Szakterületek:

  • jövedelemadó
  • társadalombiztosítási jog

Ez a tartalom 391 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

30 év alatti anyák kedvezményének szabályai

2023. 04. 25.

Még alig telt el egy év a 25 év alatti fiatalok személyi jövedelemadó kedvezményének bevezetése óta, máris itt az újabb adókedvezmény. Az újonnan bevezetett rendelkezések lényegében a 25 év alatti fiatalok 2022-ben bevezetett „adómentességét” terjesztik ki a gyermeket vállaló 25-30 éves korú fiatal nőkre. Az eddigi tapasztalatok alapján felmerülő legfontosabb kérdéseket boncolgattuk.

A Magyar Közlöny 2022. évi 218. számában jelent meg a 30 év alatti anyák kedvezményéről szóló 596/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) – egyelőre a veszélyhelyzet idejére –, mely 2023. január 1. kezdeti hatállyal ismételten módosította a személyi jövedelemadó, azon belül a gyermekvállaláshoz kapcsolt kedvezmények szabályait.

Az újonnan bevezetett rendelkezések lényegében a 25 év alatti fiatalok 2022-ben bevezetett „adómentesse´gét” terjesztik ki a gyermeket vállaló 25-30 éves korú fiatal nőkre, ami valójában az összevont adóalapból a jogosultsági hónapokban megszerzett (munkaviszonyból származó jövedelem esetében a jogosultsági hónapokra elszámolt), munkavégzéssel szerzett jövedelmek meghatározott értékhatáráig levonható adóalap-csökkentő kedvezmény.
A családi adórendszert tovább bővítő rendelkezés értelmében a 25 és 30 év közötti anyáknak (függetlenül attól, hogy házasságban élnek, hajadonok vagy elváltak) nem kell személyi jövedelemadót fizetniük, akik gyermeket vállalnak, de megjegyzendő, hogy a kedvezménynek feltételrendszere és plafonértéke is meghatározásra került.

Fontos kiemelni, hogy hasonlatosan a NÉTAK (négy vagy többgyermekes anyák kedvezménye) jogosultságához a 30 év alatti anyák kedvezményét is kizárólag nők érvényesíthetik.

Ellentétben a családi kedvezménnyel nincs lehetőség sem megosztásra, sem közös érvényesítésre a házastárssal vagy élettárssal, így amennyiben az édesanyának nincs kedvezményre jogosító jövedelme, úgy nem tudja igénybe venni ezt az SZJA-mentességet.

Mint minden más családtámogatási formánál a jogalkotó ebben az esetben is kettős célt fogalmazott meg; amellett, hogy ösztönözni kívánja a gyermekvállalást, azt is fontosnak tartja, hogy több pénz maradjon a gyermekes családoknál.

Az SZJA-mentesség nem újdonság a magyar adórendszerben. Három éve a négy, vagy több gyermeket nevelő édesanyák kedvezménye, míg egy éve a 25 évnél fiatalabb, dolgozó fiatalok élveznek személyijövedelemadó-mentességet; ezzel az új kedvezménnyel a 30 év alatti édesanyáknak jár SZJA-mentesség.

1. Mit is jelent a „vállalás”?

Bár a rendelet első olvasásra úgy értelmezhető, mintha 2023. évtől minden 30 évnél fiatalabb édesanya részesülne a fiatal anyák kedvezményében, ugyanakkor a szabályozásban a „vállalnak” szóra került a hangsúly.
Ugyanis a Korm. rendelet 5. §-a értelmében a kedvezmény abban az esetben illeti meg a fiatal anyát, ha magzatára, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja törvény) 29/A. §-ban ismertetett családi kedvezményre való jogosultsága 2022. december 31-ét követően nyílik meg.

Ez a két kifejezés – „vállal” és „jogosultság megnyílása” – együttes értelmezésben mutatja meg, hogy csak újonnan született gyermekek esetében beszélhetünk a kedvezményre való jogosultságról.

Amennyiben adott egy 28 éves édesanya, akinek két gyermeke van – akik után családi kedvezményre jogosult – úgy bár családi kedvezményt és családi járulékkedvezményt érvényesíthet az összevont adóalapba tartozó jövedelme (például munkabére) után, azonban SZJA-mentesség nem fogja megilletni.
Természetesen, ha a 30. életéve betöltése előtt újabb gyermeket vállal – azaz újabb gyermeke születik vagy örökbe fogad –, akkor igénybe veheti a 30 év alatti anyák kedvezményét is.

 
 

2. Már magzat vonatkozásában is?

A gyermek születése mellett a jogalkotó – ahogy a gyermekek után járó egyéb kedvezmények vonatkozásában – a 30 év alatti anyák kedvezménye során is figyelembe veszi a magzati állapotot – mint világra még nem jött gyermeket –, valamint az örökbefogadott gyermeket egyaránt.

Figyelemmel arra, hogy a családi kedvezmény feltételrendszerét kell alkalmazni háttérszabályként, így a 30 év alatti várandós nő már a magzat fogantatásának 91. napjától jogosult az SZJA-mentességre, de legkorábban a rendelet hatálybalépésének napjától, azaz 2023. január 1-től.
Ehhez a nőgyógyász által kiállított, a várandósság 91. napjának betöltésének tényét igazoló igazolásra, azaz orvosi papírra van szükség.

A jogszabályi megfogalmazás a laikusok számára korlátozásként hathat, amikor úgy rendelkezik a Korm. rendelet 5. §-ban, hogy a kedvezmény abban az esetben illeti meg a fiatal anyát, ha magzatára tekintettel a családi kedvezményre való jogosultsága 2022. december 31-ét követően nyílik meg; azaz mondhatnánk, a magzat fogantatásának 91. napjának 2023. január 1. vagy azt követő napra kellene esnie.
Azonban ezzel az értelmezéssel a 2023. első felében születendő gyermekekre tekintettel kizárólag a születéstől – például áprilistól – szerezne jogosultságot az édesanya a kedvezmény érvényesítésére – ezáltal elesne a január-március időszakra eső mentességtől –, mely éles ellentétben áll a jogalkotó szándékával.
Mindezeket figyelembe véve a Korm. rendelet 5. §-át úgy kell értelmezni, hogy ha a magzatra tekintettel érvényesíthető családi kedvezményre való jogosultság 2023. január 1. napján fennáll, akkor a 30 év alatti anyák kedvezménye 2023. január 1-től megilleti a fiatal édesanyát, ellenben ha a gyermek fogantatásának 91. napja a rendelet hatálybalépésének napján vagy azt követően kerül megállapításra, akkor a megállapított hónaptól jogosult figyelembe venni az SZJA-kedvezményt.

Az Szja törvény értelmében a várandós nő a magzat fogantatásának 91. napjától a gyermek megszületéséig, mint magzat után jogosult a családi kedvezményre, majd a gyermeke megszületését követően azért válik családi kedvezményre jogosulttá, mert a gyermek után családi pótlékra lesz jogosult.
Ehhez a törvényi logikai rendhez igazodik a Korm. rendelet is, mely által nem beszélhetünk kedvezmény érvényesítése alól kieső időszakról.
Szintén az Szja törvényből eredő szabályozás okán az örökbefogadott gyermekek után is érvényesíthető a kedvezmény, feltéve, hogy az örökbefogadó édesanya 25 és 30 év közötti.

Fontos kiemelni, hogy a kedvezmény szempontjából

kizárólag az a nő tekinthető fiatal anyának, akinek családi kedvezményre való jogosultsága magzatára, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel a 30. életéve betöltését megelőző napig megnyílik, de mindenképpen 2022. december 31-e után.

3. Melyek a jogosultsági hónapok?

A Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése értelmében jogosultsági hónapnak azon hónapok tekinthetők, amelyekben a fiatal anya családi kedvezményre való jogosultsága fennáll, de legkorábban a 25. életéve betöltésének hónapját követő hónap; illetve legfeljebb a fiatal anya 30. életévének betöltési évének azon hónapja, melyre családi kedvezményre jogosult (vagyis általános esetben azon év december 31-ig jogosult, amely évben a 30. életévét betölti).

Hogy példával is jól érzékelhessük:, egy 2023. január 1-én várandós édesanya a magzatra tekintettel érvényesítheti a 30 év alatti anyák kedvezményét, míg amikor márciusban megszületik a gyermeke, úgy a születésre figyelemmel élvez adómentességet, mely mentességi állapot mindaddig fennáll, amíg be nem tölti augusztusban a 30. életévét.
Ez esetben január 1-én „még nincs gyermeke” – „csak” várandós – és 30 év alatti, így megfelel a feltételeknek, mely által január 1. és augusztus között SZJA-mentességben részesül.
Abban az esetben, ha a várandós nő gyermeke 2023. június elején fog megszületni, de az édesanya 2023. április 18-án betölti a 30. életévét, akkor sajnos a várandós nő nem veheti igénybe a 30 év alatti anyák kedvezményét, figyelemmel arra, hogy az anya várandóssága 2022. december 31-e előtt érte el a 91. napot és a gyermek az anya 30. életéve betöltését követően fog megszületni.

4. Miért csak 25 év felett érvényesíthető a 30 év alatti anyák kedvezménye?

Megjegyzendő, hogy a megkötés – miszerint kizárólag a 25. évet betöltött anya érvényesítheti a 30 év alatti anyák kedvezményét – abból a bevezetőben már érintett elgondolásból ered, hogy egy 25. életévét be nem töltött fiatal pusztán az életkori megfelelés okán SZJA-mentességet élvez; így okafogyott lenne más kedvezményt párhuzamosítani azon időszakra.

Figyelemmel arra, hogy a 25 év alatti fiatalok kedvezményével egy fiatal nő ugyanazon jövedelem típusokra vonatkozóan jogosult személyi jövedelemadó mentességre, mint a 30 év alatti anyák kedvezményével, a jogalkotó döntése értelmében a két kedvezmény együttesen nem érvényesíthető, azok tekintetében sorrendiségnek kell megvalósulnia.

Mindezt igazolja – az Szja törvényből már jól ismert kedvezmények érvényesítésére vonatkozó sorrendiség – a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. mondata, miszerint a 30 év alatti anyák kedvezménye a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét, valamint a 25 év alatti fiatalok kedvezményét követően, de a személyi kedvezményt, az első házasok kedvezményét és a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető.

5. Korlátlan mentesség helyett összeghatár?

Fontos kiemelni, hogy a kedvezmény összeghatárhoz/plafonértékhez kötött, azaz összege havonta legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal hivatalos közleménye szerinti, teljes munkaidőben alkalmazásban állók tárgyévet megelőző év – jelen esetben 2022 – július hónapjára vonatkozó nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresetének összege.
Ezen számítás szerint 2023-ban a kedvezmény összege jogosultsági hónaponként legfeljebb 499.952,- forint, ami 74.993,- forint adómegtakarítást jelent, míg teljes évre fennálló jogosultság esetén 5.999.424,- forint, ami összesen 899.914,- forint adómegtakarítást jelent.

6. Teljes adómentesség vagy csak bizonyos jövedelmekre érvényesíthető?

Nem csak összegileg, hanem jövedelem típus szerint is kötött az érvényesítési rendszer.

A 30 év alatti anyák kedvezménye kizárólag a Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében taxatív módon felsorolt összevont adóalapba tartozó jövedelmekre érvényesíthető. Ide vonatkozóan a fiatal édesanya igénybe veheti a kedvezményt a munkabére vagy más, nem önálló tevékenységből származó jövedelmei (például társaság vezető tisztségviselői feladatainak ellátásáért kapott díjazás, társaság tagjaként végzett személyes közreműködés díjazása) után.
A kedvezmény érvényesíthető az adóköteles társadalombiztosítási ellátásokból, így például a csecsemőgondozási díjból (CSED) vagy a gyermekgondozási díjból (GYED) is; valamint ha egyéni vállalkozóként végez tevékenységet, akkor a vállalkozói kivét vagy az átalányban megállapított jövedelem csökkenthető ezzel a kedvezménnyel.

Amennyiben mezőgazdasági őstermelőként tevékenykedik, akkor az őstermelői jövedelméből érvényesítheti azt, ha pedig megbízási szerződés vagy felhasználási szerződés alapján szerez kifizetőtől jövedelmet, akkor e jövedelmeiből veheti igénybe a kedvezményt.
Amennyiben az édesanya fiatal anyák kedvezményére való jogosultsága az adóév egészében nem áll fenn, és a jogosultsági hónapokban megszerzett, összevont adóalapba tartozó önálló tevékenységből származó jövedelme másként nem állapítható meg, azt az ilyen címen megszerzett adóévi jövedelemnek a jogosultsági hónapokkal arányos részeként kell figyelembe venni.

7. Hogyan alakul a nyilatkozattételi kötelezettség?

Hasonlóan a többi Szja törvényben szabályozott kedvezményhez, annak a 30 év alatti jogosult anyának, aki a kedvezményt a havi béréből kívánja érvényesíteni adóelőleg-nyilatkozatot kell tennie a munkáltatója, kifizetője felé.

A kedvezmény érvényesítésére irányuló nyilatkozat benyújtható online, a Nemzeti Adó – és Vámhivatalon (továbbiakban: NAV) keresztül az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (továbbiakban: ONYA) vagy a munkáltatónak, kifizetőnek átadott hagyományos, papír alapú nyilatkozaton.
Előbbi esetben az adózónak be kell lépnie az ügyfélkapuja használatával az ONYA felületre és kitöltenie a nyomtatványt, míg magát a nyilatkozatot a NAV juttatja el az abban megjelölt munkáltató, kifizető részére, ezáltal a fiatal anyának további teendője nincs.

Hasonlóan a családi kedvezmény szabályozásához a fiatal anyának új nyilatkozatot kell tennie, amennyiben a munkáltatónak korábban átadott adóelőleg-nyilatkozatban közölt adatok változnak.
Ide tartozik az az általános esetkör, amikor az év elején várandósként volt jogosult az édesanya, majd a gyermek év közben megszületett.
A fiatal anya módosító nyilatkozattételi kötelezettségnek indoka, hogy amikor a gyermek megszületik, akkor a fiatal anya a gyermek után családi pótlékra válik jogosulttá, ezért már nem a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés b) pontja, hanem az a) pontja alapján nyílik meg a jogosultsága a kedvezményre.
Mindezek alapján új nyilatkozatot kell kitöltenie, amiben szerepeltetnie kell, hogy 2022. december 31. után született gyermekre tekintettel jogosult a kedvezményre, valamint a megszületett gyermek nevét és adóazonosító jelét is.

Azon fiatal – 25 év alatti – nőknek, akik az eddigi években megszokhatták, hogy nincs teendőjük az adómentesség érvényesítéséhez – mert életkoruknál fogva a 25 év alatti fiatal SZJA-mentességének igénybevételéhez nem kellett a munkáltatójuk/kifizetőhelyük felé év elején nyilatkozatot kitölteniük – azok számára újdonság lehet, hogy a 30 év alatti anyák kedvezményének igénybevételéhez nyilatkozatot szükséges kitölteni, ellenkező esetben kizárólag utólag, az adóbevallásban lesznek jogosultak a kedvezmény érvényesítésére.

És még egy fontos: akár a Diákhitel is elengedésre kerülhet!

Az adómentesség lehetőségével várhatóan több tízezer, jövedelemmel rendelkező fiatal édesanya élhet majd. Ők nemcsak az új SZJA-mentességre, hanem minden más családtámogatásra is jogosultak, például a családi adókedvezményre, a babaváró támogatásra és a gyermekgondozási díjra (GYED) is.

A jogalkotó tovább bővítette az előbbi példálózó felsorolást és rendeletben szabályozta, hogy a 30 év alatti tanuló és friss diplomás nők nemcsak SZJA-mentességet, de teljes diákhitel-elengedést is kaphatnak, ha gyereket szülnek vagy örökbe fogadnak.

Az egyes családpolitikai intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 595/2022. (XII. 28.) kormányrendelet értelmében módosításra került a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Kormányrendelet.

A módosítás szerint a rendelet 18/A. §-a kiegészült az (1a) bekezdéssel, mely alapján a 30 év alatti diákhitellel rendelkező nők tartozása támogatássá alakul – vagyis a rendelet erejénél fogva elengedésre kerül –, ha gyermeket vállalnak.
Az új szabályozás kimondja, hogy a 30. életévét be nem töltött hitelfelvevő nő akár a felsőoktatási tanulmányai alatt, akár azok sikeres befejezését (az oklevél/diploma megszerzését) követő két éven belül gyermeket vállal – ide értve az örökbefogadást is –, akkor a fennálló hallgatói hiteltartozása száz százalékának megfelelő összegű vissza nem térítendő gyermektámogatásban részesülhet.
Az igénylésnek formai és időbeli feltétele is szabályozásra került, miszerint a Diákhitel Központ által e célra rendszeresített nyomtatványán, illetve a gyermek születését – örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását – követő 60 napon belül lehetséges benyújtani a támogatás iránti kérelmet.
Hasonlatosan a 30 év alatti anyák kedvezményéhez a diákhitel-támogatást (elengedést) sem érvényesítheti az az édesanya, aki bár a diplomája megszerzését követő két éven belül vállalt gyermeket, azonban mindez 2023. január elseje előtt történt.

Figyelemmel arra, hogy a támogatást bevezető rendelet 2023. január 1-jén lépett életbe, így ha egy nőnek 2022 novemberében született gyermeke – hiába felelne meg az egyéb feltételeknek – akkor sem jogosult a támogatásra.
Hasonlatosan más adókedvezményhez, a 30 év alatti anyák SZJA-mentessége is a bevezetés évében kevés édesanyát érint.
Azonban, ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy ha elegendő ismerettel rendelkeznek az érintettek egy már meglévő kedvezményről, akkor sokkal inkább ahhoz igazítják életvitelüket, vagy jövőbeni terveiket, akkor elmondható, hogy az érvényesítésre jogosult nők száma exponenciálisan növekedni fog.
Ahogy az fentebb kifejtésre került a 30 év alatti anyák SZJA-mentessége kizárólag a 25 év alatti fiatalok kedvezményét követően – arra való jogosultság megszűnését követő hónaptól – vehető igénybe, így az egyes hónapok, évek előrehaladtával biztosan több és több fiatal nő dönt az anyává válás mellett, illetve már meglévő édesanyák vállalnak második vagy akár harmadik gyermeket.

Bíró Boglárka (2023-04-25)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!