Ez a tartalom 1504 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Új adóalany a társasági adózásban a vagyonkezelő alapítvány

2019. 10. 17.

A társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény alkalmazásában 2020. január 1-jétől belföldi illetőségű adózónak minősül a vagyonkezelő alapítvány.

A társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény értelmező rendelkezése szerint a vagyonkezelő alapítvány a vagyonkezelő alapítványokról szóló törvény alapján vagyonkezelő alapítványként vagy közérdekű vagyonkezelő alapítványként nyilvántartásba vett jogi személy.

A vagyonkezelő alapítványokról a 2019. évi XIII. törvény rendelkezik. E törvény szerint vagyonkezelő alapítvány az alapító által rendelt vagyon kezelésére és az ebből származó jövedelemnek az alapító okiratban megjelölt feladatok megvalósítása, valamint a kedvezményezettként megjelölt személy, illetve személyek javára történő vagyoni juttatás céljából alapítható. A vagyonkezelő alapítvány gazdasági tevékenységként a javára rendelt, illetve általa bizalmi vagyonkezelésbe vett vagyon kezelését végezheti.
A vagyonkezelő alapítványokról szóló törvény szerint a vagyonkezelő alapítvány közérdekű célra is alapítható. Közérdekű célnak minősül a nevelési-oktatási, felsőoktatási, kutatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységek finanszírozása, illetve támogatása vagy ilyen tevékenységet ellátó intézmények fenntartása és működtetése.
A vagyonkezelő alapítvány akkor minősül közérdekűnek, ha
a) az előzőekben felsorolt közérdekű célra alapították,
b) kedvezményezettjeinek köre - azok személyét illetően - nyitott, továbbá
c) közérdekűnek minősítését az alapító kérte.

A vagyonkezelő alapítvány adókötelezettségét (függetlenül attól, hogy a közérdekű minősítése fennáll-e vagy sem) a bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyonra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával, azzal analóg módon kell megállapítani, azzal az eltéréssel, hogy a természetes személlyel, mint vagyonrendelővel kötött bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelő által kizárólag természetes személy mint kedvezményezett javára kezelt vagyon, valamint a kizárólag természetes személy mint kedvezményezett javára történő vagyoni juttatás céljából természetes személy által alapított vagyonkezelő alapítvány adóbevallás helyett az adóévet követő év május 31-éig – bevallást helyettesítő nyomtatványon – nyilatkozatot tesz, ha az adóévben bevételt nem szerzett, vagy az adóévben csak olyan bevételt szerzett, amelynek alapján adómentesség illeti meg.

A vagyonkezelő alapítvány adókötelezettségének kezdete az alapítását szabályozó jogszabály szerinti létrejövetelének a napja.

A vagyonkezelő alapítványról szóló rendelkezések 2019. augusztus 23. napjától hatályosak, de átmeneti rendelkezés alapján a vagyonkezelő alapítvány adókötelezettségének megállapítására vonatkozó szabályok a 2019. adóévre vonatkozóan az adózó választása szerint alkalmazhatóak.

Lásd: Tao törvény 2. § (2) bekezdés l) pont, 4. § 37. pont, 5. § (7a) bekezdés, 29/A. § (86) bekezdés

 

 

Adópraxis (2019-10-17)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!