Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • általános forgalmi adó
  • nemzetközi áfa
  • adóigazgatási eljárás

Üzlethelyiség értékesítése

2024. 05. 13.

Egy vállalkozó 2022. évben szja és áfás egyéni vállalkozó volt és eladta még áfa-alany lévén az üzletét, majd felszámolta tevékenységét a 2022. évben és átalányadós vállalkozó lett másodállásban. Áfásan állított ki az üzlethelyiségről számlát, melyet be is fizetett a NAV részére. 2022. december 31-én kilépett az áfakörből és 2023. január 1-jével már áfamentes vállalkozó lett. A felmerülő kérdések ezt követően álltak elő.

Az üzlet vásárlója közölte 2024-ben, hogy módosítsa az eladott ingatlan áfáját visszameőleg T.metes eladásra, mert a könyvvizsgáló ezt javasolta. A NAV ebben az esetben viszont nem tudja az  áfát visszautalni csak akkor, ha újra belép az áfakörben és l millió lesz a visszaigénylendő.  Ezideig negyedéves  áfa-alany volt és a visszaigénylendő áfa összege 651 ezer Ft. Amennyiben belép az áfakörbe, mint átalányadózó  akkor visszaigényelhető-e az áfa?

A kérdésben leírt esetben arról lehet szó, hogy az egyéni vállalkozó megítélése szerint az üzlet értékesítése tárgyi adómentesség vonatkozott, ezért a korábban kiállított számláját módosítani szükséges. Ekkor a módosító számla a fizetendő áfa utólagos csökkenését dokumentálja, amely következtében negatív áfa összeget tartalmaz.

A módosító számlában foglalt áfa különbözet elszámolásával kapcsolatos szabályt az Áfa tv. 153/B. § (1) bekezdése tartalmazza, e rendelkezés szerint a módosító számla alapján elszámolható különbözetet legkorábban abban a bevallási időszakban lehet elszámolni fizetendő adót csökkentő tételként, amikor a módosító számla a címzett (a számlán vevőként feltüntetett személy) rendelkezésére áll.
E rendelkezés irányadó akkor is, ha a vállalkozó az eredetileg kiállított számla áfatartalmát fizetendő adóként volt köteles elszámolni, a számla módosításakor viszont már alanyi adómentes státusú.

Álláspontunk szerint a módosító számla alapján, az Áfa tv. 153/B. § (1) bekezdése szerinti időpontban a fizetendő áfa utólagos csökkenése az alanyi adómentesség időszakában is elszámolható (az áfa bevallásban a fizetendő adó alapja és a fizetendő áfa lehet negatív előjelű összeg.

Azonban azt is meg kell jegyeznünk, hogy az Áfa tv. XIII. fejezete ilyen értelmű rendelkezést nem foglal magában.
Az alanyi adómentes adózó az alanyi adómentesség időszakában havi áfa bevallás benyújtására kötelezett, ha elszámolandó fizetendő és/vagy levonható adója keletkezett, illetve korábban keletkezett fizetendő adóját vagy levonható adóját csökkenteni köteles..
Az Áfa tv. 186. § (1) bekezdés ba) pontja alapján havi bevallási kötelezettség esetén a negatív előjelű tárgyidőszakban elszámolandó adó akkor igényelhető vissza, ha annak összege eléri vagy meghaladja az 1 millió forintot.
A kérdésben leírtak alapján a módosító számla alapján elszámolható negatív előjelű tárgyidőszakban elszámolandó adó adó nem érné el az 1 millió forintot, ezért az áfa visszaigénylésére nem lenne lehetőség.

A szóban forgó helyzet megoldása lehet, hogy az egyéni vállalkozó 2025. január 1-jétől visszatér az áfa-körbe (év közben saját döntés alapján nem lehet visszatérni az áfa-körbe) és ekkor igényli vissza a fizetendő áfa utólagos csökkentéséből adódó negatív előjelű tárgyidőszakban elszámolandó adót (feltételezve, hogy más ügyletek miatt nem keletkezik pozitív előjelű elszámolandó adója, amely ezt a különbözetet részben, teljes egészében csökkenti).

2025-ben havi áfa bevalló nem lehet, negyedéves, vagy éves áfa bevallás benyújtására válik kötelezetté.

Negyedéves bevallási kötelezettség esetén a negatív előjelű tárgyidőszakban elszámolandó adó visszaigényelhető, ha annak összege eléri, vagy meghaladja a 250 000 Ft-ot.
Éves bevallási kötelezettség esetén a negatív előjelű tárgyidőszakban elszámolandó adó visszaigényelhető, ha összege eléri, vagy meghaladja az 50 000 Ft-ot.
Javasoljuk, hogy mielőtt a számláját módosítja az egyéni vállalkozó saját maga, illetve az általa megbízott szakember is vizsgálja meg, hogy az üzlethelyiség értékesítésére valóban vonatkozik-e az Áfa tv. 86. § (1) bekezdés j) pontja szerinti áfamentesség. Ezzel kapcsolatban a NAV-tól állásfoglalást is lehet kérni.

Bonácz Zsolt (2024-05-13)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!