Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • általános forgalmi adó
  • nemzetközi áfa
  • adóigazgatási eljárás

Ez a tartalom 1007 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Változott az előleg beszámítását tartalmazó számla lejelentésének módja

2021. 02. 25.

2021. január 4-től módosult az Áfa tv. 10. számú melléklet 11. pontja. A módosítás több változást is eredményezett.

2021. január 4-től a szóban forgó jogszabályi rendelkezés szövegezése a következő:
„Amennyiben az adóalany 59. § szerinti előleget fizetett, a teljesítésről kibocsátott, kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat vonatkozásában az előleg figyelembevételével adódó különbözetről is szolgáltat adatot.”

A szövegezés annyiban módosult, hogy abba bekerült az „is” kifejezés.

Az előleg beszámítását tartalmazó számlát akkor kell lejelenteni az áfa bevallás „M” alnyomtatványán, ha arra a számla címzettje bármilyen mértékben levonható áfát számolt el.

A NAV álláspontja szerint már a 2065. sz. bevallásban is le kellett jelenteni az előleg beszámításából adódó különbözetet, bár 2021. január 4-ét megelőzően a jogszabályhely szövegében az „is” kitétel nem szerepelt.

A NAV álláspontja alapján ezt a következőképpen kellett megtenni.
 Az „M” alnyomtatvány 02. lapján az előleg beszámítását tartalmazó számla sorszámára és teljesítési időpontjára hivatkozva két sorban kellett adatokat szerepeltetni.
Első sorban a számlában foglalt teljes adóalapot és az azt terhelő áfát kellett feltüntetni.
Második sorban pedig a számlában beszámított előlegben foglalt áfaalapot, valamint az abban foglalt áfát.
A két sorban szereplő összegadatok kivonásával megkaptuk az előleg beszámításából adódó különbözetet.

Példával illusztrálva.
Az előleg beszámítását tartalmazó számla sorszáma 10/2020, a teljesítés időpontja 2020.10.22.
A teljes adóalap 3 000 000 Ft, amelyet 810 000 Ft áfa terhelt.
A számlában beszámított előlegben foglalt adóalap 1 000 000 Ft, az előlegben foglalt áfa 270 000 Ft.

Első sor:
Számlaszám:   Teljesítés időpontja   Adóalap (eFt)              Áfa (eFt)        
10/2020                  2020.10.22               3000                           810                   

Második sor:
10/2020                  2020.10.22.               1000                          270

Az előleg beszámítását tartalmazó számla negatív előjelű, ha a beszámított előleg meghaladja az ügylet teljes adóalapot és az azt terhelő áfa együttes összegét.
A 02. lapon nem lehetett megadni negatív előjelű összegadatot. Ezen a módon az előleg beszámítását tartalmazó számlát akkor is le lehetett jelenteni, ha összege negatív előjelű volt, mivel a beszámított előleg meghaladta az ügylet ellenértékét.

A 2165. sz. bevallás „M” alnyomtatvány 02. lapja „E” oszlopot is tartalmaz. Ezt ki kell tölteni, ha előleg beszámítását tartalmazó számlát jelentenek le. A 2065. sz. bevallás „M” alnyomtatvány 02. lapja „E” oszlopot nem tartalmazott.
Az előleg beszámítását tartalmazó számlát továbbra is két sorban kell lejelenteni.
Első sorban a számla sorszámára és teljesítési időpontjára való hivatkozással a teljes adóalapot és a teljes adóalap után felszámított áfát kell feltüntetni, valamint a sor "E" rovatában a "V=végszámla" megjelölést kell feltüntetni.
A második sorban ugyancsak a számla sorszámára és teljesítési időpontjára való hivatkozással az előleg beszámításából adódó adóalapot és áfát kell feltüntetni, valamint a sor "E" rovatában a "KÜL=Végszámla előleggel csökkentett értéke" megjelölést kell feltüntetni.

Tegyük fel, hogy a számla sorszáma 10/2021, és a teljesítés időpontja 2021. január 22-e. Vegyük alapul az előző példa összegadatait.
A lejelentést a következők szerint kell elvégezni.

Első sor:
Számlaszám:   Teljesítés időpontja   Adóalap (eFt)              Adó (eFt)         "E" rovat
10/2021                  2021.01.22               3000                           810                   V

Második sor:
10/2021                  2021.01.22.              2000                          540                  KÜL

A 2165. sz. bevallás „M” alnyomtatvány 02. lapján nem lehet lejelenteni az előleg beszámítását tartalmazó számlát, ha annak végösszege negatív előjelű, mivel a beszámított előleg meghaladja az ügylet ellenértékét. Ennek az az oka, hogy 02. lap „adóalap” és „áfa” oszlopában negatív összeget továbbra sem lehet feltüntetni.

Bonácz Zsolt (2021-02-25)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!