Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • általános forgalmi adó
  • nemzetközi áfa
  • adóigazgatási eljárás

Ez a tartalom 199 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Tárgyi adomány iskolának

2023. 12. 03.

Az érintett cég digitális táblát ajándékozna egy közoktatási intézménynek. A tábla értéke nagyjából egymillió forint. Hogyan lenne érdemes ezt megtenni, illetve milyen adóvonzatai vannak az átadásnak?

Ha a digitális táblát eleve az ingyenes átadás érdekében szerezték be, akkor a beszerzést terhelő áfa nem levonható, viszont az ingyenes átadás után áfafizetési kötelezettség nem keletkezik. Ekkor nem releváns, hogy az ingyenes átadás közcélú adománynak (Áfa tv. 259. § 9/A. pont) tekinthető-e.
Ha a digitális táblát korábban már beszerezték áfa levonására jogosító tevékenységhez, akkor a beszerzés időpontjában az ingyenes átadás szándéka nem állt fenn, ezért az áfa levonható volt.

Az Áfa tv. 11. § (1) bekezdése szerint ellenérték fejében teljesített termékértékesítés [Áfa tv. 2. § a) pontja] az is, ha az adóalany a terméket vállalkozásából véglegesen kivonva – többek között –- azt más tulajdonába ingyenesen átengedi, feltéve, hogy a termék vagy annak alkotórészeinek szerzéséhez kapcsolódóan az adóalanyt egészben, vagy részben adólevonási jog illette meg.

Az áfa levonhatósága miatt a digitális tábla átadása áfaköteles, 27% áfa terheli, valamint az átvevő felé számlát kell kibocsátani.

Az adó alapja ingyenes átadás esetén az Áfa tv. 68. §-a szerint a termék vagy az ahhoz hasonló termék teljesítéskor megállapított beszerzési ára, ilyen ár hiányában pedig a teljesítéskor megállapított előállítási értéke.
Az Áfa tv.  11. § (3) bekezdése szerint nem minősül ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek a közcélú adomány [Áfa tv. 259. § 9/A. pont].

Amennyiben a digitális tábla átadása közcélú adománynak tekinthető, akkor nem kell áfát fizetni, nem kell számlát kiállítani.

Társasági adó

A Tao tv. 3. sz. melléklet A) rész 13. pontja szerint nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült ráfordításnak minősül, a térítés nélkül átadott digitális tábla könyv szerinti értéke és az átadást terhelő, egyéb ráfordításként elszámolt általános forgalmi adó (ha az átadás áfaköteles, amelyet az átvevő nem köteles megfizetni), ha nem rendelkeznek az intézmény nyilatkozatával, amely szerint a juttatás adóévében a juttatást bevételként elszámolta és az adózás előtti eredménye, adóalapja e juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív, továbbá az e bevételre jutó társasági adót megfizeti, amelyet a társasági adóbevallás elkészítését követően nyilatkozat útján igazol.
Ha az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez, akkor a nyilatkozatra vonatkozó feltételt teljesítettnek kell tekinteni, amennyiben arról nyilatkozik, hogy a juttatás adóévében vállalkozási tevékenységet nem végzett, vagy, hogy a támogatást nem a vállalkozási tevékenységéhez kapta, vagy a vállalkozási tevékenysége után adófizetési kötelezettsége nem keletkezik.

Könyvelés

A digitális tábla átadásáról számviteli bizonylatot kell készíteni, amely tartalmazza az átadás időpontját és helyét, az átadó és az átvevő adatait, az átadó és a átvevő nevében eljáró személy(ek) nevét és aláírását, az eszköz megnevezését, mennyiségét, értékét.
A számviteli bizonylatot mindenképpen készíteni kell, függetlenül attól, hogy az átadás áfa, társasági adó szempontjából hogyan kell megítélni.

Az ingyenes átadás könyvelésének menete, ha a digitális táblát a tárgyi eszközök között tartják nyilván az átadáskor:
1. Bruttó érték kivezetése:
T 368 technikai számla (ez volt korábban a 86. számla) K 12. –15. tárgyi eszköz bruttó értéke

2. Halmozott értékcsökkenés kivezetése:
T 129 – 159. Tárgyi eszköz terven felüli értékcsökkenése
K 368 technikai számla (ez volt korábban a 86. számla)

3. Terven felüli értékcsökkenés kivezetése
T 128 –158 tárgyi eszköz terven felüli értékcsökkenése
K 368 technikai számla
Az eredmény (adott esetben) veszteség, az eredmény könyvelése T 861 – K 368

Ezt követően a 368 számla egyenlegének nullának kell lenni.

Ha a digitális táblát a készletek között tartják nyilván, akkor a bekerülési értéket kell elszámolni egyéb ráfordításként, a készletek értékének csökkentése mellett.

Bonácz Zsolt (2023-12-03)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!