Szakterületek:

  • személyi jövedelemadó
  • adóeljárás

Ez a tartalom 1029 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Ezt a cikket frissítettük a legújabb információkkal!

Adócsomag 2022: a 25 év alatti adókedvezmény nehéz kérdései

2021. 07. 26.

A tavasz folyamán számos – törvényi és kormányrendeleti szintű – adózást érintő módosítás került kihirdetésre. Az adócsomag változásai különböző időpontokban léptek-lépnek hatályba: egy részük már 2021-ben alkalmazandó, mások 2022. január 1-jétől, vagy később. Cikksorozatunkban az alkalmazás időpontja szerint vesszük sorra a legfontosabb változásokat. Ezúttal a 2021. év elejétől életbe lépő változások közül a 25 év alatti adókedvezmény kérdéseit vesszük sorra.

A Magyar Közlöny 2021/81. számában jelent meg a 2021. évi XXXIV. törvény, amely a 25 év alatti fiatalok bizonyos jövedelmeinek mentesítéséről szól. A személyi jövedelemadó törvény 29/F. §-sal kerül kiegészítésre. A kedvezmény csak 2022. január 1-jétől vehető igénybe és érinteni fogja az adóelőleg nyilatkozatok körét, továbbá a többi kedvezmény elszámolását is. A bérszámfejtő programok módosítása is szükségessé válik.

A 25 év alatti fiatalok kedvezménye nem alkalmazható minden összevonásra kerülő jövedelemre (pl. ingatlan bérbeadás jövedelme), sőt a külön adózó jövedelmekre (pl. kamat, osztalék, árfolyamnyereség, ingó-ingatlan értékesítés stb.) sem. 

Melyek tehát a kedvezményezett jövedelmek?

  • az egyik jogcím a jogosultsági hónapok alatt megszerzett, a személyi jövedelemadó törvény szerinti bérjövedelem. Ez nem vonatkozik a 2021-ben megszerzett és 2022. január 10-éig kifizetett bérjövedelemre (pl.: munkabér, illetmény, illetménykiegészítés, pótlék, túlóradíj, rendelkezésre állási díj, jutalom, prémium stb.).
  • a másik jogcím a törvényi mérték szerinti végkielégítés. A törvényi mértéket meghatározza, hogy a Munka Törvénykönyvének szabályait, vagy a közalkalmazotti, állami szolgálati, rendvédelmi, honvédségi, bírósági, ügyészségi stb. jogviszonyokról szóló törvény szabályait kell alkalmazni. Ezek a törvények ugyanis eltérően szabályozzák a végkielégítés kötelezően fizetendő összegét. A mentesség a 2021. december 31-ét követően megszerzett végkielégítésre vonatkozik.
  • a következő kedvezményezett jogcím a mezőgazdasági őstermelő őstermelői tevékenységéből származó jövedelme. A mezőgazdasági őstermelő jövedelme összevonásra kerülő jövedelem tekintet nélkül arra, hogy az őstermelő átalányadózással vagy tételes költségelszámolással, netán 10 százalék költséghányad alapján határozza meg a jövedelmét. A kedvezmény a 2021. december 31-e utáni őstermelői jövedelemre alkalmazható.
  • a negyedik jogcím a magánszemély által nem egyéni vállalkozóként kötött, díjazás ellenében történő munkavégzésre irányuló más szerződés (pl. megbízási szerződés) alapján folytatott tevékenységéből származó, 2021. december 31-e után megszerzett jövedelme. Ide értendő az adószámos magánszemély által végzett tevékenység ellenértéke is. 
  • a következő adómentes jogcím a vállalkozói jövedelem alapján adózó egyéni vállalkozó kivétje. Ugyancsak adómentes az egyéni vállalkozó átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelme. A kedvezmény a 2021. december 31-e után megszerzett vállalkozói kivétre és átalányadó-alapra alkalmazható.
  • ugyancsak alkalmazható a kedvezmény az európai parlamenti képviselő, a helyi önkormányzati képviselő, a választott könyvvizsgáló e tevékenységéből származó jövedelmére is. A 2021. december 31-ét követően megszerzett bevétel adókötelezettségére alkalmazható első alkalommal.

Ennél a kedvezménynél összegbeli korlátozást ír elő a törvény. A kedvezményezett összeg adóévenként legfeljebb a jogosultsági hónapok számának és a teljes munkaidőben alkalmazásban állók Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző év július hónapjára vonatkozó nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresetének szorzata. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy minden 25 év alattinak jár majd a kedvezmény, azonban maximum az átlagkereset mértékéig, az ezt meghaladó keresetre nem érvényes a személyi jövedelemadó mentesség-mentesség. Jogosultsági hónapként azok a hónapok vehetők figyelembe, amelyekben a fiatal a 25. életévét nem töltötte be, utoljára a 25. életéve betöltésének hónapja.

 
 

A 25 év kapcsolódó kérdései

Amennyiben a 25 év alatti fiatalok kedvezményére való jogosultság az adóév egészében nem áll fenn, és a jogosultsági hónapokban megszerzett, összevont adóalapba tartozó önálló tevékenységből származó jövedelem másként nem állapítható meg, azt az ilyen címen megszerzett adóévi jövedelemnek a jogosultsági hónapokkal arányos részeként kell figyelembe venni. 

A kedvezményezett hónapok a 25. életév betöltése előtti időszakot jelzik. Abban az esetben, ha a fiatal a 25. életévét augusztus hónapban tölti be, akkor augusztusban még jár az adómentesség. Amennyiben a fiatal november hónapban betölti a 25. életévét, akkor a december hónapokban megszerzett jövedelem már nem adómentes.

Előfordulhat, hogy a 25 év alatti fiatal (pl. 24 éves) házasságot köt. Kérdésként merül fel, hogy az első házasok kedvezményét melyik hónaptól veheti igénybe. Ebben az esetben az első házasok kedvezményének első jogosultsági hónapja az a hónap lesz, amelyet megelőző hónapban a házastársak valamelyike a 25. életévét betölti.

A 2021. december 31-éig megkötött házasságok esetében a kedvezmény az első házasok kedvezménye érvényesítésének időszakából még hátralévő jogosultsági hónapok tekintetében alkalmazható. Tegyük fel, hogy egy 23 éves és egy 24 éves fiatal 2021. június 5-én házasságot kötött. Kizárólag munkaviszonyból származó jövedelemmel rendelkeznek. Ebben az esetben július – december hónapokra érvényesíthetik az első házasok kedvezményét. Ez 6 havi kedvezmény. 2022. január 1-jétől a 25 év alatti fiatalok adómentessége érvényesül, tehát egyik fél sem fizet személyi jövedelemadót. Az ifjú férj 2022. október 7-én betölti a 25. életévét. Az ő esetében 2022. októbere az utolsó adómentes hónap, viszont novembertől érvényesítheti az első házasok kedvezményét. Ezen kedvezmény jogosultsági hónapjainak száma 18 hónap lesz (24 hó - 6 hó).

A családi adókedvezményről se feledkezzünk meg…

A 25 év alatti fiatalok kedvezményét érvényesítő fiatal a családi kedvezményről abban az esetben is tehet adóelőleg-nyilatkozatot a munkáltató, az összevont adóalapba tartozó rendszeres bevételt juttató kifizető részére, ha a 25 év alatti fiatalok kedvezményének érvényesítése miatt az adóelőleg-alapja nullára csökken. Ne feledkezzünk meg arról, hogy az összjövedelemmel szemben nem érvényesíthető családi kedvezmény összegére jutó személyi jövedelemadó összege tb-járulék kedvezményként elszámolható.

Tegyük fel, hogy egy ifjú hölgy 2019. szeptember 12-én ikreket szült. Az érintett személy e cikk írásának időpontjában 22. éves. Feltételezzük, hogy 2022. január 1-jétől munkába áll. Munkabére bruttó 500 000 forint. Más jövedelme nem lesz. A fiatal anyuka 2022-ben még 25 év alatti fiatalnak számít. Nos hogyan alakul majd az ő adófizetési kötelezettsége?

Bruttó munkabér 400 000 forint
25 év alatti fiatalok kedvezménye - 400 000 forint
Összevonásra kerülő jövedelme 0 forint
Személyi jövedelemadó összege 0 forint
Igénybe nem vett családi kedvezményre jutó szja 
(2 fő × 12 hó × 133 330) × 0,15
479 988 forint
Tb-járulékfizetési kötelezettség 
(12 hó × 400 000 × 0,185)
888 000 forint
Családi járulékkedvezmény (888 000 > 479 988) -479 988 forin
Megfizetendő tb-járulék összege (888 000 – 408 012) 408 012 forint

 

Sándorné Új Éva (2021-07-26)

Az adókedvezmény viszonyulása egyéb kedvezményekhez

Első házasok kedvezménye

Előfordulhat az az eset, hogy két 25 év alatti fiatal korán köt házasságot, mielőtt még betöltötték volna a 25. életévüket. Ebben az esetben az első házasok kedvezményének első jogosultsági hónapja az a hónap lesz, amelyet megelőző hónapban a házastársak valamelyike a 25. életévét betölti. Az első házasok kedvezménye és a 25 év alatti fiatalok kedvezménye tehát egyidőben nem alkalmazható addig, ameddig a házaspár egyik tagja be nem tölti a 25. életévét. Az első házasok kedvezményének megosztása miatt ezután viszont már előfordulhat, hogy a fiatalabb házastárs a 25 év alatti fiatalok kedvezménye mellett az első házasok kedvezményét is igénybe veszi, amennyiben pl. azt a párja nem tudja teljes mértékben érvényesíteni. Az új szabály a 2021. december 31-ét követően megkötött házasságok esetében alkalmazható.
A 2022. január 1-jét megelőzően megkötött házasságok esetében ez a szabály az első házasok kedvezménye érvényesítésének időszakából még hátralévő jogosultsági hónapok tekintetében alkalmazható. 

Példa

Egy 20 éves lány és egy 24 éves fiú 2021. május 29-én házasságot köt. Első házasságukra tekintettel 2021. június és december között 7 hónapra jogosultak az első házasok kedvezményére. 2022. január 1-től mindketten a 25 év alatti fiataloknak járó adóalap-kedvezményt veszik igénybe. Az ifjú férj 2022. április 15-én betölti a 25. életévét. Ez azt jelenti, hogy a férj esetében – a 25 év alatti fiatalok kedvezményének igénybevételével –2022. április lesz az utolsó adómentes hónap, viszont májustól még 17 hónapra érvényesítheti az első házasok kedvezményét, amelynek teljes jogosultsági ideje 24 hónap.

Családi kedvezmény

A 25 év alatti fiatalok kedvezményét érvényesítő fiatal a családi kedvezményről abban az esetben is tehet adóelőleg-nyilatkozatot a munkáltató, az összevont adóalapba tartozó rendszeres bevételt juttató kifizető részére, ha a 25 év alatti fiatalok kedvezményének érvényesítése miatt az adóelőleg-alapja nullára csökken. A családi kedvezményről tett adóelőleg-nyilatkozat szerinti családi kedvezmény adóelőleg-alap terhére nem érvényesíthető értékének az adó mértékével meghatározott összege a Tbj. szerinti szabályok alkalmazásával családi járulékkedvezményként vehető igénybe.

Az Szja tv. 49. §-a szabályozza az adóelőleg-fizetési kötelezettséget, amely szabályok között negyedéves fizetési kötelezettség is található (pl. egyéni vállalkozó). A Szja tv. adóelőleg fizetésre vonatkozó szabályai kiegészülnek azzal, hogy amennyiben a fiatalnak a 25 év alatti fiatalok kedvezményére való jogosultsága az adott negyedév egészében nem áll fenn, és az adott negyedévi jogosultsági hónapban (hónapokban) megszerzett, összevont adóalapba tartozó, önálló tevékenységből származó jövedelmének adóelőleg-alapja másként nem állapítható meg, azt az adott negyedévi önálló tevékenységből származó jövedelem adóelőleg-alapjának a negyedév jogosultsági hónapjával (hónapjaival) arányos részeként kell figyelembe venni.
    

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!