Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • vállalkozások adózása
  • adóigazgatási eljárás
  • cégjog, cégügyletek

Tanulmányi versenyek díjainak adózása

2024. 05. 26.

Oktatási intézmény diákjai számára versenyeket szervez, a díjak (utalvány, tárgyi ajándék, személyenként kb. bruttó 6.000 Ft/fő) átadás-átvételi jegyzőkönyvvel kerülnek kiadásra. Hogyan kell ezen díjak után adózni? Felmerülhet-e a diákoknak is adófizetési kötelezettsége?

Lényeges a meghirdetett verseny adójogi oldalról történő pontosítása, mivel a verseny-vetélkedő esetén felmerül adókötelezettség, tanulmányi verseny esetében viszont nem.

Amennyiben a verseny vetélkedő…

A verseny lehet egy vetélkedő, mivel maga a verseny tudásbázisú, azaz olyan, ami előzetesen kellő felkészültséget igényel.  Az elért helyezésekkel összefüggő ajándékok pedig nem pénzt jelentenek, hanem ezek különböző ajándékok lesznek. Irányadó az Szja törvény (1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról) 1. számú melléklet 8.14. pont a) alpontja amely a következőket rögzíti:
„a kifizető, kifizetőnek nem minősülő külföldi személy által üzletpolitikai (reklám) céllal magánszemélyek széles körében nyilvánosan meghirdetett kampány keretében, a juttatás feltételének - ha az nem vetélkedő, nem verseny és nem a szerencsejátékok szervezéséről szóló törvény hatálya alá tartozó sorsolás eredménye - megfelelő magánszemély számára adott árengedmény, visszatérítés vagy áru, szolgáltatás vásárlásához kapcsolódó más kedvezmény, ideértve, ha az - megjelenési formájától függetlenül - árura vagy szolgáltatásra váltható érték”.

Az adómentesség feltételei tehát ebben az esetben nem állnak fenn, mivel amennyiben versenyről illetve vetélkedőről van szó, akkor az adókötelezettség is felmerül.

Az érintett verseny-vetélkedő adójogi vonzata így az Szja törvény 76. § (3) bekezdéséhez igazodóan lesz adóköteles. Az Szja törvény 76. § (5) rendelkezése szerint amennyiben a verseny nyilvánosan, bárki számára azonos feltételekkel szervezték meg, akkor az adókötelezettség az Szja törvény 76. § (3) bekezdése értelmében a nem pénzben kapott díj alapján a versenyt (vetélkedőt) szervező kifizetőt (esetünkben a gimnáziumot) terheli.
A 76. § (3) bekezdés szerint: „Ha a nyeremény nem pénz, hanem más vagyoni érték, a kifizetőt terhelő adó alapja a nyeremény szokásos piaci értékének 1,18-szorosa.” Ebben az esetben az adófizetési kötelezettség bevallási kötelezettség mellett a gimnáziumot illeti azzal, hogy a versenyben részt vevő diákok eseteiben nem merül fel adókötelezettség.

Tanulmányi verseny esetén…

A másik lehetőség, hogy a nevezett verseny tanulmányi versenynek minősíthető, viszont ennek a meghatározása és besorolása már a gimnázium feladata. Ennek adójogi szempontból azért van relevanciája, mert amennyiben a verseny tanulmányi verseny lenne, akkor nincs adófizetési kötelezettség a juttató oldalán sem, az Szja törvény 1. számú melléklete alapján, amely az adómentes bevételekről rendelkezik.

1. számú melléklet 8. A nem pénzben kapott juttatások közül adómentes:
8.22 b) pont  a gyermek, tanuló a tanulmányi kirándulás, táborozás, tanulmányi verseny alkalmával kap (ideértve az iskolai könyvjutalmat is);

Tehát amennyiben a kérdés szerinti verseny tanulmányi versenynek minősülne, akkor egyik oldalon sem merül fel adókötelezettség, tehát sem a gimnázium, sem pedig a tanulók oldalán.

Leipán Tibor (2024-05-26)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!