Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • kisadók, átalányadó
  • számvitel
  • társasági adó

Ez a tartalom 236 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Repülőjegy elszámolása számla hiányában

2023. 09. 27.

Fapados légitársaságok rendre nem adnak számlát annak ellenére sem, hogy a foglaláskor cégként történik a vásárlás, mondván, hogy ez így jogszerű és a nyomtatott foglalás maga is bizonylat. A foglaláson ugyanakkor semmilyen olyan adat nem szerepel, aminek egy számlán szerepelnie kellene. Mi ilyenkor a helyes eljárás, hogyan lehet ezeket a költségeket "jól" betenni a könyvelésbe?

Sajnos tipikusnak nevezhető az a probléma, hogy a légitársaságok nem adnak számlát – gyakran kifejezett kérésre sem –, függetlenül attól, hogy az érintett közli, adóalanyi minőségében vette igénybe, fizette ki a szolgáltatást.

A légi személyszállítás azonban az Áfa törvény alapján adómentes:
„105. § Mentes az adó alól a személy szállítása abban az esetben, ha akár az indulási hely vagy az érkezési hely, akár mindkettő nem belföldön van.”

Mivel nem sikerült számlát „kicsikarniuk” a légitársaságtól, csak elméleti az áfa-bevallás kitöltése ebben a vonatkozásban, de: a bevallás 17. sorában kell szerepeltetni a közösségi adóalanytól és harmadik országbeli adóalanytól igénybe vett adómentes szolgáltatás ellenértékét, így a kérdésében írt adómentes szolgáltatás ellenértékét is, a szolgáltatást a teljesítése szerinti bevallásban.
A 23A60 számú összesítő nyilatkozat „Szolgáltatás igénybevételek” részében viszont a Közösség más tagállamában adószámmal rendelkező adózóktól az Áfa tv. 37. § (1) bekezdésének hatálya alá eső azon szolgáltatás igénybevétel áfa nélkül számított ellenértékét kell szerepeltetni, amely szolgáltatás után igénybevevőként adófizetésre kötelezett.

Az Áfa tv. 165. § (1) bekezdés c) pontja alapján a számla helyett számviteli bizonylatot kell kiállítani a nemzetközi légiforgalmi személyszállítás esetében.

A jogszabály ugyanakkor azt is kimondja, hogy ha a vevő számlát kér, akkor kötelező részére azt kiállítani.

A külföldi légitársaság nyilvánvalóan nem mutat hajlandóságot arra, hogy a magyar Áfa tv. rendelkezéseinek is megfeleljen, bár hozzá kell tennem, az Unió tagállamainak áfát (hozzáadottérték-adót) érintő szabályai az Áfa-irányelvet követik, azaz rendelkezéseik többségében összhangban állnak egymással
Fentiekből viszont az következik – a számviteli törvénnyel összhangban – hogy a könyvviteli elszámolást nem csak és kizárólag számla, hanem olyan dokumentum is alátámaszthatja, amely megfelel a számviteli bizonylatra vonatkozó elvárásoknak, melyeket az Szt. 167. §-a tartalmaz.

Azaz, a repülőjegy értékesítése, azaz az adómentes nemzetközi légiforgalmi személyszállítás során kiállítandó bizonylat minimális adattartalma a következő:

  • a bizonylat sorszáma,
  • a bizonylat kelte,
  • a repülőút adatai,
  • a bizonylatot kiállító adatai,
  • a repülőjegy ellenértéke,
  • a vevő adatai.

A fenti adatok nélkül, vagy bizonylat nélkül (pl. csak egy banki utalás alapján) nem lehet elszámolni a repülőjegyeket.

Az előírt bizonylati tartalomnak viszont megfelel – és a könyvviteli elszámoláshoz ennek alkalmazása javasolható – a kiküldetési rendelvény, amely mellé minden olyan, a gazdasági esemény valódiságát, vállalkozás érdekében felmerült voltát bizonyító nyugtát, rendezvény meghívót stb. célszerűen csatolni kell, amely megkérdőjelezhetetlenné teszi az elszámolást.

Sinka Júlia (2023-09-27)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!