Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • vállalkozások adózása
  • adóigazgatási eljárás
  • cégjog, cégügyletek

Ez a tartalom 238 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Szponzorálás vagy reklám?

2023. 09. 25.

Egy vállalkozás (kft.) támogatni kíván egy autósporttal foglalkozó sportegyesületet. Az egyesület az autóján és egyéb felületeken megjelenítené a cég nevét és logóját. Mindez szponzori tevékenységnek vagy reklámtevékenységnek minősül? Van különbség a két tevékenység adó vonzatában?

A Tao törvény (társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény) 5. § (8a) bekezdése alapján a társaságiadó-bevallás helyett az adóévet követő év május 31-éig bevallást helyettesítő nyomtatványon nyilatkozatot tesz az egyesület, feltéve, hogy az adóévben vállalkozási tevékenységből származó bevételt nem ért el, vagy e tevékenységéhez kapcsolódóan költséget, ráfordítást nem számol el.
A Tao törvény 8. § (1) bekezdése értelmében az adózás előtti eredményt növelik azok a költségek, és ráfordítások, amelyek nincsenek összefüggésben a vállalkozási, a bevételszerző tevékenységgel, elsődlegesen a Tao törvény 3. számú mellékletében levő rendelkezésekre.

A kérdés vonatkozóan irányadó a Tao törvény 3. számú melléklet A) rész 13. pontja, melynek alapján a térítésmentes (ingyenes) juttatásban részesülő nem közhasznú egyesületnek nyilatkoznia kell a juttatónak arról, hogy bevételként elszámolta a juttatást, valamint azt is, hogy ingyenes juttatás értékének alapján, a társasági adót megfizeti. Továbbá nyilatkozni kell az egyesületnek arról is, hogy a juttatás nélkül számított adózás előtti eredménye, adóalapja nem lesz negatív.

A juttató akkor tekintheti elismert ráfordításnak az általa adott juttatást, amennyiben a nevezett nyilatkozat alapján a juttatást követően az említett két várható adatról, valamint a Tao-bevallás elkészítését követően a tényadatokról szóló nyilatkozatokat megkapja.

A juttatás összegszerűsége nincs korlátozva, ez a felek megállapodását képezi.

A támogatás és a szponzori tevékenység közötti különbség elsődlegesen az, hogy a támogatás általában egy egyszeri ügylet, míg a szponzorálás egy folyamatos juttatásnak minősül. Támogatás eseteiben általában nincs a juttatást fogadó oldalán ellenszolgáltatás, így a reklám valamely formája sem merül fel, ameddig szponzorálás eseteiben igen.

Leipán Tibor (2023-09-25)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!