Szakterületek:

  • önkormányzat-jegyzői munkakör
  • közszolgálati munkajog
  • önkormányzati hatósági jogalkalmazás

Ez a tartalom 1065 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Így indulhat újra az élet áprilistól

2021. 03. 30.

A Kormány legújabb rendeletével április 8-ig meghosszabbította a szigorított védelmi intézkedések hatályát, ezzel egyidejűleg azonban döntött a lehetséges újranyitás első intézkedéseiről is. A feloldás első lépéseinek megtételére a kettőmillió-ötszázezredik COVID-vakcina beadása után nyílik lehetőség.

A Kormány a 143/2021. (III. 27.) Korm. rendelettel 2021. április 8-ig meghosszabbította a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet és a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet alkalmazását.
A védelmi intézkedések fenntartásával egyidejűleg a Kormány döntött a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásáról is. A feloldás első fokozatának szabályait a 144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet állapítja meg. A feloldás első fokozatára vonatkozó szabályok a kettőmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon lépnek hatályba. A szabályok hatálybalépésének napját a belügyminiszter határozattal állapítja majd meg.

A kijárási tilalom szűkítése

A vonatkozó kormányrendelet alapján a kijárási tilalom időszaka 20:00 óra helyett 22:00 órakor kezdődik és 5:00 óráig tart majd – a kettőmillió-ötszázezredik oltás beadásának napját követő naptól. 

Üzletek nyitva tartása

A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi intézkedések megszüntetésre kerülnek. A személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín nem köteles zárva tartani, az e célra szolgáló helyiségben vagy helyszínen megengedett a szolgáltatás nyújtása és a szolgáltatás igénybe vétele. Az üzletek 5:00 óra és 21:30 óra között tarthatnak nyitva. Ebben az időszakban megengedett az üzletekben tartózkodás és vásárlás. A vendéglátó üzletben továbbra is az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében az ehhez szükséges időtartamig lesz megengedett a tartózkodás, egyéb korlátozás a vendéglátó üzleteket nem érinti, a rendelet alkalmazásában a vendéglátó üzlet ugyanis nem minősül üzletnek. A vendéglátó üzletekre tehát nem vonatkoznak az egyéb üzletekben való tartózkodásra meghatározott alábbi korlátozások.

A védelmi intézkedések feloldása első ütemének hatályba lépésével bevezetésre kerülő szigorítás, hogy a tíz négyzetméteres vagy ennél kisebb vásárlótérrel rendelkező üzlet vásárlóterében az ott foglalkoztatottakon kívül egy időben csak egy vásárló, a tíz négyzetmétert meghaladó vásárlótérrel rendelkező üzlet vásárlóterében pedig legfeljebb átlagosan tíz négyzetméterenként egy vásárló tartózkodhat. E korlátozás nem vonatkozik a 14. életévét be nem töltött kiskorúra valamint a 65. életévét betöltött személy és a fogyatékossággal élő személy segítőjére. Ha a vásárlótér négyzetméterben meghatározott területének egytizede nem egész szám, a kerekítés szabályát úgy kell alkalmazni, hogy a kapott értéket 0,5-től felfelé, ez alatt lefelé kell kerekíteni. A rendelet alkalmazásában vásárlótér az a terület, ahova az üzlet vásárlói vásárlás céljából beléphetnek. Az üzlet üzemeltetője köteles az üzlet bejárata előtt – a nyitvatartási idő mellett – mindenki számára jól láthatóan kifüggeszteni, hogy az üzletben egy időben összesen hány fő vásárló tartózkodhat.

Az üzemeltetőnek arról is gondoskodnia kell, hogy a bejutásra várakozók – a közös háztartásban élők kivételével – folyamatosan tartsanak egymástól 1,5 méteres távolságot. A vásárlók számára a biztosítani kell a kézfertőtlenítés lehetőségét, és gondoskodni kell az üzlet vásárlóterében a felületek valamint a bevásárláshoz használt eszközök folyamatos fertőtlenítéséről is. A vásárlótérrel nem rendelkező üzlet üzemeltetőjének is ügyelnie kell arra, hogy a sorban állók egymástól folyamatosan 1,5 méteres távolságot tartsanak. A bevásárlóközpont üzleten, valamint szolgáltatás céljára szolgáló helyiségén kívüli területén történő tartózkodás, közlekedés, továbbá a várakozás során is mindenki köteles legalább 1,5 méter távolságot tartani. A Kormány felkérte a vásárlókat, hogy törekedjenek a távolságtartási szabályok betartására, és az üzletekben csak a vásárláshoz elengedhetetlenül szükséges időtartamig tartózkodjanak.

Járványügyi szabályok szankciói

A fenti védelmi intézkedéseket megszegő üzlet illetve szolgáltatás üzemeltetője 100.000,- Ft-tól 1.000.000,- Ft-ig terjedő bírsággal sújtható valamint a helyiség, terület, intézmény, illetve helyszín legalább egy napra, legfeljebb egy évre ideiglenesen bezáratható. A bírságot kiszabó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek. Nem alkalmazható azonban szankció, ha az üzemeltető vagy a vezető a szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes helyzet felszámolása érdekében, különösen, ha a jogsértő személyt felszólította távozásra, és azt követően, hogy e felszólításnak a jogsértő nem tett eleget, értesítette a rendőrséget. A rendelet szabályait megszegő természetes személy szabálysértést követ el, és 5.000,- Ft-tól 500.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. A helyszíni bírság összege pedig 5.000,- Ft-tól 150.000,- Ft-ig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén 200.000,- Ft-ig terjedhet.

 

dr. Balás Endre (2021-03-30)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!