Szakterületek:

  • személyi jövedelemadó
  • kisadók
  • nonprofit adózás

Ez a tartalom 474 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

A csekély összegű támogatások a Válságközlemény szerinti támogatásként történő kezelése

2023. 02. 01.

Az Európai Bizottság 2022. március 23-án Válságközleményt adott ki, mely korlátozott időtartamra a belső piaccal összeegyeztethetőnek minősíti a közleményben meghatározott kritériumoknak megfelelő állami támogatásokat. Az újabb, év végéig alkalmazható Válságközlemény már mind a támogatási keretösszeg, mind az alkalmazhatósági időszak tekintetében eltérő szabályokat tartalmaz.

A kifogások kezelése

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.)  29/A. § (2022. december 24-től hatályos) (109) bekezdése szerint az adózóknak lehetőségük van arra, hogy bármely, a Tao. tv. szerinti csekély összegű (de minimis) támogatást – az adózó erre vonatkozó választása és adóbevallásban benyújtott nyilatkozata szerint – a Válságközlemény alapján vegyenek igénybe. 

Az Európai Bizottság 2022. március 23-án Válságközleményt adott ki, mely korlátozott időtartamra a belső piaccal összeegyeztethetőnek minősíti a közleményben meghatározott kritériumoknak megfelelő állami támogatásokat. 
Így a Tao. tv. év végi módosítása, átmeneti szabályozás meghatározása és hivatkozása során „Az Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes válságkezelési keret a gazdaságnak Oroszország Ukrajna elleni agresszióját követő támogatása céljából” című, 2022/C 131 I/01 számú európai bizottsági közleményt (Válságközlemény) tartalmazza.

Az idézett szakasz alapján a hivatkozott Válságközlemény 2.1. szakaszának szabályaival és a támogatási programot jóváhagyó SA.103089 számú határozatban és az azt módosító európai bizottsági határozatokban foglalt rendelkezésekkel összhangban is igénybe vehető, figyelemmel a Tao. tv. 29/A. § (110)-(113) bekezdésekre, valamint a 4. számú mellékletre.

A hivatkozott szabályozás értelmében a Tao. tv. 29/A. § (109) bekezdés szerinti választás első alkalommal a 2022-ben kezdődő adóévről a (109) bekezdés hatálybalépését követően benyújtott adóbevallás vonatkozásában alkalmazható. 
Azonban ettől eltérően a Tao. tv. 7. § (1) bekezdés l) pontja tekintetében a (109) bekezdést első alkalommal a 2022. január 31-ét követően benyújtott adóbevallás vonatkozásában lehet alkalmazni, figyelemmel a következőkre. 
2022. december 24-ét megelőzően, de 2022. január 31-ét követően benyújtott adóbevallását illetően a Tao. tv. 7. § (1) bekezdés l) pontja tekintetében az adózónak önellenőrzést kell benyújtania.

A Tao. tv. 29/A. § (109) bekezdés szerinti adózói választás és nyilatkozat utoljára a Válságközlemény alkalmazhatóságának határidejéig benyújtott adóbevallásban tehető meg.

A második Válságközlemény

A Válságközlemény rendelkezései 2022. február 1-től 2022. december 31-ig vannak hatályban, azonban az Európai Bizottság ezt megelőzően felülvizsgálta a december 31-i határidőt. 

Így a Tao. tv.-ben hivatkozott Válságközleményt a hatályba lépést követően felváltotta egy újabb „Az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz invázióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válságkeret” című, 2022/C 426/01 számú európai bizottsági - közlemény  (Válságközlemény2). 

A Bizottság ezt a közleményt 2022. október 28-tól alkalmazza. 

A Bizottság az ebben a közleményben foglalt rendelkezéseket alkalmazza a 2022. október 28-án bejelentett minden intézkedés esetében, valamint az említett nap előtt bejelentett intézkedések esetében is.

Az újabb Válságközlemény mind a támogatási keretösszeg, mind az alkalmazhatósági időszak tekintetében eltérő szabályokat tartalmaz, mint a korábbi. 

A Válságközlemény2 alapján 2023. december 31-éig, a támogatás teljes összege vállalkozásonként egyetlen időpontban sem haladja meg az 2 millió EUR-t, a támogatás nyújtható közvetlen támogatások, adókedvezmény vagy fizetési könnyítés formájában vagy egyéb formában, például visszafizetendő előlegek, garanciák, hitelek és saját tőke formájában, feltéve, hogy az ilyen intézkedések teljes névértéke nem haladja meg a vállalkozásonkénti 2 millió EUR összegű általános felső határt; az adatokat bruttó formában kell alkalmazni, vagyis az adó vagy egyéb terhek levonása előtt. 

A záró rendelkezések között elhelyezett szabály alapján összességében a korábbi ideiglenes válságkeret 2.1.–2.3. szakasza alapján nyújtott támogatás, valamint az e közlemény ugyanazon szakaszai alapján nyújtott támogatás egyetlen időpontban sem haladhatja meg az e közlemény vonatkozó szakaszaiban meghatározott támogatási felső határokat.

Mindezek alapján a Tao. tv. módosítása, aktualizálása szükséges, annak várható időpontjáról ugyanakkor jelenleg további információnk nem áll rendelkezésre, mivel a cikk lezárásának időpontjában törvényjavaslat, módosító nem került beterjesztésre.

dr. Kovács-Petruska Rita (2023-02-01)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!