Ez a tartalom 1659 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

A katás vállalkozás bizonylatolási és nyilvántartási kötelezettségéről

2020. 01. 03.

A kata szerint adózó vállalkozás mentesül a klasszikus könyvvezetési kötelezettség alól, mivel a vállalkozásnak a tételes adóval összefüggő nyilvántartási kötelezettségét a Kata tv. rendelkezései szerint kell teljesítenie. Ugyanakkor a kata szerint adózó adóalany esetében is felmerülhetnek további nyilvántartási kötelezettségek.

A Kata tv. rendelkezése szerint a kata szerint adózó adóalany a nyilvántartási kötelezettségét vagy egy bevételi nyilvántartás vezetésével, vagy az általa kiállított valamennyi bizonylat (például nyugta, számla) teljes körének megőrzésével teljesíti. A bizonylatok kiállítására vonatkozóan a Kata tv. 12. §-ának (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a kisadózó vállalkozás a termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról köteles az általános forgalmi adóról szóló törvény szabályai szerinti nyugtát vagy számlát kiállítani, azzal, hogy a kiállított számlán feltünteti azt, hogy „kisadózó”. Ennek elmaradása esetén a vállalkozás mulasztási bírsággal sújtható. Az említett szövegrész feltüntetésének elsősorban azért van jelentősége, mivel a számlát befogadó adózót a Kata tv. adatszolgáltatásra kötelezi, amelyet ezen adat hiányában nem tudna teljesíteni.

A nyugták, számlák teljes körének megőrzésével a kata szerint adózó adóalany csak akkor teljesíti nyilvántartási kötelezettségét, ha e bizonylatok mindegyike hitelesen tartalmazza a rajta feltüntetett bevétel megszerzésének az időpontját. Mivel kata adóalany esetében a megszerzett bevételnek a százalékos mértékű adó szempontjából van jelentősége, ezért az adóalany által vezetett bevételi nyilvántartásnak olyannak kell lennie, amely alkalmas a százalékos mértékű adó alapjának és összegének megállapítására, továbbá a százalékos adó alóli mentesülés megállapítására és ellenőrzésére.

Díjmentes összefoglaló ingyenes cégeknek

Fontos szabály, hogy a bevételi nyilvántartásban adatot rögzíteni, módosítani és törölni csak bizonylat alapján lehet, valamint a már rögzített adatot módosítani vagy törölni is csak úgy lehet, hogy az eredeti adat a módosítást, illetve a törlést követően is megállapítható legyen. A kata szerint adózó adóalany elsősorban az általa kiállított számlával vagy nyugtával támasztja alá bevételi nyilvántartását, de előfordulhat, hogy a bevételi nyilvántartást más (akár nem az adóalany által kiállított) bizonylattal kell alátámasztani (például kamat vagy állami támogatás esetén). Ennek megfelelően, a bevételi nyilvántartást alátámasztó, de számlának vagy nyugtának nem minősülő bizonylat esetében is teljesülni kell a számviteli bizonylatokra előírt minden feltételnek. Ilyen dokumentum lehet minden olyan okmány (szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat), amely gazdasági esemény nyilvántartását támasztja alá, ha minden rajta feltüntetett adat alakilag és tartalmilag hiteles, megbízható és helytálló, valamint maga az okmány is áttekinthető és érthető.  

Például, ha a masszőr a számla kiállítását követően kap a vendégtől borravalót, akkor – mivel a kapott borravaló összege az általános forgalmi adóról szóló törvény tekintetében nem minősül termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás ellenértékének – a borravaló összegéről egyéb adóügyi bizonylatot is kiállíthat.

dr. Kiss Mariann
tájékoztatási kiemelt szakreferens
NAV Központi Irányítás
Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály

 

Adópraxis (2020-01-03)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!