga;
  • oktatási és tudományos eseményekre – például konferenciákra és szemináriumokra – történő belépés joga.

Ugyanakkor létesítmények – például fitnesztermek vagy hasonló létesítmények – díj fizetése ellenében történő használata nem tartozik e speciális teljesítési hely szabálya alá.

A belépés biztosításában álló szolgáltatásokhoz kapcsolódó járulékos szolgáltatások magukban foglalják azokat a szolgáltatásokat, amelyek a kulturális, művészeti, sport-, tudományos, oktatási, szórakoztatási vagy hasonló eseményekre történő belépéshez közvetlenül kapcsolódnak, és amelyeket az eseményen részt vevő személyeknek elkülönülten, ellenértékért nyújtanak. Magukban foglalják különösen a ruhatár és a mosdó használatát, azonban nem foglalják magukban azon szolgáltatásokat, amelyek kizárólag a jegyértékesítés közvetítéséből állnak.

Az Áfa tv. 43. § (1) bekezdés d) pontja értelmében a nem adóalany részére nyújtott kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások, továbbá más, ezekhez hasonló szolgáltatások (különösen kiállítások, vásárok és bemutatók rendezése) esetében, ideértve ezek szervezését is, valamint az előbbiekhez járulékosan kapcsolódó szolgáltatásokat is, a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatást ténylegesen teljesítik.

Az Áfa tv. 42. §-ához hasonlóan a kulturális, művészeti, sport-, tudományos, oktatási, szórakoztatási vagy hasonló szolgáltatásokra vonatkozik és a teljesítés helyét szintén a fizikai teljesítés helye alapján kell megállapítani.
A hasonlóságok ugyanakkor csupán eddig terjednek, hiszen az idézett jogszabályhelyet kizárólag a nem adóalanyok felé teljesített ügyletek esetén, illetőleg a szolgáltatások jellegét tekintve lényegesen tágabb körben lehet alkalmazni.
Amíg ugyanis az adóalanyok felé nyújtott szolgáltatások közül kizárólag a kulturális, művészeti, sport-, tudományos, oktatási, szórakoztatási vagy hasonló eseményekre, rendezvényekre történő belépésre jogosító szolgáltatások minősülnek a fogyasztás helyén teljesítettnek, addig a nem adóalanyok felé nyújtott kulturális, művészeti, sport-, tudományos, oktatási, szórakoztatási vagy hasonló szolgáltatások közül lényegében bármilyen típusú esetében (például a rendezvényszervezés).

A nem adóalany felé nyújtott szolgáltatások

A nem adóalany felé nyújtott szolgáltatások köre lényegesen tágabb, mint az adóalanyok felé nyújtottaké.

Megjegyezzük, hogy bizonyos szolgáltatások esetén problematikus lehet azon helyszín megállapítása, ahol a szolgáltatás ténylegesen teljesül, hiszen előfordulhat, hogy a szolgáltatás nyújtója a teljesítéshez szükséges cselekményeket különböző államokban valósítja meg. Ugyanakkor a teljesítési hely szabály rendeltetéséből adódóan azt szükséges vizsgálni, hogy a szolgáltatás igénybe vevője szempontjából mely állam tekinthető a fogyasztás államának. Ha ugyanis egy belföldi rendezvényszervező adóalany Londonban tartandó tudományos konferenciát szervez magyar magánszemélyek részére, úgy függetlenül attól, hogy a rendezvényszervező a szolgáltatás teljesítése érdekében – a konferencia helyszínéül szolgáló szállodával huzamosabb ideje fennálló gazdasági kapcsolata okán – nem utazik a konferencia helyszínére és a szervezői feladatait Magyarországról végzi el, a szolgáltatás a magánszemélyek szempontjából releváns aspektusa miatt Angliában minősül teljesítettnek.

Példa: osztrák vidámpark belépőjegyét értékesítő vállalkozás

Abban az esetben, ha Ausztriában található vidámpark belépőjegyét értékesíti egy magyar vállalkozás az interneten keresztül, akkor az alábbi szabályok az irányadóak.
Az Áfa tv. 42. és 43. §-a Héa-irányelv 53. és 54. cikkével összhangban azon szolgáltatások teljesítési helyét szabályozza, amelyek a tényleges, a szolgáltatás fizikai értelemben vett elvégzésének helyén teljesülnek.
A kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatásoknál, továbbá más, ezekhez hasonló szolgáltatásoknál (így különösen: kiállítások, vásárok és bemutatók rendezése), és az előbbiekhez járulékosan kapcsolódó szolgáltatások esetén az ezen körbe tartozó szolgáltatások teljesítési helyét a fenti rendelkezések alapján az határozza meg, hogy a szolgáltatás pontos tartalma miben áll.
Abban az esetben, ha a szolgáltatás tényleges tartalma az adott eseményre, rendezvényre való belépés biztosításában áll, akkor a teljesítési hely – függetlenül attól, hogy a megrendelő áfa-alany, vagy sem – az a hely, ahol a rendezvényt tartják, ahol az esemény zajlik [Áfa tv. 42. § és 43. § (1) bekezdés d) pont].
Az Európai Unió Tanácsának 282/2011/EU végrehajtási rendelete szerint a kulturális, művészeti, sport-, tudományos, oktatási, szórakoztatási vagy hasonló eseményekre történő belépésre vonatkozó szolgáltatások olyan szolgáltatásokat foglalnak magukban, amelyek alapvető jellemzője, hogy – jegy vagy díjfizetés ellenében, beleértve az előfizetés, bérlet vagy rendszeres díj formájában történő díjfizetést is – biztosítják az adott eseményre történő belépés jogát.
E rendelkezés különösen az alábbi esetekben alkalmazandó:
a) előadásokra, színházi előadásokra, cirkuszi előadásokra, vásárokra, vidámparkokba, koncertekre, kiállításokra, valamint egyéb hasonló kulturális eseményekre történő belépés joga;
b) sporteseményekre – például mérkőzésekre vagy versenyekre – történő belépés joga;
c) oktatási és tudományos eseményekre – például konferenciákra és szemináriumokra – történő belépés joga.
Mindezekre figyelemmel a kérdéses esetben Ausztria a teljesítési hely. Ez azt jelenti, hogy a számlát az osztrák szabályok szerint kell kiállítani, az ott irányadó adómérték alkalmazásával.

dr. Veress Júlia (2023-05-30)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!