Szakterületek:

 • társasági adó
 • személyi jövedelemadó
 • kisadók

Ez a tartalom 1253 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

További fél évig kedvezményes a SZÉP Kártya

2021. 01. 13.

Marad az adócsökkentés a Széchenyi Pihenő Kártyánál 2021. június 30-ig, így továbbra is csak 15 százalékos személyi jövedelemadót kell majd fizetni a SZÉP Kártyára utalt összegek után.

A SZÉP Kártya juttatásának szabályait 2020. január 1-jétől 2020. április 21-éig a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 71. § (1) bekezdése határozta meg.

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) a SZÉP Kártyára utalt juttatások tekintetében 2020. április 22. napjától átmenetileg kedvezőbb szabályokat állapított meg. Ezeket a Korm. rendelet által megállapított kedvezőbb szabályokat a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Átmeneti tv.) 2020. június 18. napjától változatlan tartalommal törvényi szintre emelte.

A kedvezőbb szabályok alkalmazhatóságának hatályát a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes szabályok megállapításáról és a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi CIV. törvény 2021. június 30-ig meghosszabbította.

Ennek megfelelően – az Szja tv. rendelkezéseitől eltérően – 2021. január 1-jétől 2021. június 30-ig a munkavállalónak béren kívüli juttatásként adható:

 • a SZÉP Kártya szálláshely alszámlájára legfeljebb évi 400 ezer forint,
 • a SZÉP Kártya vendéglátás alszámlájára legfeljebb évi 265 ezer forint,

 • a SZÉP Kártya szabadidő alszámlájára legfeljebb évi 135 ezer forint. 

Érdemes kiemelni, hogy az Szja tv. a SZÉP Kártyára az adóévben átutalt juttatásnak béren kívüli juttatásként elszámolható keretösszegét több juttatótól származóan együttvéve határozza meg. Tekintettel arra, hogy ez a korlátozás sem a Korm. rendeletben, sem az Átmeneti tv.-ben nem szerepel, így a keretösszeg 2020. április 22. napjától munkáltatónként értendő. Vagyis, ha a munkavállalónak több munkáltatója van az adóévben, akkor mindegyiktől kaphat például 400−400 ezer forint összegű támogatást a szálláshely alszámlára. Ennek megfelelően 2020. április 22. napját követően nem szükséges a magánszemélytől nyilatkozatot kérni arra vonatkozóan, hogy részesül-e más munkáltatótól SZÉP Kártyára átutalt, béren kívüli juttatásként elszámolt támogatásban.

Az éves rekreációs keretösszeg

A Korm. rendelet és az Átmeneti tv. megemelte továbbá az éves rekreációs keretösszeget is. Eszerint az éves rekreációs keretösszeg:
a) ha a munkáltató költségvetési szerv:

 • évi 400 ezer forint (korábban 200 ezer forint), ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll;

 • a 400 ezer forintnak (korábban 200 ezer forintnak) a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn;

 • évi 400 ezer forint (korábban 200 ezer forint), ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg;

b) más munkáltató esetében:

 • évi 800 ezer forint (korábban 450 ezer forint), ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll;
 • a 800 ezer forintnak (korábban 450 ezer forintnak) a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn;

 • évi 800 ezer forint (korábban 450 ezer forint), ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg.

Fontos megemlíteni, hogy az éves rekreációs keretösszeg 2021. január 1-jétől az Szja tv. rendelkezése alapján egységessé válik a költségvetési szervek és az egyéb munkáltatók esetében. Ennek megfelelően 2021. január 1-jétől az Szja tv. alapján az éves rekreációs keretösszeg:

 • évi 450 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll;

 • a 450 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn;

 • évi 450 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg.

Megjegyzendő, hogy 2021. január 1-jétől 2021. június 30. napjáig a Korm. rendelet, illetve az Átmeneti tv. alapján meghatározott rekreációs keretösszeget, tehát költségvetési szerv munkáltató esetén a 400 ezer forintot, más munkáltató esetén a 800 ezer forintot kell figyelembe venni.

A szociális hozzájárulási adó

A Korm. rendelet a kedvezőbb adózási szabályok mellett mentességet adott a szociális hozzájárulási adó alól is a munkáltató által a SZÉP Kártya egyes alszámláira 2020. április 22. napjától 2020. június 30. napjáig utalt béren kívüli juttatások tekintetében.

A 2020. június 30-i határidőt azonban a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 225/2020. (V. 22.) Korm. rendelet 2020. december 31. napjáig meghosszabbította.

A Korm. rendelet által megállapított mentességet és a mentesség 2020. december 31. napjáig történő érvényesíthetőségét a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 2020. június 18. napjától törvényi szintre emelte.

A kedvezőbb szabályok alkalmazhatóságának hatályát a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes szabályok megállapításáról és a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi CIV. törvény 2021. június 30-ig meghosszabbította.

E szabályoknak megfelelően 2020. április 22. és 2021. június 30. között a munkáltató által a SZÉP Kártya egyes alszámláira utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összeget nem terheli szociális hozzájárulási adó, vagyis ennek megfelelően csupán a 15 százalékos személyi jövedelemadót kell megfizetni.

Érdemes megemlíteni, hogy a SZÉP Kártya alszámláira egyes meghatározott juttatásként utalt összeg után változatlanul kell fizetni a szociális hozzájárulási adót.

 (Lezárva: 2021. január 12.)

Dr. Németh Ildikó (2021-01-13)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!