Ez a tartalom 1617 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Erről a témáról 2023-12-03 írtunk FRISS INFORMÁCIÓKAT: SZJA 2024 - ami már tervezhető

Új szabályozás a személyi jövedelemadózásban a magánalapítványokról

2019. 09. 25.

A személyi jövedelemadózás rendszerébe bevezetésre kerül a magánalapítvány fogalma és a magánalapítványból származó jövedelem adózásának szabályai.

Magánalapítványnak minősül az alapító, a csatlakozó vagy az alapító, a csatlakozó hozzátartozója, mint kedvezményezett érdekében a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint létrehozott alapítvány, továbbá a nem közhasznú vagyonkezelő alapítvány, feltéve, hogy kizárólag magánszemély alapító, csatlakozó által rendelkezésre bocsátott vagyonnal vagy kizárólag magánszemély által a vagyonkezelő alapítvány vagyonkezelésébe adott vagyonnal és ezek hozamaival gazdálkodik.

A módosítás – a bizalmi vagyonkezelésre vonatkozó szabályokhoz hasonlóan – rögzíti, hogy az alapítványtól származó bevétel adókötelezettségének jogcímét és a jövedelem összegét a tevékenységre, átruházásra, szolgáltatásnyújtásra irányadó rendelkezések szerint kell megállapítani abban az esetben, ha az alapítvány alapító okiratában (az alapító okirat rendelkezése hiányában az erre jogosult alapítványi szerv által) kedvezményezettként megjelölt magánszemély e jogállását valamely tevékenység, dolog átruházása vagy szolgáltatás nyújtása ellenértékeként, vagy azzal összefüggésben szerezte. Ha a bevétel adókötelezettségének jogcímét a kifizető – kifizető hiányában a kedvezményezett magánszemély – nyilvántartása alapján nem lehet megállapítani, akkor a bevétel egészét egyéb jövedelemnek kell tekinteni.

A hatályos Szja törvény rendelkezik arról, hogy amennyiben a magánszemély az őt megillető bevétel tárgyát képező vagyoni értékre vonatkozóan rendelkezési jogot a bevétel megszerzésének időpontját megelőzően gyakorol, akkor a bevétel megszerzésének időpontja a rendelkezési jog gyakorlásának napja, ha azonban a bevétel tárgyát képező vagyoni érték miatti kiadást a magánszemély a juttatónak megelőlegezi, illetve a kiadást igazoló bizonylattal elszámolni köteles, az előzőektől eltérően az elszámolás napja. E szabályokat egészíti ki a módosítás azzal, hogy nem minősül a rendelkezési jog gyakorlásának az alapítványt alapító (az alapítványhoz csatlakozó) magánszemély vonatkozásában az alapítvány létesítése (az alapítványhoz történő csatlakozás).

A módosítás továbbá adómentesnek minősíti a magánalapítvány vagyona (ide nem értve a vagyon hozamát) terhére a kedvezményezett magánszemély részére juttatott vagyoni értéket. Nem alkalmazható azonban az adómentességi szabály, ha a kedvezményezett magánszemély e jogállását valamely tevékenység, dolog átruházása vagy szolgáltatás nyújtása ellenértékeként, vagy azzal összefüggésben szerezte, továbbá nem alkalmazható az adómentesség akkor sem, ha a kifizető – kifizető hiányában a kedvezményezett magánszemély – nyilvántartása alapján a hozamok nem különíthetőek el az alapítványi vagyontól.

Lásd: Szja törvény 3. § 62. pont, 4. § (7) bekezdés, 9. § (3) bekezdés, 66. § (1) bekezdés ag) pont, 1. számú melléklet 7. pont 26. alpont
Hatályos: 2019. augusztus 23. napjától

 

Adópraxis (2019-09-25)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!