Ez a tartalom 1213 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Csoportos társasági adóalany csoportazonosító számának feltüntetése az iratokon

2019. 10. 10.

Gyakran felmerül a kérdés, hogy a csoportos társaságiadó-alanyra vonatkozó csoportazonosító számot a kimenő számlákon fel kell-e tüntetni?

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény [Art.] 114/D. § (3) bekezdése szerint a csoportos társasági adóalany tagja a csoportos társasági adóalanyt érintő adóval összefüggő adóügyben az állami adó- és vámhatóság részére átadott iraton – a saját adószáma mellett – a csoportazonosító számot is feltünteti. Az Art. 114/D. § (2) bekezdése szerint pedig a csoportképviselő a csoportazonosító számot a közös adókötelezettségek teljesítése és a közös adózói jogok gyakorlása érdekében kiállított minden iraton feltünteti.

Az Art. 114/D. § (4) bekezdése értelmében, amennyiben az Art. eltérően nem rendelkezik, a társasági adóval kapcsolatos adóügyben a csoportos társasági adóalany részére megállapított csoportazonosító számra az adószámra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Mivel az Art. fentiekben idézett rendelkezései kifejezetten a csoportos társasági adóalanyt érintő adóra (amely jelenleg csak a társasági adónem), illetve a társasági adóval kapcsolatos adóügyre utalnak, így a csoportos társasági adóalany csoportazonosító számát csak ezen vonatkozású ügyekben kötelező az iratokon feltüntetni.

A csoportképviselőnek a hivatkozott szabályok alapján a csoportos társasági adóalany csoportazonosítóját minden olyan iraton fel kell tüntetnie, mely a társasági adónemet illetően a közös kötelezettségek elszámolásának, illetve a közös jogok gyakorlásának dokumentuma. Ebből a szempontból kizárólag a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény rendelkezéseit kell figyelembe venni.

A csoportos társasági adóalany tagját a fentiekben idézett rendelkezések szerint kizárólag az állami adó- és vámhatóság felé terheli a csoportazonosító szám feltüntetésének kötelezettsége társasági adót érintő ügyben, egyéb ügyletei vonatkozásában ilyen kötelezettsége nincs, még abban az esetben sem, ha az esetleg érinti a társasági adó elszámolását.

Az előzőekben leírtakból következik, hogy például a csoporttag által kiállított kimenő számlákon a csoportos társasági adóalany csoportazonosító számát nem kötelező feltüntetni.

A csoportos társasági adóalanyban fennálló csoporttagság az érintett ügyletek számviteli elszámolását nem befolyásolja. A számlák tartalma ugyan az adózás előtti eredményre gyakorolt esetleges hatástól függően érintheti a csoporttag egyedi adóalapját, azonban az egyedi adóalap levezetése során a csoporttagoknak úgy kell eljárniuk, mintha csoporttagságuk nem állna fenn.

[Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály – Jogi és Koordinációs Főosztály 2396937051/2019.]

 

Adópraxis (2019-10-10)