Ez a tartalom 1472 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Változott a kezelőszemélyzet nélküli automaták bírságolásához kapcsolódó szabályozás

2020. 02. 17.

Az egyéb, vagyis a nem élelmiszert értékesítő, kezelőszemélyzet nélküli automataberendezések ellenőrzésekor a NAV revizorai azt tapasztalták, hogy az ilyen automatákat üzemeltető adózók jelentős része nem tünteti fel a regisztrációs számot a berendezéseken. A NAV most felhívta az üzemeltetők figyelmét arra, hogy ez a hiányosság mulasztási bírság kiszabását vonja maga után.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 235. § b) pontja alapján az adóhatóság mulasztási bírságot szabhat ki az automataberendezés üzemeltetésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségek megszegése esetén. A mulasztási bírság felső határa természetes személy kötelezett (forgalmazó, üzemeltető, szerviz, műszerész) esetén 500 ezer forint, nem természetes személy kötelezett esetén 1 millió forint.

A mulasztási bírság kiszabásának lehetősége 2019. április 13. napját megelőzően kizárólag az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezésekre vonatkozott.

2019. április 13. napjával kiegészítésre került az Art. az automataberendezés értelmező rendelkezésével. Eszerint automataberendezésnek minősül minden olyan kezelőszemélyzet nélkül is működni képes berendezés, ami termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás pénzbeli ellenértékének helyben történő megtérítésére szolgál. [Art. 7. § 7a. pont]

A kiegészítés folytán az Art. rendelkezései már érvényesek minden olyan automataberendezésre, amely megfelel az új fogalommeghatározásnak. Így automataberendezésnek minősül a parkolóautomata, az önkiszolgáló autómosó automata, illetve a könyvautomata is.

A jogszabály módosítás következtében így nemcsak az élelmiszert értékesítő, hanem az egyéb automataberendezések üzemeltetésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségek megszegése esetén is kiszabható mulasztási bírság az Art. 235. § b) pontja alapján.

A teljesség érdekében érdemes megemlíteni, hogy az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezéseknek az állami adóhatóság felé történő bejelentésének kötelezettségét a 41/2014. (XII. 29.) NGM rendelet írta elő. E rendelet arról is rendelkezett, hogy az állami adóhatóság az automataberendezés üzemeltetőjének bejelentése alapján automataberendezésenként egyedi regisztrációs számot ad.

Az adóhatóság az egyedi regisztrációs számot elektronikusan küldi meg a bejelentő elektronikus tárhelyére. A regisztrációs szám egy kilenc karakterből álló egyedi azonosító, aminek első karaktere „U” betű, az utána következő nyolc karakter pedig számjegy (pl.: U12345678).

Az üzemeltető köteles a regisztrációs számot az automataberendezésen jól láthatóan feltüntetni.

Tavaly nyáron az automataberendezések üzemeltetőinek adókötelezettségéről egy újabb rendelet jelent meg. A 8/2019. (VI. 27.) PM rendelet arról rendelkezik, hogy az automataberendezések üzemeltetői milyen adatokat kötelesek bejelenteni az állami adóhatóság felé az általuk üzemeltetett automataberendezésekről. Ez a rendelet is tartalmazza, hogy az állami adóhatóság az automataberendezés üzemeltetőjének bejelentése alapján automataberendezésenként egyedi regisztrációs számot ad, melyet az automataberendezésen jól láthatóan fel kell tüntetni.

Ez a rendelet lényegében valamennyi automataberendezésre kiterjesztette a regisztrációs kötelezettséget.

A kötelezettség hatályba lépésének időpontját az Art. átmeneti rendelkezése határozta meg, mely kimondta, hogy a 2019. április 13. napján üzemeltetett automataberendezéseket az üzemeltető 2019. június 30-ig köteles elektronikus úton bejelenteni az állami adó- és vámhatósághoz.

Fontos megemlíteni, hogy a törvényben meghatározott bejelentési határidőt az adóhatóság egy, az internetes oldalán közzétett közleménnyel 2019. július 31. napjáig meghosszabbította.

Az átmeneti rendelkezés értelmében ez a kötelezettség nem vonatkozott a 2019. április 13. napját megelőzően már bejelentett, élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezésekre, amennyiben azokra vonatkozóan a bejelentési kötelezettség teljesítésre került.

Fentieket összefoglalva, arra kell figyelemmel lennie valamennyi – tehát nemcsak az élelmiszer-értékesítést végző – automataberendezést üzemeltető adóalanynak, hogy az állami adóhatóság felé történő regisztrációs kötelezettségen túl eleget tegyen annak is, hogy az állami adóhatóság által kiadott regisztrációs számot az automataberendezésen feltüntesse.

Az adóhatóság tájékoztatása szerint a regisztrációs számot célszerű az automataberendezés kezelőszervei mellett, jól olvashatóan, óvva a környezeti hatásoktól, egyértelműen azonosítható formában elhelyezni. Az üzemeltetés ideje alatt az automataberendezés regisztrációs számának folyamatosan látszódnia kell, és ha a felirat megrongálódik, azt haladéktalanul pótolni kell.

Ha nincs jól olvashatóan feltüntetve a regisztrációs szám az automataberendezésen, akkor a természetes személy üzemeltető 500 ezer forintig, a nem természetes személy üzemeltető pedig 1 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal szankcionálható.

A bejelentett automaták regisztrációs számát és üzemeltetési helyét bárki ellenőrizheti a NAV erre szolgáló adatbázisában, ami a https://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/elemiszer_ertekesites linken keresztül vagy a http://nav.gov.hu → Adatbázisok → Automata berendezések adatai elérési úton érhető el a NAV honlapján.

dr. Teszéri-Rácz Ildikó
adójogi szakjogász, adószakértő

 

Adópraxis (2020-02-17)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!