Ez a tartalom 1495 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Az idegenforgalmi adó bevallása

2019. 11. 06.

2018. január 1-jét követően az új adózás rendjéről szóló törvény alapján megváltoztak az idegenforgalmi adó havi bevallására vonatkozó kötelezettség teljesítésének szabályai. Legfontosabb változás, hogy a szálláshelyek üzemeltetőjének minden hónapról, a jogszabály által előírt formában és módon idegenforgalmi adóbevallást vagy - adókötelezettség hiányában - nyilatkozatot kell tennie a tárgyhónapot következő hó 15-ig az önkormányzati adóhatóság felé.

Adóbevallás

A havi gyakorisággal teljesítendő idegenforgalmi adóbevallás az adózó (adóbeszedő) egyik fő eljárásjogi kötelezettsége, így igen fontos annak pontos teljesítése. Az adóbevallás tulajdonképpen egy adózói nyilatkozat, amelyben az adózó nyilatkozik azon adatokról, melyek az általa teljesítendő adókötelezettség azonosításához szükségesek. Az adóbevallási kötelezettségének az adózó egy tartalmilag meghatározott nyomtatványon tehet eleget. Az adóbevallás tartalmazza az adózó azonosításához szükséges adatokat, továbbá az adómegállapítás során figyelembe veendő tényeket, körülményeket.

Figyelem!
Az adóbevallási kötelezettséget nem pótolja, ha az adózó az adót ugyan megfizette, de bevallást nem nyújt be.

Az adóbevallás benyújtásának határideje

Az adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban: Art.) 2. melléklet II. pontjának A) 3. alpontja értelmében az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell adóbevallást benyújtani. A szálláshely üzemeltetőnek akkor kell tehát adóbevallást benyújtania, ha a tárgyhónapban adóköteles és/vagy adómentes vendégéjszaka hasznosítás történt.

Nyilatkozat

Speciális szabályként határozza meg az Art., hogy a bevallás benyújtásával egyenértékű az adózó által idegenforgalmi adónem vonatkozásában tett nyilatkozat, amelyben arról nyilatkozik, hogy a bevallás benyújtására az adott időszakban azért nem került sor, mert adókötelezettsége (adómentes sem) nem keletkezett.

A nyilatkozat benyújtásának határideje

Az Art. 2. melléklet II. pontjának A) 3. alpontja értelmében az adóbeszedésre kötelezettnek - bevallási határidővel megegyezően - az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell adóbevallást kiváltó nyilatkozatot benyújtani. Az adózó szálláshely üzemeltető akkor tehet bevallást kiváltó nyilatkozatot, ha a tárgyhónapban sem adóköteles, sem adómentes vendégéjszaka hasznosítás sem történt. A nyilatkozat helyett „0” bevallás is benyújtható.

 

 

Adópraxis (2019-11-06)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!