Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • vállalkozások adózása
  • adóigazgatási eljárás
  • cégjog, cégügyletek

Vállalkozás megöröklése

2024. 02. 26.

Egyéni vállalkozó elhunytát követően a tényleges örökös folytatni kívánja az egyéni vállalkozás tevékenységét ugyanabban a formában, ugyanazokkal a feltételekkel. Ebben az esetben a vállalkozásban lévő nagy értékű ingóságok után kell fizetni személyi jövedelemadót?

Első lépésként értesíteni kell az illetékes adóhatóságot az egyéni vállalkozó elhalálozásával kapcsolatban. Az értesítés időpontjában nyilvánvalóan még nem történt meg a hagyatéki tárgyalás. Irányadóak viszont az Art. 147. § (1)-(3) bekezdései, melyhez igazodóan amennyiben az adózó halála miatt szűnik meg az adókötelezettség, akkor az adóhatóság az adót határozattal állapítja meg.
A NAV az adót év közben is megállapíthatja az adózó örököse vagy házastársa kérelme alapján, amennyiben az adó megállapításához szükséges igazolásokat a kérelmező rendelkezésre bocsátja.
 
Ezt követően a NAV a hagyatéki eljárást követő közjegyzői okirat alapján az örököst külön határozatban kötelezi az elhunyt adózót terhelő tartozás megfizetésére. Rendelkezés történhet az adózót megillető adó-visszaigénylés, költségvetési támogatás, adó-visszatérítés örökösök részére örökrészük arányában történő kiutalásról is.
A NAV valamennyi adónemet illetően megállapításra kötelezett, ebből következően, ha az elhunyt egyéni vállalkozónak valamely adónemben adófizetési kötelezettsége keletkezett, akkor azt a NAV-nak kell megállapítania és határozat kibocsátásával a felmerülő adótartozásokat adónemenként kell megfizetnie az örökösöknek.

Az örökösödést illetően a hagyatéki eljárást követő közjegyzői határozat az irányadó.

Előzetesen jelezni kell a közjegyző felé, hogy az egyéni vállalkozó tevékenységét az örökös folytatni akarja. Ha ez esetlegesen több személyt is érintene, akkor pedig előzetes megállapodás szükséges az örökösök között, de a lényeg a közjegyzői okirat, amely az érintett személy (személyek) eseteiben adómentes. A hagyatéki eljárás során a közjegyző minden felmerülő kérdéssel kapcsolatosan iránymutatást is ad.

Leipán Tibor (2024-02-26)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!