Ez a tartalom 1528 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Mennyit spórolhat a munkáltató a csökkentett munkaidős foglalkoztatás bértámogatásával?

2020. 05. 13.

A munkavállaló 2020. április 16-ától a munkáltatójával közösen bértámogatást igényelhet, ha a munkahely megőrzése érdekében csökkentett munkaidőt alkalmaznak. A támogatás feltételei április 29-étől módosultak, így azóta már az új, kedvezőbb feltételek szerint igényelhető a támogatás. Cikkünkben néhány példán keresztül megmutatjuk, hogy mennyit spórolhat a munkáltató, ha a munkavállalóval együttesen a támogatási program feltételeinek megfelelnek, és vállalják a támogatási program elvárásait.

A Kormány által a 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerint meghirdetett támogatási program keretében a munkavállaló a munkáltatóval közösen benyújtott kérelem alapján támogatást kaphat, ha a munkahely megőrzése érdekében csökkentett munkaidőt alkalmaznak.

A támogatási programban a csökkentett munkaidő – a veszélyhelyzet kihirdetését követően módosításra kerülő munkaszerződés szerint – háromhavi átlagban legalább a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő 25 százalékát elérő, de a 85 százalékát meg nem haladó részmunkaidő.

A támogatási programban a munkaadónak vállalnia kell, hogy nem szünteti meg a munkavállaló munkaviszonyát a támogatási idő (3 hónap) és az azt követő egy hónapban, a munkavállaló munkaidejére és egyéni fejlesztési idejére bért fizet, a munkavállalónak pedig azt kell vállalnia, hogy munkát végez és az egyéni fejlesztési időben a munkaadó rendelkezésére áll, az állam pedig meghatározott mértékben kompenzálja a munkavállalónak a kieső munkaidő miatti jövedelemcsökkenést.

Az egyéni fejlesztési idő alatt a munkavállaló – a munkaköréhez, vagy a munkaadó tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztés érdekében – a támogatás időtartama alatt vagy azt követő két éven belül mentesül a csökkentett munkaidő miatt kieső munkaidő 30 százalékának megfelelő mértékben a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól.

A jövedelemtámogatás a kieső munkaidőre, 3 hónap időtartamra, a kérelem benyújtását követő időszakra igényelhető.

A Rendelet tételesen felsorolja, hogy milyen feltételek fennállása esetén igényelhető a csökkentett munkaidős foglalkoztatáshoz a támogatás, és tételesen felsorolja azokat a kötelezettségeket is, amelyeket vállalnia kell a munkaadónak, illetve a munkavállalónak a csökkentett munkaidős foglalkoztatás igénylésekor.

Amennyiben a munkáltató és a munkavállaló is megfelelnek a csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatási feltételeinek, és vállalják a Rendeletben meghatározott kötelezettségeket, akkor a munkáltatónak és a munkavállalónak közösen ki kell töltenie a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett, a támogatás igényléséhez rendszeresített formanyomtatványt.

A támogatási kérelmen a munkaadónak és a munkavállalónak is nyilatkoznia kell, hogy a csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatásának feltételeit tartalmazó „Hirdetmény”-t megismerte, az abban foglaltakat elfogadja, és a 105/2020. (IV. 10. ) Korm. rendelet feltételeinek megfelel.

A támogatás mértéke a kérelem benyújtásának napján hatályos alapbér – általános szabályok szerint megállapított – személyi jövedelemadó előleggel és járulékokkal csökkentett összegének kieső munkaidőre járó arányos részének 70 százaléka. Tehát amennyi idővel csökkent a munkaidő a veszélyhelyzet kihirdetése óta, arra az időre jutó alapbér (kieső munkaidőre járó alapbér) 70 százaléka a támogatás mértéke.

A támogatás havi összegének kiszámításakor a maximálisan figyelembe vehető alapbér adókkal és járulékokkal csökkentett (tehát nettó) összege nem haladhatja meg a kérelem benyújtásakor hatályos, adókkal és járulékokkal csökkentett kötelező legkisebb (nettó) munkabér kétszeresét, vagyis – a 161.000 forint kétszeresének a nettóját – a 214.130 forintot.

A támogatás összegét a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján található Számolási tábla segítségével kell kiszámolni.
https://nfsz.munka.hu/cikk/601/

LÁSSUK A PÉLDÁKAT, HOGY MENNYIT SPÓROLHAT A MUNKÁLTATÓ A CSÖKKENTETT MUNKAIDŐS FOGLALKOZTATÁS BÉRTÁMOGATÁSÁVAL?
http://adopraxis.hu/Content/docs/Csokkentett_munkaidos_tamogatas_peldak.pdf


Lezárva: 2020. május 7.

 

Adópraxis (2020-05-13)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!