Szakterületek:

  • társasági adó
  • személyi jövedelemadó
  • kisadók

Ez a tartalom 1282 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Segítséget kapnak a felszámolással és kényszertörléssel fenyegetett cégek

2020. 06. 02.

A Kormány 2020. május 28-án kihirdetett rendelete folytán fizetési haladékot kapnak tartozásaik rendezésére a felszámolási eljárással fenyegetett cégek, valamint felfüggesztésre és esetlegesen megszüntetésre is kerülhetnek a kényszertörlési eljárások.

A 249/2020. (V. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) a koronavírus-járvány terjedése következtében kialakult helyzetre tekintettel rendelkezik – a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása érdekében – a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény (a továbbiakban: Csődtörvény), valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény (a továbbiakban: Cégtörvény) rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról.

75 NAPOS FIZETÉSI HALADÉK ÉS MEGEMELT ÖSSZEGHATÁR A FELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁSBAN

A Korm. rendelet szerint 2020. május 29-től a veszélyhelyzet ideje alatt a hitelező akkor nyújthat be felszámolási eljárás megindítására vonatkozó kérelmet a bíróságnak, ha az adós a szerződésen alapuló nem vitatott vagy elismert tartozását a teljesítési idő lejártát követő 20 napon belül nem egyenlítette ki vagy nem vitatta, és az ezt követően az adósnak küldött hitelezői írásbeli fizetési felszólításban az adós számára a tartozása megfizetésére engedélyezett, végső teljesítési határidő, és az azt követő 75 nap is eredménytelenül telt el.

Amennyiben e feltétel teljesülése után a hitelező felszámolási eljárás megindítására vonatkozó kérelmet nyújt be, akkor a bíróság legfeljebb 15 napos határidőt határozhat meg az adós számára a tartozása megfizetésére.

További módosítás, hogy 2020. május 29-től a veszélyhelyzet ideje alatt csak akkor nyújtható be az adós felszámolása iránti kérelem, ha a követelés összege (kamatok és járulékok nélkül számítva) meghaladja a 400.000 forintot. A Csődtörvény rendelkezése szerint ez az összeg 200.000 forint.

FELFÜGGESZTÉSRE KERÜLNEK A KÉNYSZERTÖRLÉSI ELJÁRÁSOK

A Korm. rendelet szerint 2020. május 29-től a cégbíróság a törvényességi felügyeleti eljárásban nem határozhat a cég megszűntnek nyilvánításáról.

A Korm. rendelet rendelkezik továbbá arról, hogy 2020. október 31-ig – külön végzés meghozatala nélkül – automatikusan felfüggesztésre kerül a cégbíróságnál az adószámtörléssel érintett cég megszűntnek nyilvánítására irányuló eljárás, ha az állami adó- és vámhatóság a cég adószámának jogerős törlése miatt a cég megszűntnek nyilvánítására irányuló eljárást kezdeményez. Az eljárás felfüggesztés érvényes a Korm. rendelet hatályba lépésének napján, azaz 2020. május 29-én folyamatban levő eljárásokra is.

A Korm. rendelet alapján 2020. október 31-ig – külön végzés meghozatala nélkül – 2020. május 29. napján felfüggesztésre kerülnek a folyamatban levő kényszertörlési eljárások is, valamint azok az eljárások, amelyekben a cégbíróság  a kényszertörlési eljárás megindítását – még nem jogerősen – elrendelte. Ha a cég a felfüggesztés ideje alatt a cégbíróság felé igazolja, hogy a kényszertörlésre okot adó törvénysértést kiküszöbölve a törvényes állapotot, illetve törvényes működését helyreállította, a cégbíróság a kényszertörlési eljárást megszünteti. Erre egyébként a Cégtörvény alapján nem lenne lehetőség.

A Korm. rendelet továbbá arról is rendelkezik, hogy 2020. május 29-től nem rendelhető el kényszertörlési eljárás azon okból, hogy a cég a végelszámolást három éven belül nem fejezte be és törlése iránt kérelmet nem terjesztett elő. Ilyen esetben a cég törlése iránti kérelem 2020. október 31-ig benyújtható a cégbírósághoz.

Fontos megemlíteni, hogy a Korm. rendelettel megállapított rendelkezések nem alkalmazhatóak, ha a kényszertörlési eljárás azért indult, mert a cég jogutód nélküli megszűnését előidéző ok következett be, és végelszámolási eljárás lefolytatásának nincs helye.

dr. Németh Ildikó
jogász és adótanácsadó

Lezárva: 2020. június 2.

 

Dr. Németh Ildikó (2020-06-02)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!