Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • TB-ellátások
  • nyugdíj
  • kifizetőhelyek

Ez a tartalom 419 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultság rászorultsági alapon

2023. 03. 28.

Szociális rászorultság alapján az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságának megállapítását az a személy kérheti, aki az egészségügyi szolgáltatásra nem jogosult, azonban jövedelmi helyzetére tekintettel nem képes az egészségügyi szolgáltatási járulék (havi 9600 forint) megfizetésére. Az igényléshez az illetékes járási hivatalt kell felkeresni.

Kiknél állapíthatnak meg szociális rászorultságot?

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény [Tbj.] 22. § (1) bekezdés o) pontja alapján egészségügyi szolgáltatásra térítésmentesen jogosultak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 54. §-a szerint szociálisan rászorult személyek. Ennek érdekében fel kell keresni az illetékes járási hivatalt.

A Szoctv. 54. §-a szerint szociális rászorultság alapján az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságának megállapítását az a személy kérheti, aki az egészségügyi szolgáltatásra nem jogosult (mert nem biztosított, valamint szolidaritási alapon sem jogosult az egészségügyi szolgáltatásra és nem részesül olyan rendszeres pénzellátásban, mely őt az egészségügyi szolgáltatásra, jogosítaná), azonban jövedelmi helyzetére tekintettel nem képes az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetésére. Az egészségügyi szolgáltatási járulék jelenlegi összege egyébként havi 9.600 forint.

Az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett magányszemély kérelmére indult eljárásban a járási hivatal az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapíthatja meg szociális rászorultságát,

  • akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének 120 százalékát (jelenleg havi 34 200 forint),
  • aki egyedülálló és jövedelme a szociális vetítési alap összegének 150 százalékát (jelenleg havi 42 750 forint) nem haladja meg,
    és családjának vagyona nincs.

Korábban a jogszabály az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét említette, ami havi 28.500 forint volt. A Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint azonban 2023. évben a szociális vetítési alap összege havonta 28 500 forint. A névváltoztatás ellenére az összegszerűségben tehát változás nincs!

Az összeghatárokhoz az alábbi megjegyzést tesszük: megalapozatlan bizakodás a jövőben! Mondjuk havi 45 000 forintból sem könnyű 9 600 forintot megfizetni.

A szociális rászorultságról a járási hivatal hatósági bizonyítványt (a továbbiakban: bizonyítvány) állít ki. 

A bizonyítvány hatályossága 1 év. A bizonyítvány tartalmazza a rászoruló személy nevét, lakcímét – tartózkodási engedéllyel rendelkező hontalan személy esetén szálláshelyét –, társadalombiztosítási azonosító jelét, a rászorultság tényét, valamint az igazolás hatályosságát.
A hatósági bizonyítvány a már tárgyalt feltételek fennállta esetén ismételten kiállítható. A szociálisan rászorult személyekről a járási hivatal nyilvántartást vezet és a külön jogszabály szerint bejelentési kötelezettséget teljesít az egészségbiztosítási szerv felé.

Ennek az alapján nem csak az egészségbiztosítási feladatokat ellátó szerv, hanem az egészségügyi szolgáltató (háziorvos, kórház stb.) is látja a TAJ kártya alapján, hogy a betegnek az ellátás igénybevételére érvényes jogcíme van! A hatósági bizonyítvány a szociális rászorultságot a kérelem benyújtásának napjától igazolja.
 

dr. Futó Gábor (2023-03-28)

Adózási Módszertani Szemle + Adópraxis előfizetés megrendelése

Rendelje meg az Adózási Módszertani Szemle és az adopraxis.hu digitális tudástár szolgáltatásunkat!