Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • kisadók, átalányadó
  • számvitel
  • társasági adó

Ez a tartalom 423 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

TAO Válságközlemény alkalmazása

2023. 04. 23.

Egy kkv-nak minősülő cég 2022. évi tao-bevallásának adóalapja 170 millió Ft. A Tao törvény 7. § (1.zs) bekezdés alapján 2022-ben 140 millió Ft kkv adóalap-kedvezményt vehet igénybe. A legfőbb dilemma, hogy a (2022/C 426/01) EU ideiglenes válságkeret 2 millió eurós összege vagy a Tao-ban rögzített 500 ezer euró alapján tehetik meg a kedvezmény igénybevételét? Ezen felül persze más kérdések is felmerülhetnek.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao tv.) jelenleg hatályos szövegének még nem részei az új, 2022/c 426/01 EU bizottsági közlemény alapján végrehajtott módosítások, viszont a törvényt az új közleménnyel együttesen kell értelmeznünk.
A Tao tv. 29/A § (109) bekezdése szerint az 1407/2013 bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás – az adózó választása és a Válságközleményben foglalt feltételeknek történő megfelelés esetén – a Válságközlemény rendelkezéseivel összhangban is igénybe vehető. (Lényeges azonban, hogy e választási lehetőség nem érvényes más, de minimis rendelet alapján érvényesíthető támogatásra.)

A Válságközlemény 2.1 pontja szerint a belső piaccal összeegyeztethető az állami támogatás, ha a következő feltételek mindegyike teljesül:
a) a támogatás nyújtható közvetlen támogatás, adókedvezmény vagy fizetési könnyítés formájában vagy egyéb formában (például visszafizetendő előlegek, garanciák, hitelek és saját tőke formájában), feltéve, hogy az ilyen intézkedések teljes névértéke a Válságközlemény hatálya alatti időszak (2022-2023. évek) egyetlen napján sem haladja meg vállalkozásonként a 2 millió eurót (az adatok bruttó formában, azaz adó vagy egyéb elvonások levonása előtt értendők);
b) a támogatást becsült költségvetéssel rendelkező program keretében nyújtják;
c) a támogatás nyújtására legkésőbb 2023. december 31-éig sor kerül;
d) a támogatást a válság által érintett vállalkozásoknak nyújtják.

(Itt nincs jelentősége, de a szabályozáshoz hozzátartozik: az elsődleges mezőgazdasági termeléssel, feldolgozással és forgalmazással foglalkozó, valamint a halászati és akvakultúra ágazatban működő vállalkozásoknak nyújtott támogatásoknak további feltételeknek is meg kell felelniük.)
A korábbi – „ideiglenes” – közlemény szerinti válságkeret 2.1.–2.3. szakasza alapján nyújtott támogatás, valamint az „új” közlemény ugyanazon szakaszai alapján nyújtott támogatás együttesen, egyetlen időpontban sem haladhatja meg az „új” közlemény vonatkozó szakaszaiban meghatározott támogatási felső határokat.
Mindezekből következően, a támogatás mértékére a 2 millió euró értékhatár vonatkozik, és nem kell figyelemmel lenni a de minimis támogatások kapcsán három egymást követő adóévben egyébként érvényesíthető 200 ezer (közúti árufuvarozási tevékenység esetén a 100 ezer) eurós keretre.

Az előzőek alapján, célszerűen a Válságközelményben rögzítettek szerint járnak el.

Sinka Júlia (2023-04-23)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!