Szakterületek:

  • munkaügyi bírósági gyakorlat
  • közszolgálati munkajog

Ez a tartalom 2353 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Szükséges-e a munkaszerződés módosítása a minimálbér, illetőleg a garantált bérminimum összegének emelkedése miatt?

2018. 01. 09.

A minimálbér és a garantált bérminimum összege minden év január 1. napjától emelkedik. Évről évre kérdésként merül fel, hogy ez a változás mennyiben érinti a munkaszerződés tartalmát, kötelező-e a szerződésmódosítás?

A munkaszerződés egyik kötelező tartalmi eleme a munkabér, és a munkaszerződés a felek közös megegyezésével jön létre, ezért annak tartalma is csak akkor módosítható, ha a munkáltató és a munkavállaló is beleegyezik, továbbá a szerződésmódosítás is írásban érvényes.


Azonban bizonyos esetekben a munkaszerződés tartalma jogszabály erejénél fogva – írásbeli közös megegyezés nélkül is – automatikusan megváltozik. Ezekben az esetekben nem szükséges a felek hozzájárulása a szerződésmódosításhoz, ezért a módosítás akkor is érvényes, ha a munkaszerződés szövegét nem változtatták meg, és a munkáltató csak értesíti a dolgozót az alapbére emelkedéséről.

 
 

Így például a minimálbéres dolgozó munkaszerződése is automatikusan, jogszabály erejénél fogva módosul a kötelező minimálbér mértékének jogszabályi emelésekor az alapbér tekintetében. Ha a munkaszerződés alapbérként a minimálbért állapítja meg, és a szerződés megkötése után a jogszabály a minimálbér mértékét a szerződésben foglaltaknál magasabb összegben határozza meg, a munkáltató a jogszabály hatályba lépése időpontjától köteles azt a munkavállalónak a megemelt összegben kifizetni. Ez esetben a munkaszerződésben meghatározott alapbér jogszabályi rendelkezés alapján megváltozik, a felek akaratától függetlenül. Természetesen a béremelés ebben az esetben is szerződésmódosításba foglalható, sőt érdemes is a későbbi jogviták elkerülése érdekében.

 

Szilágyiné dr. Pataki Evelin (2018-01-09)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!