Szívesen válaszol az alábbi témákban:

 • áfa, társasági adó, adózási eljárásjog
 • polgári jog, cégjog, munkajog
 • nemzetközi ügyletek, átvilágítások, átstrukturálások

Többes jogviszonyú ügyvezető

2022. 11. 03.

Kérdésként merült fel, hogy szükséges-e minimum-járulékot fizetni 2020. július 1-jét követően egy egyszemélyes kft. ügyvezetője után, aki ingyen látja el tevékenységét, és mellette egy másik kft.-ben heti 2 órás munkaviszonyban szintén ügyvezető.

Azt szükséges mindenképpen megvizsgálni, hogy az ügyvezető tulajdonos tagja-e az említett cégek-nek vagy sem. 

Abban az esetben, ha nem tulajdonos tagról van szó, akkor az egyszemélyes kft.-ben az ingyenes megbízás nem keletkeztet semmilyen társadalombiztosítási jogvi-szonyt sem, és az ügyvezetéssel összefüggésben semmilyen fizetési kötelezettség sem keletkezik.

Ellenben, ha tulajdonos tagról van szó, akkor az ügyvezetői státuszára tekintettel (a Tbj. tv. 4. § 21.5. alpontja alapján) az érintett társas vállalkozónak minősül, és havi minimum adó- és -járulékfizetési kötelezettség terheli a Szocho-tv. 8. §-ának (1) bekezdésében, illetve a Tbj-tv. 39. §-ának (1) bekezdésében foglaltak szerint.
E kötelezettségek azonban már július 1-jét megelőzően is fennálltak, az új Tbj. tv. ugyanis e tekin-tetben nem tartalmaz a korábbiaktól eltérő előírásokat.
Ugyanakkor munkaviszonyában legalább a minimálbér 30 százalékának alapulvételével meg kell fizetni utána a társadalombiztosítási járulékot, illetve a szociális hozzájárulási adót.
Ezt a fizetési kötelezettséget nem befolyásolja, hogy az ügyvezető tagja a társaságnak, vagy nem.

Szeretne még többet megtudni a társas vállalkozások tagjainak, ügyvezetőinek biztosításával és köz-terheivel kapcsolatban? A jogszabályok ugyan évek óta nem változtak jelentősen ezen a téren, a gyakorlatban történő alkalmazás azonban továbbra sem minden esetben egyszerű

„Optimális jövedelem kifizetés jogszerűen” című különszámunk egy helyen, összefoglalva ad választ minden olyan kérdésre, amely egy társas vállalkozás tulajdonosának, ügyvezetőjének biztosí-tási kötelezettségével, illetve jövedelem kifizetésével kapcsolatban előbb-utóbb felmerül és problé-mákat okozhat.  

Miről olvashat még kiadványunkban?

 • Társas vállalkozások tagjainak személyes közreműködése;
 • Közreműködés társas vállalkozóként;
 • Főfoglalkozású társas vállalkozó;
 • Kiegészítő tevékenységű társas vállalkozó;
 • Többes jogviszonyú társas vállalkozó;
 • Közreműködés munkaviszonyban;    
 • Közreműködés megbízási jogviszonyban;    
 • Ügyvezetőkre vonatkozó speciális jogszabályi rendelkezések;
 • Külföldi ügyvezetők;
 • EGT állampolgár ügyvezetők.

Gyakorlatközpontú összefoglaló kiadványunk kérdés-válasz gyűjteménnyel, esettanulmányokkal és példákkal teszi még átláthatóbbá és életszerűbbé a társadalombiztosítási és jövedelemfizetési kérdéseket.

Dr. Veress Júlia (2022-11-03)