Ez a tartalom 690 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Adólevonás az adószámos magánszemélyek bevételei után

2022. 08. 03.

Vállalkozási szerződések, illetve megbízási ügyletek adóhatósági ellenőrzése mutatott rá, hogy az adószámmal rendelkező magánszemélyek gyakorta elmulasztják teljesíteni adókötelezettségüket a kifizetett összegek után.

A magánszemély önálló tevékenységből származó bevételei, jövedelmei után különféle minőségben is teljesítheti adókötelezettségét. Megbízási vagy felhasználói szerződés alapján megszerzett jövedeleméből

  • egyéni vállalkozóként vagy
  • adószámos magánszemélyként is adózhat.

A jövedelmet ez utóbbi esetben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 17-23. §-ai alapján az összevont adóalapba kell beszámítani, ennek adóterhe pedig 15  százalék.
A legkedvezőbb vállalkozási forma megtalálásához fontos a kapcsolódó szabályok ismerete. Számos előírással kell tisztában lenni, többek között azzal, hogy

  • az összevont adóalapba tartozó jövedelem után év közben adóelőleget kell fizetni, de tudni kell azt is, hogy
  • annak megállapítására, levonására, megfizetésére ki a kötelezett.

Az adóelőleget megállapítani és megfizetni az önálló tevékenységet folytató magánszemélynek akkor kell, ha a bevétel nem kifizetőtől, hanem például magánszemélytől vagy a magyarországi szabályok szerint nem kifizető jogalanytól származik. Az adóelőleget ilyenkor negyedévente, a negyedévet követő hónap 12-éig kell megfizetnie. Nem kell azonban adóelőleget fizetni akkor, ha az adóköteles jövedelem olyan külföldi államból származik, amellyel Magyarországnak nincs a kettős adóztatás elkerülésére egyezménye [Szja tv. 46. § (2) bekezdés e) pont].
Ha a magánszemély összevont adóalapba tartozó bevétele az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. § 31. pontja szerinti kifizetőtől származik, az adóelőleget, fő szabály szerint  a kifizetőnek kell megállapítani és levonni akkor is, ha a kifizetés számla alapján történik. A kifizető az adóelőleg alapjául szolgáló jövedelmet a magánszemély költségnyilatkozata szerint állapítja meg. A kifizetőnek tehát – az szja-előleg levonásához és a szocho-kötelezettség teljesítéséhez – tisztában kell lennie azzal, hogy a kifizetést adószámos magánszemélynek vagy egyéni vállalkozónak teljesíti.
Ha a kifizetés nem a jogszabályi előírások alapján történt, az elmaradt kötelezettségek az önellenőrzés szabályai szerint rendezhetők a szankciók megfizetésével. A kifizetőnek a feltárt hibát nyilvántartásba kell vennie, értesítenie kell a magánszemélyt, továbbá az Szja tv. 15/A. §.a szerint 15 napon belül bejelentést kell tennie a NAV-nak az adóazonosító szám feltüntetésével a „Bejelentés az adó- és járulékkülönbözet elszámolásáról” elnevezésű AJK jelű nyomtatványon az adókülönbözet összegéről, a kifizetés jogcíméről, valamint a kifizetésről szóló igazolás kiállításának időpontjáról.
A szabályszerű adóelőleg-nyilatkozat és a valós adatok feltüntetése nemcsak a kifizető, hanem a magánszemély érdeke is. Ha ugyanis a nyilatkozaton feltüntetett költség több mint 5 százalékkal meghaladja az adóbevallásában elszámolt igazolt költséget, akkor a magánszemélynek a költségkülönbözet 39 százalékát különbözeti bírságként kell az adóbevallásában feltüntetni és személyi jövedelemadóként megfizetni.

 
 

Ha a költségkülönbözet miatt év végén 10 ezer forintot meghaladó befizetési különbözete lesz a magánszemélynek, akkor a különbözet után további 12 százalék különbözeti bírságot kell bevallania és az adóbevallás benyújtására előírt határidőig személyi jövedelemadóként megfizetnie.

A témában a NAV honlapján a következő információk érhetők el:

  • Az Önálló tevékenységből származó jövedelem és adózása című 2. számú információs füzet,
  • A szociális hozzájárulási adó című 49. számú információs füzet,
  • az Önellenőrzés című 23. számú információs füzet,
  • az adóelőleg-nyilatkozatokhoz javasolt nyomtatványminták a https://nav.gov.hu/ado/szja/Adoeloleg_nyilatkozat2022 útvonalon érhetők el. Az adóelőleg- nyilatkozat webes nyomtatványok a NAV-honlap bal oldalán található Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásra kattintva, vagy a https://onya.nav.gov.hu linken találhatók.

Forrás: NAV

Adópraxis (2022-08-03)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!