Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • társasági adó
  • polgári jog, cégjog
  • nemzetközi ügyletek

Ez a tartalom 996 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Erről a témáról 2023-12-03 írtunk FRISS INFORMÁCIÓKAT: SZJA 2024 - ami már tervezhető

Ezt a cikket frissítettük a legújabb információkkal!

Bürokráciacsökkentés és kriptokereskedelem az új szja szabályokban

2021. 06. 01.

A Pénzügyminisztérium legújabb adócsomagja: törvényjavaslat „az egyes adótörvények módosításáról” több lényeges változtatást is tartalmaz a következő évre. A 2022-es évet érintő változások közül a személyi jövedelemadóra vonatozó újdonságokat emeljük ki.

Varga Mihály pénzügyminiszter által benyújtott törvényjavaslat az „az egyes adótörvények módosításáról” (T16208 törvényjavaslat) célja továbbra is a bürokráciacsökkentés és az adóterhek lehetőség szerinti enyhítése. A személyi jövedelemadó terén mindez a kriptokereskedelemre és átalányadózásra vonatkozó kedvezőbb szabályokat jelentheti.

Kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó jövedelem

Lényegesen kedvezőbben adóznak jövőre a kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó jövedelmek: adóterhük 30,5 százalékról 15 százalékra csökken.

Kripto-ügyletnek minősül az az ügylet, amelyben a magánszemély

  • bárki számára megköthető, elérhető ügyletben;
  • kriptoeszközök átruházása, átengedése révén;
  • nem kriptoeszköz formájában szerez vagyoni értéket.

Az adóévben kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó bevételekből levonhatóak bizonyos kiadások (pl. megszerzésre fordított igazolt kiadás, „bányászattal” kapcsolatban felmerült igazolt kiadás). Bevételként a kriptoeszköz átruházásakor érvényes szokásos piaci érték veendő figyelembe. Nincs szükség bevétel megállapítására, ha a bevétel ügyletenként a minimálbér 10%-t és éves összességében nézve a bevételek a minimálbér összegét nem haladja meg, feltéve, hogy a magánszemély egy nap csak 1 bevételszerző tranzakciót hajt végre.

Abban az esetben, ha a tárgyévi bevételek összege meghaladja a meghatározott kiadások összegét, akkor adóköteles jövedelmet szükséges megállapítani, mely után a személyi jövedelemadó kötelezettséget teljesíteni kell.

Az adóévben realizált veszteség – hasonlóan az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó veszteség elszámolásához – adókiegyenlítésre jogosíthat az adóbevallás évét megelőző és / vagy követő két év adóbevallásában bevallott és megfizetett adókötelezettséggel szemben.

Átmeneti rendelkezésként lehetőséget biztosít a Javaslat arra, hogy ha a magánszemély a 2022. évet megelőzően kriptoeszköz átruházására tekintettel jövedelmet nem állapított meg, akkor valamennyi kriptoeszközre kötött ügylete tekintetében ezeket a szabályokat alkalmazza és az ügyletek eredményét 2022. évi eredményként vegye figyelembe.
(Hatály: 2022. január 01.)

Adóadminisztrációt csökkentő rendelkezések

A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményének érvényesítéséhez nincs szükség minden évben adóelőleg nyilatkozat leadására. Abban az esetben, ha a kedvezmény egyébként olyan gyermekre tekintettel kerül megállapításra, akivel kapcsolatban a jogosultság megállapításához szükséges adatokban már nem következik be változás (pl. az összes gyermek elérte azt a korhatárt, ami után családi pótlék tovább már nem folyósítható, vagy a családi pótlékra való jogosultság legalább 12 évig fennállt), akkor a munkáltató a kedvezményt új nyilatkozat hiányában is érvényesíthetné. Ez az adminisztrációs könnyítés a már a 2022. évben is alkalmazható.

Egyszerűsítésre és pontosításra kerülnek az átalányadózást választó egyéni vállalkozóra vonatkozó adóelőleg megállapítási szabályok, valamint a mindenkori minimálbér figyelembevételével kerülnek meghatározásra az átalányadózás választására jogosító bevételi értékhatárok. Az átalányadózást választó egyéni vállalkozónak nincs szükség a vállalkozói bevétele alapján adóelőleget megállapítania addig, ameddig az adóelőlegének alapja az éves minimálbért meg nem haladja és ezt követően is csak az éves minimálbér felét meghaladó rész után kell adóelőleget megállapítani.
(Hatály: 2022. január 01.)

Adó feletti rendelkezés

Adó feletti rendelkezésnek minősül az az eset is, amikor az adóhatóság által készített adóbevallásban az adóhatóság az önkéntes pénztári befizetések, nyugdíj-előtakarékossági számlára történő befizetések, nyugdíjbiztosítási szerződés díja, stb. után igénybe vehető adó feletti rendelkezést a számára rendelkezésre álló információk alapján feltünteti, a magánszemély a bevallás tervezetet az adóévet követő május 20-ig nem egészíti ki, nem javítja vagy a bevallási kötelezettségét más módon nem tejesíti és így az adóbevallási tervezet a magánszemély adóbevallásává válik.

A Javaslat lehetőséget ad arra, hogy az adózó halála esetén az örökös(ök) éljenek az adó feletti rendelkezés lehetőségével.
(Hatály: kihirdetést követő nap)

Adómentesen adható juttatások

Bővül az adómentesen adható juttatások köre, adómentessé válik a kifizető által a magánszemélynek biztosított kerékpár – beleértve a legfeljebb 300 W teljesítményű motorral segített kerékpárt is - magáncélú használata.
(Hatály: 2022.január 01.)

dr. Veress Júlia (2021-06-01)

Hatályba lépett a törvény a kriptovalutáról


A június 9-én kihirdetett „Az egyes adótörvények módosításáról szóló törvény” (2021. évi LXIX. törvény) többek között rendelkezik a kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó jövedelem utáni adófizetési kötelezettségről, azzal, hogy magánszemély ezen ügyletekből származó jövedelmet és annak adóját az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített bevallásában vagy az adóbevallási tervezet adatait kiegészítve vallja be, és az adót a bevallás benyújtására nyitva álló határidőig fizeti be. 
(2021. évi LXIX. törvény, Magyar Közlöny 106. szám)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!