Szívesen válaszol az alábbi témákban:

 • társadalombiztosítás
 • járulékok
 • foglalkoztatás

Ezt a cikket frissítettük a legújabb információkkal!

Az SZJA bevallás határidői és kötelezettségei 2023-ban

2023. 04. 25.

Köztudott, hogy az informatika lényegesen leegyszerűsítette a jövedelemadó bevallási kötelezettség teljesítését, hiszen a NAV hivatalból elkészíti az adóbevallásunk tervezetét. Ez természetesen nagyon kényelmes megoldás az adózók számára, de azért veszélyeket is rejt. Nem tehát áttekinteni a fontosabb részleteket.

Hol vannak már a „régi szép idők”, amikor a személyi jövedelemadó bevallás leadási határidő utolsó napján hosszú sorok kígyóztak a postákon, amelyek nyitvatartási idejét meghosszabbították arra a napra. A bevallás elkészítésére kötelezett munkáltatókra rengeteg feladat hárult ezzel, a kézzel kitöltött bevallások ráadásul nagyon sok hibalehetőséget rejtegettek.

Az új rendszer és a NAV által elkészített bevallás korában ugyanakkor a nem kellően tájékozott magánszemélyek beleeshetnek abba a tévhitbe, hogy most már semmilyen dolguk nincs a bevallással, egyáltalán nem is kell vele törődni. Ez azonban téves megközelítés.

Ügyfélkapu

Az elektronikus kapcsolattartás a magánszemélyek számára egyelőre még nem kötelező a NAV hatáskörébe tartozó ügyek intézése során, de mindenképpen egyszerűbbé, gyorsabbá és hatékonyabbá teszi a kötelezettségek teljesítését.
Ahhoz, hogy egy adózó elektronikusan tudjon kapcsolatot tartani az adóhatósággal (és a különböző egyéb hatóságokkal) pontosan beazonosíthatónak kell lennie.
A belépés során ugyanis van egy „kapuőr”, az úgynevezett Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ), mely a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokban azonosít, és azt továbbítja a felhasználók, intézmények felé.

Az elektronikus felületekre történő belépéskor többféle módon azonosíthatjuk magunkat (pl. eSzemélyi okmánnyal, ami egyelőre még kicsit bonyolult, hiszen kártyaolvasó, illetve kártyaolvasó szoftver is szükséges hozzá), de a legegyszerűbb az Ügyfélkapu.
Az Ügyfélkapu egy olyan azonosítási szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy az ügyfelek biztonságosan léphessenek kapcsolatba az elektronikus ügyintézést biztosító, illetve elektronikus közszolgáltatásokat nyújtó szervezetekkel, például a NAV-al azáltal, hogy a KAÜ azonosítja őket a belépés előtt.

Érdemes tehát megcsinálni a regisztrációt, ami viszonylag egyszerű folyamat, és akár otthonról, elektronikusan is elvégezhető. Az elektronikus regisztrációnak kétféle módja van:

 • eSzemélyi igazolvány és az igazolvány igénylésekor kapott kódkártyán található regisztrációs kód birtokában az https://ugyfelkapu.gov.hu/regisztracio#ancor linken, vagy
 • Arckép-azonosítással: videóhívás a Közigazgatási Ügyfélvonal (1818) munkatársaival. Ebben az esetben az ügyintézésre bármely magyar, érvényes személyazonosság igazolására alkalmas okmánnyal rendelkező állampolgár jogosult.

Természetesen az, aki még nem olyan jártas az elektronikus kapcsolattartásban, vagy idegenkedik az elektronikus regisztrációs folyamattól, személyesen is intézkedhet személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal (személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél), lakcímkártyával, és egy saját élő, folyamatosan ellenőrizhető e-mail-címmel

 • a kormányablakokban, okmányirodákban;
 • a NAV ügyfélszolgálatain;
 • a külképviseleteken

Kérdésként felmerülhet, hogy miért olyan fontos az elektronikus kapcsolattartás a személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatban. A következőkben erre is választ adunk.

Adóbevallási tervezet

Az adóbevallási tervezet elérése

2019. évtől a magánszemélyek részére a NAV az adóévet követő év február hónapjának utolsó napjáig beérkezett kifizetői adatszolgáltatások alapján a nyilvántartásaiban szereplő adatokból összeállított adóbevallási tervezetet készít.
Az adóévet követő év március 15-től  KAÜ-azonosítással elérhető a személyijövedelemadó-bevallási tervezetet az elektronikus felületen (https://eszja.nav.gov.hu)

 • a magánszemélyeknek,
 • a mezőgazdasági őstermelőknek,
 • az áfa-fizetésre kötelezett magánszemélyeknek és
 • az egyéni vállalkozóknak.

Ez 2023-ban sincs másként, a 2022. évre vonatkozó bevallási tervezetek már elérhetőek.
 
Azok a személyek, akik nem rendelkeznek KAÜ azonosítóval és önállóan nem nyújtották be a 2022-re vonatkozó bevallásukat, 2023. március 16-ig kérhették a tervezet postázását SMS-ben, levélben, telefonon, személyesen vagy elektronikusan.
A határidő lejártát követően a tervezethez való hozzáférés lehetősége nem vész el teljesen, de 2023. március 16. után már kizárólag személyesen a NAV ügyfélszolgálatain kérhető és vehető át legkésőbb 2023. május 22-ig.
Ezért azok, akik idén nem éltek a postázás lehetőségével, de szeretnék leellenőrizni, esetleg kiegészíteni a tervezetüket, legkönnyebben elektronikusan férhetnek hozzá. Ehhez pedig szükség van a KAÜ azonosítóra, ahogyan azt az előzőekben taglaltuk.   

Az adóbevallási tervezet elfogadása

Az adóbevallási tervezettel nincs semmilyen teendője annak, aki egyetért a benne foglaltakkal.
Ebben az esetben a tervezet 2023. május 22-ével az adózó érvényes bevallásává válik.
A passzivitás ebben az esetben tulajdonképpen beleegyezést jelent.

Az adózó azonban tevőlegesen is hozzájárulhat bevallása elkészítéséhez azzal, hogy jóváhagyja a leellenőrzött tervezetét.
Az eszja.nav.gov.hu oldalon a tervezet alapját képező adatok is leellenőrizhetőek, ezáltal az adózó arról is meggyőződhet, hogy a részére valamilyen címen jövedelmet juttató kifizetők mindegyike eleget tett a bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségeinek.
A tervezet tartalmazza a magánszemély által az adóévben megszerzett

 • szja-köteles jövedelmet és annak adóját,
 • az ekho szerint adózó jövedelmet és annak adóját,
 • az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem adóköteles részét,
 • a szociális hozzájárulási adó alapját képező jövedelmet és a fizetendő szociális hozzájárulási adót.

Az adóbevallás jóváhagyása során érdemes nagyon körültekintően és megfontoltan eljárni. A bevallási tervezet jóváhagyása után ugyanis a tervezet érvényes bevallássá válik, ezért abban egy esetleges későbbi módosítás már nem lehetséges.
Abban az esetben, ha az adózó az adóalapot, vagy az adó összegét módosítani kívánja, önellenőrzést kell benyújtania, amelyről később még szót ejtünk.

Az érintettek számára fontos információ lehet, hogy kiskorú gyermek adóbevallási tervezetét az online felületen kizárólag a törvényes képviselője ismerheti meg, hagyhatja jóvá még akkor is, ha a gyermeknek egyébként van elektronikus hozzáférése.
A tervezet online jóváhagyásához szükséges, hogy a törvényes képviselő elektronikus ügyintézési jogosultságot szerezzen a NAV honlapjáról letölthető „UJEGYKE” nyomtatvány kitöltésével és beküldésével.

Az adóbevallási tervezet módosítása, kiegészítése

Abban az esetben, ha az adózó nem ért egyet a tervezet tartalmával, jogosult annak módosítására, vagy kiegészítésére.
Ilyen eset lehet például, ha év közben nem vette igénybe az őt megillető kedvezményeket, vagy igénybe vette, de nem a megfelelő összegben.

A módosítás, illetve kiegészítés az elektronikus felületen (eSZJA) nagyon könnyen megtehető, ráadásul a felület rendelkezik egy ellenőrző funkcióval is, ami megkönnyíti a folyamatot.
Amennyiben viszont az adózó nem rendelkezik elektronikus hozzáféréssel, akkor 2023. május 22-ig be kell nyújtania a 22SZJA bevallást, mivel a papíralapon kapott tervezetet nem lehet javítani.

(Folytatjuk)

Horváth-Farkas Zsuzsa (2023-04-25)

Az egyéni vállalkozók szüneteltetésének szabályozása is változásokon megy keresztül, és ez kihat a 2024-es évre. A minimumszabályok értelmében csak azoknak kell figyelembe venniük a szüneteltetést, akik azt az adott hónap egészére tervezik. A Tb és adó különszámunkban részletesen elemezzük az egyéni vállalkozó biztosításának szüneteltetésére vonatkozó új rendelkezéseket, és konkrét esetekkel szolgálunk annak megértéséhez, hogy miként érinti ez az adózókat. Legyen naprakész és ismerje meg a pontos szabályozást! Kattintson ide!

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!