Szívesen válaszol az alábbi témákban:

 • szja
 • Art

A 2023. évi személyijövedelemadó-bevallás

2024. 03. 05.

2024. évben május 21-e a személyijövedelemadó-bevallás benyújtásának, illetve az adó megfizetésének határideje. Az adózóknak az elektronikus felületen ezen időpontig van lehetőségük az esetleges javítások, kiegészítések megtételére. Bár ez a májusi időpont még messze van, érdemes áttekinteni a legfontosabb határidőket.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 12/C. § (1) bekezdése alapján a magánszemély részére az állami adó- és vámhatóság elkészíti és az adóévet követő év március 15. napjától az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) szerinti elektronikus azonosítási szolgáltatás alkalmazásával egy erre a célra létrehozott elektronikus felületen elérhetővé teszi az adóbevallási tervezetet.

Ennek értelmében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) a nyilvántartásában szereplő, a munkáltatói, kifizetői bevallások, adatszolgáltatások adatai alapján 2024. évben is elkészíti a magánszemélyek adóbevallási tervezetét, külön erre irányuló kérelem nélkül, melyhez március 15-től bárki hozzáférhet saját bevallási tervezetéhez az eSZJA-oldalon.
Ezzel a kapcsolatban fontos, hogy a munkáltatóknak, a kifizetőknek és a társadalombiztosítási kifizetőhelyeknek január 31-ig kellett a magánszemélyek részére összesített igazolást (23M30) kiadniuk a 2023. évi jövedelmekről. Hangsúlyos, hogy ezek az igazolások az adózók részére készülnek, azokat a NAV-hoz nem kell beküldeni, ezek alapján kell a bevallás tervezetet ellenőrizni.

Továbbá február 15-ig kellett a magánszemélyek részére kiadni a kedvezményre való jogosultságot tanúsító igazolásokat, melyek szintén a bevallás tervezet ellenőrzéséhez szükségesek és ezeket sem kell beküldeni a NAV-hoz.
Ezek alapján tehát 2024. március 15-től a KAÜ-azonosítóval (Központi Azonosítási Ügynök) rendelkező magánszemélyek megtekinthetik a személyijövedelemadó-bevallási tervezeteket az Ügyfélkapun keresztül az eSZJA-oldalon.

Bevallás-tervezet elektronikusan

Nagyon fontos, hogy a tervezet 2024. március 15-től elektronikus formában elérhető a NAV honlap főlapjáról az eSZJA-oldalon.
A tervezetek publikálását követően a NAV a tervezetek elérhetőségéről tárhely értesítést küld. A kizárólag elektronikus értesítések tárhelyre helyezése március 15-ét követően kezdődik, amely több napot is igénybe vehet.
Akik nem rendelkeznek Ügyfélkapuval azt bármikor megnyithatják és onnantól elérhető számukra a személyijövedelemadó-bevallási tervezet.
Ügyfélkaput a NAV valamennyi ügyfélszolgálatán lehet nyitni, továbbá a kormányablakokban, a Magyar Posta kijelölt postahelyein és a konzuli képviseleteken is lehetőség van Ügyfélkapu nyitásra.

Azok az adózók, akik KAÜ-azonosítóval nem rendelkeznek március 18-ig kérhetik a NAV által készített bevallási tervezet postázását. Mely az alábbiak egyikén többféle módon is megtehető:

 • SMS-ben a +36 30 344 4304-es telefonszámon – az üzenetben az adóazonosító jelet és a születési dátumot kell megadni a következő formátumban: SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn;
 • a NAV honlapján elérhető űrlapon (www.nav.gov.hu/eszja);
 • a „Kérelem az adóbevallási tervezet papír alapon történő átvételéhez” elnevezésű formanyomtatványon (BEVTERVK);
 • kötetlen formájú levélben, melyben az adóazonosító jelet és a születési dátumot kell megadni;
 • a NAV Infóvonalán keresztül telefonon (1819-es hívószámon);
 • vagy személyesen a NAV ügyfélszolgálatán.

A papíralapú tervezet március 18. után is kérhető a NAV-tól, viszont akkor már csak kizárólag a NAV ügyfélszolgálatain lehet ezt kérni.

Azoknak a KAÜ-azonosítóval rendelkező adózóknak, akik nem javították a bevallási tervezetüket, illetve azt nem is egészítették ki, a NAV április 30.-áig értesítést küld a befizetendő adó összegéről. A NAV ugyancsak eddig a napig küld értesítést azoknak a KAÜ-azonosítóval nem rendelkező magánszemélyeknek, akiknek visszatérítendő vagy befizetett adójuk keletkezett, és március 18-ig nem kértek papíralapú bevallási tervezetet, vagy bevallási kötelezettségüket más módon nem teljesítették.

Hangsúlyos, hogy a külföldi illetőségű magánszemélyek is eddig a napig (2024. április 30-ig) nyilatkozhatnak arról, hogy őket, a külföldi illetőségükre tekintettel, 2023-ban Magyarországon adókötelezettség nem terhelte (Szja tv. 12/C. § (5) bekezdés).

A külföldi illetőségű magánszemélyek az szja-bevallás alóli mentesítéshez „Nyilatkozat a külföldi illetőségű magánszemélyek személyijövedelemadó-bevallási kötelezettség alóli mentesítéséhez a 2023. adóévre” elnevezésű 23NYK jelű formanyomtatványon tehetik ezt meg, mely angol nyelven is elérhető a NAV honlapján.
Ha a külföldi illetőségű magánszemély ezt a nyilatkozatot megteszi, akkor a neki esetlegesen elkészített adóbevallási tervezet – az adózó javítása nélkül – az adóbevallási határidő leteltével nem válik bevallássá.

Tervezetek kiegészítése

Bizonyos esetekben ki kell egészíteni a NAV által elkészített tervezetet, melyek az alábbi esetekben fordulhatnak elő:

 • Azok a magánszemélyek, akik olyan jövedelmet is szereztek, amiről a NAV-hoz nem érkezett kifizetői adatszolgáltatás – például magánszemélytől ingatlan-bérbeadásából származó jövedelem – ki kell egészíteniük a tervezetet.
 • A kedvezmények (mint például: családi kedvezmény, személyi kedvezmény stb.) érvényesítéséhez fontos, hogy a visszaigényelhető összegeket fel kell tüntetni a tervezetben. A családi kedvezmény érvényesítéséhez a gyermekek adatainak a kitöltése, a kedvezmény típusának megjelölése, a jogosultsági hónapok megadása ugyancsak elengedhetetlen.
 • A visszautaláshoz meg kell adni a bankszámlaszámot vagy a postai címet.
 • Az szja 1+1 százalékáról legegyszerűbb az eSZJA-oldalon lehet nyilatkozni.

Abban az esetben, ha az adózó egyetért az adóbevallási tervezettel, akkor nincs vele teendője, a tervezete 2024. május 21-ével érvényes bevallásává válik.
Abban az esetben viszont, ha valaki nem ért egyet a NAV által elkészített tervezetben lévő adatokkal, akkor azt az eSZJA-felületen lehet javítani, kiegészíteni és beküldeni a bevallást. Amennyiben az adózó nem rendelkezik ügyfélkapuval, akkor önállóan, a 23SZJA nyomtatványon kell a bevallást benyújtani.

A személyi jövedelemadó (szja) bevallás benyújtásának végső határideje 2024. május 21.

Ez a 23SZJA, adóhatósági közreműködés nélküli szja-bevallás benyújtásának és az adó megfizetésének határideje. Az adóbevallási tervezetet az adózók eddig az időpontig javíthatják, egészíthetik ki az elektronikus felületen. Az 1+1%-os rendelkező nyilatkozat benyújtásának határideje - a korábbi évekhez hasonlóan - ugyancsak ezen a napon van. Figyelni kell arra, hogy a benyújtási határidő után a tervezet érvényes bevallássá válik, akkor is ha az nem kerül elfogadásra.

Fontos kitérni arra, hogy a tervezet elkészültét megelőzően benyújtott 23SZJA bevallás a NAV által készített tervezet nem írja felül. Ez azt jelenti, hogy ha az adózó a bevallása adataiban változtatni egyáltalán nem kíván, akkor az eSZJA portálon az adóbevallási tervezettel teendője nincsen. Ha a korábban benyújtott 23SZJA bevallásának önellenőrzését vagy adózói javítását szeretné az adózó, akkor azt többek között megteheti az eSZJA portálon elérhető bevallási tervezete segítségével is.
Az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek, és az áfafizetésre kötelezetteknek a tevékenységükből származó jövedelmi, illetve az adóhivatali nyilvántartásokban nem szereplő adatokkal kell kiegészíteniük bevallási tervezetüket.
Ezen esetekben továbbra is önállóan kell benyújtani a bevallást, mivel a számukra készített tervezetek nem válnak automatikusan bevallássá, de segítségül szolgálnak a bevallás elkészítéséhez.

A fentiek értelmében, az eSZJA Portálon az ügyfélkapuval rendelkezők akár okostelefonon vagy tableten is megtekinthetik, és ha szükséges, ezeken az eszközökön szerkeszthetik is az szja-bevallást.
A magánszemélyeknek és azoknak a tavaly egész évben kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó egyéni vállalkozóknak (katás vállalkozók), akiknek volt munkahelyük és kaptak munkabért, a bevallási tervezetük automatikusan bevallássá válik, ha önállóan nem nyújtanak be szja-bevallást május 21-éig.

dr. Záhonyi Mariann Szilvia (2024-03-05)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!